Komratta risk altına düşän uşaklar için maasuz merkez açılacek

Komratta risk altına düşän uşaklar için maasuz merkez açılacek

Konuya uygun foto. Kaynak: autogear.ru

Komrat kasabasında kurulacek yardımnamak merkezi, neredä olacek kolaylık erleştirmaa o uşakları, angıları bakımsız kaldılar ana — boba tarından, ya da başka manalara göra zor durmda bulunerlar.

Böla bir merekzin açılması çok önemli Komrat dolayı için, zera bırda 146 ayıla hem 393 uşak risk altında bulunȇrlar. Bunun için annattı Komrat dolay administrațiyasının başı İvan Topal.O açıkladı, ani bu bir ortaklık proekt, angısı yapıler  «Vesta» cümna kurumun yardımınnan.

«Pek hem çoktan lääzımdı bu proekt. Biz bir yıl işledik “Vesta” kurumunnan. Bulduk maasuz eri, ilkin 8 uşak için. Çocuklara hem kızlara ayırı odalar lääzımnı koşullarlan olacek”, — açıkladı İvan Topal.

Bu merkezdä uşaklar bulunabileceklär bir vakıt. Burada onnarı kooruntu altına alaceklar, besleyeceklär, yaşamak için er yapılacek, medik izmetleri verilecek, psiho-soţiyal yardımı olacȇk , hem ötää dooru eni ayleya onnarı erleştireceklär. Bunu için haberledi proektın assistentı, psiholog Tatyana Ivanova.

«Açan uşak düşer riskli duruma, deelim, kalȇr sokakta, yada evdän kaçtı, yada başka sebeplerin beterinä, onu buldu polis, ama ne yapmaa ötää dooru? Ayleya uşak o vakıt dönämeer. Da bu noktada pek islää, ani biz başardık. Şanslıyız ani donorlar kayıl oldular işlemää bizimnän, neçinki bu izmet bizä deyni unikal. Da o vakıdadan, açan uşak erleştirilecek patronat aylesinä, var ara, açan onu bakmaa bir uygun er yok. Onuştan bu merkez pek lääzım bizä”, — açıkladı psiholog.

Bu merkezdä 4 yaşından 18 yaşına kadar uşakları olacek kolaylık erleştirmää. Kalaceklar onnar burada ayleya erleşenä kadar.

Komrat dolay administraţiyasının başı İvan Topal açıkladı, ani bu merkezdä uşaklar var nicä olacek bulunsunnar 1 yadan — 6 aya kadar, ama laazımsaydı taa da çok vakıda brakılaceklar. Ama bu vakıdın içindä soţiyal soruşlarında izmetlär barabar polislän laazım olacek çözsünnär problemayi, neredä kalacek uşak.Ya geri kendi aylesina dönecek, ya da başka bir ayleya geçecek yaşamaa.

Risk altına düşän uşaklar için merkez Komratta açılsın deyni çok zaamet koyȇrlar «Vesta» cümna kurumu, Komrat dolay administraţiyası, Gagauziyanın Bakannık Komiteti, Komradın primariyası. Finans tarafından yardım ederlar Evropa Birlii, Soros fondu barabar Keystone Moldova assţiyaţiyasınan hem «Institutum Virtutes Civilis» kurumunnan.
Источник grt.md
196

İlgili statyalar

Suleyman Demirel adına gimnaziya – uşak başçası Komratta kutladı 5-ci yıldönümü

Hederlez ayın 25-dä Komrat muniţipiyasının S .Demirel adına gimnaziya — uşak başçası nışannadı beşinci yıldönümünü. Bakmadaan, ani geşti sade beş yıl, Komrat muniţipiyasının Suleyman Demirel adına uşak başçasını başardı çok uşak. Her  yıl üürenmäk kurumu hazırlȇȇr onnarı okula. Terbiyedilennerin sayısı da zeedelener. “Uşaklar-bizim çiçeklerimiz. Biz onnarı severiz, baaşlȇrız onnara gözellii. Seviniz onnarı, da cuvap olacek hep ölä sevgi onnarın tarafından,” — nışannadı S. Demirel  adına gimnaziya — uşak başçasının başı Olga Tabakar. «Erlem, okulda varsa maasus yortular, uşak başçasında her ay bizdä yortu. Gelin bizä erlem çanınız istärsedi sevinmelik», — söledi o. Komrat dolayın başı İvan Topal nışannadı, ani üürenmäk…

Kasabaya vatandaşlardan baaşış: Çadır kasabasının dolayların birindä açtılar oyun meydanını

