Komratta ne Kongresi oldu?

Komratta ne Kongresi oldu?

Kongres taa hazırlanarkana belli oldu, ani bu Kongres nesa eni olacek, zerä ansızdan onun adı diişildii.

Kongresin ofiţial saytında açıklandı, ani olêr “Gagauz Kongresi”. Kongresin emblemasında yazılı, ani olêr “Gagauzların dünnä Kongresi”. Taa ileri yapılardı “Bütüdünnä gagauzların Kongresi”. Nesoy Kongres oldu bu – belli diil?

İnanêrım, ani Kongresi hazırlayannarın bu uurda kötü bir neetleri yoktu. Bezbelli problema çıktı ondan, ani hepsi materiallar İLKTÄN RUSÇA hazırlandı, da sora RUSÇADAN GAGAUZÇAYA çevirildi. Çevirennär da, gagauzçayı islää bilmedikleri beterinä, rusçadan «Всемирный конгресс гагаузов» cümnesini nicä «Мировой конгресс гагаузов» çevirdilär. Onuştan diil belli Komratta halizdän ne Kongresi oldu: “Gagauz Kongresi” mi? “Gagauzların dünnä Kongresi” mi? “Bütüdünnä gagauzların IV-cü Kongresi” mi?

Akademik hem poet Todur ZANET
Источник anasozu.com
475

İlgili statyalar

Gagauziyanın herbir uurda deputatların Kongresi oldu

Hederlez ayın 27-dä Komratta geçti Gagauziyanın herbir uurda deputatların Kongresi, neredä incelendi Gagauziyanın Moldovada durumu hem Moldova tarafından Gagauziyaya karşı yapılan baskılar. Sonunda, Gagauziyanın herbir uurda deputatların Kongresindä pay alannar, kablettilär bu Kararı: РЕЗОЛЮЦИЯ_Съезда_депутатов Источник anasozu.com

Eşecik öldü: Gagauziyanın mezarından titsi bir esmä eser

2023-cü yılın Canavar ayın  (oktäbri) 12-dä biz yazdıydık “Hepsi uurlarda deputatların Kongresi toplanıncak eşecik var nicä ölsün” adlı haberi, neredä sansın fal atmışık, ani bu Kongers, nicä neetä koyulmuştu, Kırım ayın (dekabri) 9-da olmayacek (bak: https://anasozu.com/hepsi-uurlarda-deputatlarin-kongresi-toplanincak-esecik-var-nica-olsun/). Kasımın 28-dä, Gagauziya Halk Topluşu 12 oylan aldı karar, ani Gagauziyanın “Hepsi uurlarda deputatların Kongresi”ni Kırım ayın (dekabri) 9-da yapmamaa da geçirmää onu belli olmayan bir günä. Bu karar için dä temelä alınmış uydurma bir “Gagauz Yeri aksakallar birlii” kuruluşun danışması, neredä “nasaat” veriler bütün gagauz halkın adından seçilän deputatlara ne yapmaa. Fasıl iş. Stalin zamannarına benzeyänbir iş. Şaşmaa da buna diil lääzım, zerä…

Hepsi uurlarda deputatların Kongresi toplanıncak eşecik var nicä ölsün

Gagauziya Halk Topluşu genä açıkladı (kaçıncılaa artık!!!), ani Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini toplêêr. Moldovada Gagauziyaya karşı yapılan işlerin çerçevesindä Gagauziya Halk Topluşu genä açıkladı, ani Gagauziyada Hepsi uurlarda deputatların Kongresini toplêêr. Bu kerä – Kırım ayın (dekabri) 9-da. Bu Kongres lääzımdı birkaç kerä olsun, ama Kişinev Gagauziya öndercilerini hep otlattı da onnar, Gagauziya kuvetleri, bu kongresi birkaç kerä erteledilär. Şindi dä, açan Gagauziyaya karşı Kişinev baskıları kertää geldi dä öndercilerä Kişinevda may hepsi kapular kapandı, GHT savaşacek Hepsi uurlarda  Gagauziya deputatların Kongresini toplaaa. Bu Kongres olacek, herliim eşecik ölmärsä. Источник anasozu.com

Bunun esabını da yok kim sorsun: Bütündünnä Gagauzların Kongreslerini yok edip, kendisinä ekonomika forumnarı yapêr

Gagauziya Başkankasının altında olan Gagauziya İspolkomu açıkladı, ani sıradakı “Invest Gagauzia” ekonomika forumu bu yıl Canavar ayın (oktäbri) 7-8 günnerindä olaceymış. Ye Bütündünnä gagauzların artık V-si, VI-sı hem VII-si Kongresleri nezaman olacek? Başkanka İrina VLAH Gagauziya başını geçtii gibi (mart 2015), gauzların köklerini kesmää başldı. Belliki, başlayıp GAGAUZLUKtan. Bu işi dä yaptı – bütün dünnää gagauzlarını birleştirän “Bütündünnä gagauzların Kongres”lerini yok emektän. Hepsimiz bileriz, ani çekedip 2006-cı yıldan beeri, her üç yıl aşırı Gagauziyada Bütündünnä gagauzların Kongresleri olardı: I-ci Kongres – 2006-cı yılın Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä; II-ci Kongres – 2009-cu yılın Harman ayın (avgust) 18-19 günnerindä; III-cü Kongres…

Bizi genä gülmää aldılar: Üstolan Kongres olmayacek, ama “Ekonomika Forumu” hem “Şarap Günü” olacek

Komrattan geldi haber, ani Gagauziya Halk Topluşu (GHT) Prezidiumu almış karar Canavar ayın (oktäbri) 2-dä yapılmak neettä olan Gagauziyanın hepsi uurlarda deputatların Üstolan Kongresi olmayacek. Sebep – nesoysa stareysinalar Sovetinin hem başka cümne kuruluşların, nesoysa primarların hem BAŞKANın, Gagauziya İspolkom azalarının hem kimi GHT deputatların danışmalarıymış. Esaba alarak, ani Kongresä buyur edileceydilär Türkiye, Rusiya hem OESD temsilcileri, Moldovada bulunan diplomatiya misiyaların başları hem büükelçileri, çünkü Kongrestä danışılaceydılar Türkiyeyä, Rusiyaya hem OESDya, ani onnar Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasını yok edilmektän kurtarsınnar hem onu korumakta arka olsunnar, Kongresin olamaması Gagauziyaya karşı gidän kuvetlerin dermennerinä su akıdêr. Yukarda belertilän kişilerin hem kuruluşların yazılı…