Komratta referendumların 9-cu yıldönümünü maşınalarda gezintiylän nışannadılar

Komratta referendumların 9-cu yıldönümünü maşınalarda gezintiylän nışannadılar

Komratta küçük ayın 2-dä maşinalarlan gezinti geçti. Akţiya adalıydı referendumların 9-cu yıldönümünä. Olayda pay  aldılar  cümnä  aktivistleri, avtonomiya yaşayannarı.

Komratta maşinalarlan gezintiyi adalı referendumunun 9-cu  yıldönümünä hazırladılar  hem geçirdilär cümnä aktivistleri, kim  2014-cü  yılda  pay aldı olaylarda deyni referendumlar avtonomiyada geçsinnär. Onnarı  destekledilär  avtonomiya yaşayannarı da.

2014-cü  yılda  küçük ayın  2-dä Gagauziyada geçirildi iki referendum, angılarında     Gagauziya yaşayannarı kendi seslerini verdilär avtonomiya statusu için hem bölgenin diş politikasını kararladılar. Ozaman regionda 62 seçim bürosu açıktı.

9 yıl  geeri  yaşayannarın 70%-di referenduma çıktılar. Gagauziya  yaşayannarının taa çoyu  kendi  seslerini verdilär, ki  Moldova  Rusiya – Belarus — Kazahstan  birliinä  girsin.

İnsannarın 98,8% — di verdilär seslerini onu için, ani er  Moldova  kendi  baamsız statusunu  kaybedärsaydı, Gagauziya kendi  özel  statusunu  hep okadar korusun.

Avtor: M. Topal, video: G. Stavilov, montaj: A. Gerçu

 
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyanın 100 yaşayanı avtonomiya adına çalışmaları için ödüllendilär

Komratta Gagauziyanın cümnä-politika temsilcilerini, medik uzmannarını, üüredicileri, erideki  kuvetleri, kultura temsilcilerini, çiftçileri hem  başka bölümnerdä çalışannarını ödülledilär Avtomomiyanın ödüllerinnän hem şannı adlarlan. Gagauziyanın yaşayannarın ödüllemäk olayı  adalıydı Gagauz Avtonomiyasının 28-ci  yıldönümünä. Kıran ayın 23-dä 1994-cü  yılda kuruldu Gagauz Avtonomiyası Molodvanın içindä. Bu  kanon kabledildi, ki  yaşayannara olsun taa uygun avtonomiyada yaşamaa, nışannadı Gagauziya Başkanı  İrina Vlah. 28 yıl —  o diil  uzun zaman, ama diişilmeklär islää tarafa belli, çizgiledi  GHT başı  Dmitriy Konstantinov. Gagauziyanın Gagauz Eri  en üüsek ödülünü — ordenını kabletti Kaul-Komrat  episkopu Anatoliy. «Biz kendi işimizi götürdük nicä düşer. Duva ettik, ani avtonomiya kurulsun, herbir  yaşayan da duysun,…

Tülüküü hem Valkaneş liţeylerindä Gagauz Avtonomiyasının 28 yıldönümünä baalı olaylar geçti

«Gagauz Erinin maasuz statusu» için kanonun kabledilmesinin 28-ci  yıldönümünnä adalı yortu olayları Tülüküüyünün Saveliy Ȇkonomov adına liţeyindä  hem  Valkaneş  kasabasının Arsentiy Doljnenko adına liţeyindä geçtilär. Üürenicilär  üüredicilerinnän barabar yortu  konţerdi  hazırladılar  hem geçirdilär. Gagauz türkülerini çaldılar, adetlärlän baalı gösterileri yaptılar, şiirleri okudular. Gagauziya başkanı İrina Vlah şükür etti uşakları hazırlanmalkarı için. Avtonomiya başı nışannadı, nekadar gözäl gençlär gagauz dilindä  lafederlär. Kıran ayın 20-dä Valkaneş kasabasının A.Doljnenko  liţeyindä  dä  yortu  oluş geçti. Üüretim kurumun üürenicileri gagauzların kulturasını  açıklayan artistik sayılarını hazırladılar. Kıran ayın çeketmesindän  hepsi  üüretim kurumnarında  geçiriler  olaylar  adalı  Gagauziyanın 29-ci  yıldönümünä, haberledi Gagauziya üüretim bakanı Natalya Kristeva. «Haliz duyulȇr,…

(Video) Deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna diişilmekleri yapaceklar

Gagauziya Halk Topluşun deputatları hazırlȇȇrlar diişilmekeri Gagauziyanın baş kanonuna. Bunu için Halk Topluşunda kurulu maasuz komisiya. Onun başı ayırıldı deputat Georgiy Leyçu, yardımcısı oldu İvan Dimitroglo, sekretar Aleksandr Dülger. Gagauziyanın Baş kanonu – Ulojenie 1998 yılda kabledildi. Ona lääzım yapılsın bir sıra diişilmeklär şindiki normalara görä, sayȇr Gagauziya Halk Topluşun deputatı Georgiy Leyçu. O çizgiledi, ani onnar olaceklar baalı Başkan seçimnerinnän. Reestrda yazılı, ani Gagauziyada seçicilerin sayısı kurȇr 132 bin kişi, ama halizdän yaşayannarın sayısı taa az, çizgiledi deputat. Bu üzerä seçimnerdä pay alȇr az insan. «Çok insan bulunȇr aşırıda, avtonomiyada yaşamȇȇrlar. 50% seçici yok nicä olsun, bu insannar yok»,…

Gagauziya 28 yaşında!

28 yıl geeri, 1994-cü yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä Moldova Parlamentı kabletti “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonu, angısına görä gagauzların devletlik statusunu tanıdı. Bu önemni dataylan ilgili olarak, Komratta şan aleyasına çiçek koyulacek, Gagauziyanın hepsi küülerindä hem kasabalarında yortulu toplantılar hem şenniklär olcak. Источник anasozu.com

Gagauziyada Dionis Tanasogluya adalı simpozium geçti. Onda laf gitti gagauz klasiin zaameti için halkına

2022-ci  yıl Gagauziyada adalı Dionis Tanasogluya. Bu yılın süresindä avtonomiyada D.Tanasoglunun duumasının 100 — cü yıldönümünä baalı 272 olay yapıldı: konferenţiyalar, açık derslär okullarda, sergilär. GRT Cümne Kompaniyası da 2022-ci  yılda yaptı hem yayınnadı bir sıra programa baalı D. Tanasogluylan. Kıran ayın 13-dä  Gagauziyada regional simpoziumu geçti, neredä  bilim  adamnar  annattılar D. Tanasoglunun yaratmak yolu hem  yaşaması için. Simpoziumu M.Maruneviç adına  Bilim-aaraştırma  merkezi  Gagauziya Kultura bakannıınnan barabar hazırladılar. Bu  yıl anılmış  gagauz yazıcısına, şayırına, filologiya doktoruna, Dionis  Tanasogluya adalı 2022-ci  yılda  geçirildi  türlü  buluşmalar, bilim konferenţıyalar açık derslär  okullarda, angıları  baalıdı  Dionis Tanasoglunun yaratmak  yolunnan hem ecelinnän.  Oluşlar derindän açıkladılar…