Komratta “Meşeni” gölündä buuldu üç kişi. Poliţiyada hem Hatalı olaylar bakannıkta açıkladılar olayı

Komrat kasabasının kenarında «Meşeni» gölündä aktarlandı  kayık, angısında  insan vardı. Bu  beterä  iki büük adam hem bir küçük uşak buuldu.  Komradın poliţıya bölümündä açıkladılar belanın sebeplerini.

Orak  ayın 1-dä  «Meşeni» gölün boyunda dinnenän insannar  gelmişlär  karara kayıkta gezinmää.  Ona pinmiş  1994 hem 1995-ci  yılda duumalı iki büük insan hem  üç uşak.

«Kayık aktarıldı. 27 hem 28  yaşında adamnar  hem  2019-cu  yılda duumalı uşak buuldular», — açıkladı Gagauziyanın poliţiya bakannıın uzmanı Anna Angelova.

Buulmuşları çıkardılar  sudan ozaman açan  aaraştırma — kurtarıcı  oluşlar  geçirlendi. Onnar Hatalı olaylar  bakannıın uzmannarı  geçirdi. İki  uşaa kurtarabildilär.

«Bizim uzmannar  17:15  ilkin  buulmuş uşaa sudan çıkardılar. Yakın saat 8-zä bir adamı çıkardılar. Saabaya karşı da saat  5-7  uçüncü kişiyi  buldular. Bizä  yardıma  Kişinövun kurtarıcı  brigadası  geldi. Onnarda  bizimnän barabar  Çimişliyada işlärdilär», — annattı hatalı olaylar bakannıın temsilcisi Dmitriy Konstantinov.

Dmitriy Konstantinov  annattı, ani  bu  yıl Moldovada 30  kişi  buuldu, onnarın arasında 3 uşak. Geçti  yıl hep bu vakıt  sayıya koyuldu  38  buulmak, 8 onardan uşaklar.

Göreriz, ani  iisildi  bu  olaylar, ama hep  okadar  sayılar kötü. İki günün içindä  4  kişi buuldu, bölä  Gagauziyada taa yoktur olduu», — nışannadı hatalı olaylar bakannıın temsilcisi.

Dmitriy Konstantinov nasaat  etti  insannar  suya yakın yada suda bulunarkana esaba alsınnar  korunmak  kuralları.

«Eerlim siz suya istärsäydiniz girmää ilkin bakın nekadar deerin göl. Var mı orada kesän  tedarlıklar. Uşakları göz önünden kaybetmeyin. Kolvermeyin onnarı derinnää. Onnara eter dizädän suda bulunmaa. Suya kefli hem sarfoş girmää olmaz. Läzım yanınızda bulunsunnar  kurtarıcı  tukurlaklar  hem  jeletlar. Uşakları  suya sade  islää  bilän üzmää büüklärlän kolverin», — nışannadı kurtarıcı.

“Meşeni” gölündä razgelmiş belanın aaraştırmaları ilerleer.
Источник grt.md
283

İlgili statyalar

Komratta “Zayalpujie” dolayında yangından zararlandı genç fidannar

Mardın 30-da avşamnen Komrat “Zayalpujie” dolayında büük yangın oldu. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär ateşi. Bizim çekim grupamız bulundu yangının erindä. Yangının yoketmesindä yardım ettilär Hatalı olayların bakannıın uzmannarına insannar, angıları yakında yaşȇȇrlar. «Biz yaşȇȇriz şarap zavodun dolayında, gördük ateşi. Pindik arabaya da geldik buraya».   «Bän bakardım televizoru da annamadım, ne olȇr. Açan gördük yangını sündürmäk arabasını, annadık, ani nesa yanȇr».   «Çok saa olsun hepsi insannar hem yangından kurtarıcılar». Angı kayıplara getirdi yangın, haberledi Hatalı olaylar bakannıın çalışanı Dmitriy Konstantinov. « Dün yandı diil sade kuru ot, am genç daa da. Tabiyata getirildi büük zarar. Ateşi tutuşturmaa geldi…

