Komratta üürenicilär oynadılar futbol veteranı Nikolay Tretyakovu anması için turnirdä

İlerletmää deyni sportu Gagauziyada geçirilerlär türlü sport olayları. Büük Vatan Cengin veteranının Nikolay Tretyakov adına  liţeyindä geçti onu anmak için futbol turnirı.  Nikolay Tretyakov verdi kendi yaşamasını koruyarkana  Komrat kasabasını. Yarışmaklarda pay aldı 5 komanda kasabanın şkolalarından.

Nikolay Tretyakov adına liţeyin stadionunda toplandı 5 futbol komandası kasabanın üürenmäk kurumnarından, ki belli etmää en kavileri bu sport uurunda.  Olayın baş neeti —  meraklandırmaa uşakları istoriyaylan, insannarlan, angıları verdilär yaşamaklarını, ki biz yaşayalım uslulukta.  Futbol turnirın  geçirmesinin ideyası peydalandı  okulun  üüredicisindä Nikolay Sariogluda.

“Bu yıl bizim liţey başladı  işlettirmää  programmayı “futbol her bir klassa”. Bän bu  okulda çalışȇrım bir yıl, da onun içindä  biz geçirdik bir turnir başlankı  klaslarda, bu pek ii çıkış, uşaklar pay alȇrlar turnirlarda. Büün biz  geçireciiz 4-5 klasların aralarında”, — açıkladı Nikolay Sarioglu.

Liţeyin başı Polina Pıntä  nışannadı bölä oluşların  önemliini uşaklara deyni.  Uşaklar bulȇrlar eni dostları, en önemli da , ani saalıklı yaşȇrlar sportlan zanaatlanarkana.

“İdeyayi verdi  bizim saalıı hem güüdeyi kaaviletmäk dersleri üüredicimiz hem trener Nikolay Sarioglo. Biz savaşardık tutturmaa onu  hem çıkarmaa aslıya bu işi. Bu oluşta pay alȇrlar hepsi liţeylär dä isteerim şükür etmää onnarın başlarını, ani  katıldılar oluşa”, — söledi liţeyin başı.

Turnirın süresindä geçti diil bir matç,  hepsi uşaklar savaşardılar oynamaa bütün kuvetlän  da göstermää, ani maasuz onnarın komandası, okulu en kaavi.  Oyunun süresindä oldular gözäl gollar, duyulardı kızgınnık.

“Biz geldik Karaçoban adına liţeyindän  ki göstermää , nicä lääzım taramaa, biz oynayacez”.

“Bän geldim burayı taramaa. Bän beenerim turnirı, futbolu. Geldim Karaçoban adına liţeyindän”.

“Biz geldik oynamaa turnirdä. Bän beenerim futbolu. Dinnernerim oynarkana hem geldik taramaa”.

Turnirin daavacısının sportçunun Sergey Roşkanın  laflarına görä,  tanıştırmaa uşakları futbollan bu ii adet. Da erlem  onnarı taa küçüktän  üüredärsaydık götürmää saalıklı yaşamayı, ozaman  olacek saalıklı  evlat boylarımız, sayȇr sportçu.

“Bän sayȇrım, ani bu olay pek önemli  uşaklara deyni, neçinki  uşaklar  eni  becermeklärlän tanışȇrlar, oynȇȇrlar biri-birinnän.  Bana pek  ii bulunmaa burada da götürmää daava uurunu. Getirerim aklıma kendimi, bän sevinärdim oynamaa, ama bizdä yoktu professional davaacılar”, — annattı Sergey Roşka.

Komratta sportun ilerletmesini alȇrlar esaba. Bitki on yılın içindä  sport meydannarın  hem  futbol meydannarın sayısı kasabada zeedelendi. Primar  Sergey Anastasov kendisi bol vakıdında sport yapȇr, oynȇȇr  futbol hem voleybol.

“Bizä pek islää görmää sizin okulunuzda  bukadar komanda, da isteerim  şükür etmää  hepsi üürenmäk kurumnarın başlarını, ani verdilär kolaylık komandalara pay almaa bu olayda. Ne baalı  futbollan, kasabada var çok futbol meydanı, taa düzecez dä, ki  insannar zanaatlansın sportlan. Hepsinä büük becermeklär hem taramaklar isterim”, -sölediprimar.

Oyun meydanında üçüncü er için  karşı karşıya geldilär  Dm. Karaçoban  hem G. Gaydarjı adına liţeylerin üürenicileri. Oyun kızgındı hem  meraklıydı. Matçın bitkisinädän  sayı 1:1 oldu. Ama bitki sekundada D. Karaçoban   adına liţeyin komandası  urdu  taa bir gol da kazandı üçüncü eri.  Matçın  sayısı sayıylan 2:1 bitti.

İlk er için  güreştilär  N. Tretyakov hem  M. Emineskun adına liţeylerin futbolcüları. Oyun  meraklıydı. Uşakların üzündä sevinmelik hem istemäk taramaa görünärdi.  İlk eri kazandı N. Tretyakov adına liţeyin komandası. İkinci erä kaldı M. Eminescu adına liţeyin futbolcuları.