Uşak gülüşü, muzika hem şennik. Hepsi bunnar vardılar eni dinnenmäk erin açılışında. Çadır kasabasında Çkalov sokaanda İnkubator mikrorayonunda peydalandı  uşak sport meydanı. Bölä baaşışı yaptılar kasaba yaşayannarı hem onnar, kim büüdü burada, ama sınır aşırıda bulunêr.  Pek uygun bir meydan sallangaçlarlan, bayırcıklarlan, skemnelärlän hem sport trenajorlarlan. Hepsini bunnarı koydu iniţiativ grupası, anısında  peydalandı  ideya yapmaa bir eni dinnenmäk erini. Genç  insannar istedilär bir baaşış kasabaya hem yaşayannara  yapmaa. Golgofa hristian klisesinin izmetçisi Sergey Kusursuz nışannadı, ani  onnar için pek önemniydi bulmaa hem yapmaa uşaklar için bir interesli er, neredä onnar serbest vakıdı geçiräbileceydilär. “Bu er açıldı, ki bizim uşaklarımızda olsun…

Tarakliyada büük remonttan sora uşak zanaat okulu açıldı

Tarakliya uşak zanaat okulunda başarıldı düzülmäk işleri. Bu iş üzä çiktı «Bulgariyanın yardımı ilerlemäk için» proektın yardımınnan. Onu aslıya çıkarȇr Tarakliyada Bulgariya devleti. Düzüldü zanaat okulun örtüsü hem içänkı odalar. Bu işlerin iliniinnän olacek kolaylık zanaat okuluna zeedeletmää ürenicilerin sayısını. Tarakliya zanaat okulun yapısında düzmäk işlerindän sora oldu kolaylık kabletmää taa çok uşaa. Enilenmiş yapıda var horeografiya derslär için zal, ilerdän o yoktu. Bu iş yardım edecek zeedeletmä ürenicilerin sayısını horeografiya derslerindä, neredä yapılı uşaklara deyni hepsi koşullar. Zeedelenecek uşakların sayısı resim zanaatın klasslarında da. Düzmäk işlär gidärkana yapıldı sergi zalı da, neredä kendi işlerini göstereceklär okulun ürenicileri hem ileriya…

04 10 21 YARADICILIK  EVİN DOLAYINDA DİKTİLÄR TUYA AAÇLARINI

Geçän  pazar günü  Komrat yaradıcılık evin üürenicileri  barabar iş adamnarınnan hem  Gagauziyanın başkanınnaan İrinaylan Vlah ekologiya akţiyasını geçirdilär  — diktilär 150 tuya finanını üürenmäk kurumun dolayında. Fidannarın dikmesindä  pay aldılar    biznes adamnarı hem hep ölä yaradıcılık evin üüredicileri hem üürenicileri.  İş adamnarı  nışannadılar, ani bölä uurda akţiyalar yardım edeceklär uşaklara sevmää  hem korumaa nataurayı. İdeyäyi  onu geçirmää kabletti  bütün komanda. «Bizdä Bizness Tractor camp oluşu geçti. Kurduk biznes proektini    da topladık para. Bilmäzdik nereyi onnarı harcamaa, sora  geldi ideya  onnarı fidannarın dikmesinä harcamaa. Kararladık yaradıcılık evin yanında aaçları dikmää  . Biz tutturduk bunu, da te biz buradayız», — söledi  iş adamı Andrean Pleşka. «Biz pek sevineriz…

Kiriet küüyüdä var büük problema paranın etmemesinän yolları düzümää deyni

Kiriet küüyüdä, bakmayarak erli kuvetlerin zaametlerinä düzmää yolları nicä küü içindä, ölä da dışansında, var problemnär bu uurda baalı para etmemezliinnän. Komrat tarafından yol hem respublika trasası, angısı baalȇr küüyü dolaylan, hem Kişnova dooru götürän yol, 30 yılın içindä düzülmedilär. Bir yıl geeri yapıldı Çadırdan Tvardiţaya kadar yol büük bir proektä görä. Ama Kiriet küüyünädän işlär etişmedilär. Hepsi ölä da kaldı, söler küün primarı Valentina Kaykı. “Yol islää, var kolaylık  dolay merkezinä etişmää. Ama bizim yaşayannarımız için bu pek aaz, neçin ki  küüyüdän Tvardiţaya dooru yol  pek prost. Da onu yapmêêrlar. Bezbelli,  ne bu yıl, ne da gelän yıla  genä…