Dün gecä Komradın üülen tarafındakı kenarında yangından zararlandı 3 ektar daa

Büük yangın oldu mart ayın 21 — dä geçä Komrat kasabasının kenarında üülen tarafından. Zarar gördülär genç aaçlar. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yok ettilär yangını. Sölener, ani yangın ateşin dikkatsız kullanmasının beterinä oldu. Yangın getirdi zarar 3 ektar daaya. Yangın için Hatalı olaylar izmetinä insannar haber verdilär. Kurtarıcılar kısa vakıtta süündürdülär ateşi. «Bu büük ateş kayıplara getirdi, yandı salkım aaçları. Üç ektar yokedildi. İnsannar lääzım tutuşturmasınnar kuru otları hem gübürleri, çünkü kuraklıkta hem lüzgärlı havada herbir çivi yakması var nicä büük ateşi kızıştırsın. Düşünerim, ani beki da isteyip tä yangını yarattılar. Dün yangınnar vardı taa Kongazda hem Çok –Maydanda. Ateş…

Gagauziyada iki dinnenmäk günün içindä belli oldu 90-dan zeedä kanona karşı olaylar

Geçan dinnenmäk günnerdä Gaguziyada sayıya koyuldu 90-dan zeedä türlü kanona karşı yaptıklar hem olaylar . May ayını başlayan yortuları, nicä Hederlez hem Büük Enseyiş günü, geçtilär avtonomiyada uslu,  nışannadı  Poliţiya bakannın presa baalantıları ofiţerı Olga Dutka. Ama May ayın 7-dä hem 8-dä uzmannar kablettilär 92 haber türlü kanona karşı gitmeklär için hem oluşlar. «Onnardan 3 olayda insannar yaralandı, 3 haber hırsızlık için, 6 haber yol razgelmeleri için, angılarında insannar saa kaldılar, transport sa zararlandı. Bundan başka 2 olayda tutklandı sarfoş şoförlar», — açıkladı сообщила Olga Dutka. Bu olaylar aaraştırılaceklar poliţiya uzmannarınnan deyni manaalarını bulmaa. Gagauziyanın poliţiya bakannıı danışȇr yaşayannara ki…

Video: COVİD-19 ULAŞMAKLARI  ZEEDELENER

Covid-19  ulaşmakların zeedelenmesinin beterinä, Moldovaın Hatalı  olaylar  komisiyası devletin kasabalar hem küülär için hatalı «Eşil», «Sarı», «Turuncu» hem «Kırmızı» kodlarını kabletti, bakarak hastalık sayısının uuruna 100 bin kişiya. Gagauzianın cümne saalıı korumak merkezin son  haberinä görä, «kırmızı  kod» Karbaliyada hem Kongazçik küülerdä  hem  Valkaneş kasabasında koyulu.   Birkaç  aftaların süresindä  zor  ȇpidimiologiya  durumu avtonomiyada belli oldu. Kalabalık  oluşlar dışarda  zap edildilär. Sport  oluşlarına hem  sport  zallalarına  yakışȇr gelmää sade negativ testlan, aşılanmak sertifikatınnan yada  dokumentlärlän, angılarında  yazılı, ani  kişidä  covid hastalıına karşı imunitet kuruldu. Hep  bu  kurallar geçer  restorannarda, barlarda hem kafelerdä. Uzmannar  nasaat ederlär insannar esaba  alsınnar  hepsi  kuralları  hem unutmasınnar  onnarı  kullanmaa. «Bir aftanın süresindä Komrat  rayonunda  98 olay sayıya  koyuldu. Çadır…

(Video) Büün Komratta iki yolrazgelmesindä yaralandı uşak hem polis uzmanı

Komratta büün oldu iki yolrazgelmesi. Birindä yaralandı uşak 11 yaşında, öbüründä polis uzmanı. Bir yol razgelmesi oldu  Lenin sokaanda, angısında yaralandı  uşak 11 yaşında. Nicä haberledilär poliçiya izmetindä, Opel Vectra arabasını kullanardı 18 yaşını  tamannamamış Komradın yaşayanı, nagısının hakkı arabayı kullanmak için yok. O göremedi yolu geçän uşaa da urdu onu hızlı gidärkana.  Uşacıı  kötü halda götürdülär Komrat bolniţasına. Doktorların laflarına görä uşaan durumu aar, onu  götüreceklär Kişinöva. “Uşaa getirdilär yol razgelmesindän sora. Uşak buluner komada.  Çok yaraları vardı.  Çaardık san aviaţıyayı,yaptık hepsi lääzımnı kontrolleri. Bekleriz ki geçirmää onu Kişinöva, uşak 2009 yılda duumalı, 11 yaşında”, — açıkladı Komrat dolay…