Yarışmakların çıkışlarına görä hepsi kabletti  diplom, ödül hem komandadan komandaya geçän kupayi. En önemli, ani uşaklar kablettilär ii duyguları  hem dostlaştılar. N. Tretyakovu anmak turniri  geçirilecek  her yıl.
Источник grt.md
352

İlgili statyalar

Kasabanın kurumnarı pay aldılar futbol yarışmaklarında

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komrat stadionunda  geçtilär futbol  yarışmakları, angılarında pay aldı  6 komanda kasabanın  kurumnarından. Kızgın matçların  oynamasından   ilk eri kazandılar  futbolcular  Komrat primariyasından.  Taa derindän  süjetımızda. Futbol komandaları   pay oldular  iki gruppaya üçär komanda,  geçirdilär   ikişär matç .  Meydanda  duyulardı kızgınnık  hem kaavi konkurenţıya.  Bakmadaan ona, ani  tarışmaklarda pay aldılar  futbol sevenneri,  futbol  meydanda  üüsek uurda geçti.  Oyuncuların  laflarına görä  yarışmaklar ii sebep- taa bir keret toplanmaa buluşmaa deyni hem  götürmää saalıklı yaşamayı.  “ Geçän yıl pay aldık bölä turnirda, da tutturȇrız hepsi primariyanın ideyalarını   sport uurunda.  Zerä sport — bu bizim yaşamamız, bu saalıklı yaşamak. Bän 49  yaşındayım,…

Bulgariyada geçmiş turnirın gümüş ödülcüleri oldular “Çadır-Lunga” futbol klubu

Bulgariyada Nesebr kasabasında geçti Halklararası  uşaklar arasında futbol turnirı “Vakanţıya”  Nesebr  kasabanın kuboona. Yarışmaklarda pay aldılar  40 komanda 7 yaş kategoriyada.  Gagauziyayi  tanıttılar futbolistlär  Çadır kasabasından. “Çadır-Lunga” futbol klubu pay aldı futbol turnirında 12 yaşınadan kategoriyasında. Turnir geçti “herbir herbirinnän” sistemasına görä. Komanda geçirdi  5 matç, dördünü taradı birinidä tarattı. Çıkışta kazandı ikinci eri. Fk “Çadır — Lunga” futbol meydanda karşı karşıya geldilär kaavi konkurentlan Litvadan, Makedoniyadan, Serbiyadan, Bulgariyadan hem Ukrainadan. Nicä nışannadı  komandanın baş trenerı Aleksandr Belov, en çok onu yarışmaklarda duygulandırdı Litvanın Vilnus komandanın  disţıplinası. FK administratoru Nikolay Karaman  urguladı, ani bizim uşaklar ii gösterdilär kendilerini  hem kaavi…

Polşa elçisi Komratta N. Tretyakov adına  liţeyinä uuradı. Burada Polşanın yardımınan kuruldu sport meydanı

Gaguziya Başkanı İrina Vlah hem Polşanın büük elçisi Moldovada Tomaş  Kobzdey  Polşanın yardımınnan  başarılmış  proektlerin erindä  bulundular. Politikacılar  N. Tretyakov adına  liţeyinä musaafirlää gittilär. Liţeydä Solidarity  fund  fondunnan sport  kompleksi  yapıldı. O verdi  kolaylık futbolu  bölgedä  ilerletmää  hem  sport derslerini  taa uygun yapmaa. Tretyakov adına liţeyindä eni zamandaş sport  meydannarı bir kaç  yıl geeri  yapıldılar. Ozaman, açan  «Çok türlü  funkţıyalı  sport  kompleksı» yapıldı. Bu  proekti  aslıya  çıkarmaa Polşanın fondu yardım etti. «Bizim  liţeydä  uşaklar severlär  sportlan zanaatlanmaa. Geçirlenerlär  türlü  yarışmalar,turnirlar. Bizim uşaklar kendilerini  üüsek  uurda göstererlär», — açıkladı liţeyin direktoru Polina Pıntä.  Sport dersin üüredicisi Nikolay  Sarioglo  nışannadı, ani uşakları…

Stepan Topalın adına futbol turnirı: kim kazandı kuboo

Komratta geçti Gagauz Respublikasının İlk Prezidentı Stepan Topalı anmak ikinci futbol turnirı. Onda pay aldılar 6 komanda avtonomiyadan, angıları hep ölä pay aldılar Moldovanın futbol millet ligasında. Yarışmayı genä taradı “Olimp” futbol klubu sayılan 4:3. Stepan Topalı anmak turnirında pay aldılar futbol oyuncuları Komrattan, Başküüyündän hem Kıpçaktan. Yarıştılar “A” hem “B” diviziyalarına girän komandalar. Hepsi futbolcular neetliydilär taramaa. ANDREY KERNEŢ “Olimp” futbol klubun oyuncusu: “Futbol oynȇrım çoktan. Ama bu uurda başladım oynamaa diil çoktan. Futbol oynamaa diil geç, sade havez olsun. Hepsi umutlanêr taramaa. Sade lääzım oynamaa islää”. VİTALİY GARİZAN “Sokol” futbol klubun başı: “Bizim neetimizdi çıkmaa da taramaa. Oynêêrız…

29 09 21 FUTBOL TURNİRI MOLDOVANIN PRİMARİYALARIN KOMANDALARIN ARALARINDA

Komrat  kasabasının  merkez stadionunda  geçti  futbol yarışması  Moldovaının üülen tarafının primariyaların arasında. Bölä buluşmalar  geçerlär devlettä her yıl, da onnar  ilerlederlär futbolu nicä sport çeşidi, hem vererlär kolaylık sportçular paylaşsınnar bilgilerinnän, becermeklerinnän, kursunnar sıkı baalantıları hem birleşik plannarı. Turnirın  davacısı, futbol veteranı Vasiliy Sukman nışannadı, ani  yarışmaklar hazırlandıydılar üüsek uurda hem bu oluşların önemliini. Primarlar futbol oynamasınnan ii örnek  gençlerä vererlär. O nasaat etti  geçirmää taa sık sport oluşlarını, ki futbol sevennerin olsun kolaylıkarı pay almaa onnarda. «Bizdä burada geçiriler turnir, angısını hazırladılar Moldovanın üülen tarafının primarları kendi aralarında.  Te büün onnar bizim stadionumuzda oynayaceklar da belli edilecek taraycılar hem…