Komratta marşrut avtobuslarda yol paalılandı

Çiçek (aprel) ayın birindän Komratta erli marşrutlarda yol paalılandı. Bu soruş bakıldı Muniţipal nasaatında .

Erli marşrutlara biletlerin paalılanması için kararı kabletti Komrat muniţipal nasaatçıları. Primar Sergey Anastasov haberledi, ani bu soruş kalktı petrol malların paalılanmasına görä hem şoförların danışmasından sora.

«Biz cümnä transportun şoförlarından vergi almȇȇrız. Neçin ki biletlar taa da paalı olaceydılar. Bilet kalktı paada 1 leyä dä eder 5 ley. Pek paalılandı yakacak – sebep bu», — söledi Anastasov.

Nasaadın başın yardımcısı Sergey Külaflı açıkladı, ani erli kuvetlär çalışȇrlar tutturmaa insan taşıcılarını.

«Her zaman biz insan taşıcılarınnan barabar işleriz. Savaşȇrız onnara yardım etçää. Yakacak malları pek paalandılar. Zor onnara işlemää», — söledi nasaatçı.

Gagauziyanın yaşayannarı raatsızlanȇrlar sıradakı paa kalmasından.

“Pek kalktı paalar. Bizdä yok okadar para”.

 

“Pensiya bendä küçük. Bilmerim ne yapacez, 5 ley –bu pek çok”.

Bitki keret Komratta paa marşrut avtobuslara büüdüydü 2015 yılda.
Источник grt.md
172

İlgili statyalar

Komratta gübürlerin toplaması izmeti paalılandı. Yaşayannarın buna bakışı diil birtürlü

Komrat muniţipal soveti  kararladı, ani tertiplemäk koşulları kasabada paalılansın. İnsannar orak ayından ödeyeceklär bu işlär için 50 proţenda taa çok. Buna sebep petrol malların paalılanması. Orak ayın birindän insayannar ödyeceklär tertiplemäk için -15 ley, ama taa geçän ay ödärdilär hep bu koşullar için 10 ley. Ekonomika agentleri ödeyeceklär sade 30 procenda taa çok. Butakım informaţiyalan Komrat muniţipiyanın komunal çorbacılın başı İvan Karaman paylaştı. “Bu oldu bunun için, ani petrol malların paası kalktı üç keret, 300 proţenda. Biz bunu uzaltık nekadar yakıştı», — açıkaldı İvan Karaman. Yaşayannarın bakış bu işä diil birtürlü. «Makar bir — iki leyä kaldısınnar. Ama beş ley-pek…

(Video) Kasaba hem küüyü arası avtobuslara paalar büüyüdülär

Moldovada mart ayın birindän kasaba hem küüyü arası avtobuslara paalar büüyüdülär. Eni paalara görä kasaba arası avtobuslara bilet 60 bandän 70 banä bir kilometra için paalılandı, küüyülär arası avtobuslara 60 bandän 80 banä kadar büüldü.   Komrat avtostanţiyası bu sabaa hergünkü gibi çalışardı. Reyslar işlärdilär nicä lääzım, insannar biletları alardılar. Ama insan çok yoktu. Avtostanţiyanın başı Vladimir Çeban nışannadı, ani paalar çok büümedi, ama yolcuların sayısı var nicä azalsın. VLADİMİR ÇEBAN Komrat avtostanţiyasının başı: “Kişinöv kasabasınadan bilet 57 leydän 67 -yadan büüdü. Çadır-Lungadan Komrada 22 leydı, tranzit oldu 27 ley. Reys Çadırdan Komrada ilkin 28 leya kadar kalktı, sora çorbacılar…

Moldovada avtobus biletları genä paalılandılar

Kasaba hem küü aralarında gezän avtobuslara biletlar genä paalılandılar. Paa zeedelendi 9 banä bir kilometra için.  Devlet hatalı olaylar komissiyası  kararladı, ani paalar koyulaceklar petrol malların paasının üüselmesinä görä bitki edi günün içindä.  Karar işleyecek  hatalı durumun süresindä. Durum paaların üüselmesinnän  kasaba hem küü aralarında marşrutlara diişilecek  her afta. Tariflär üüselerlär  bakarak petrol malların paasınına. Hesaplamalar hepsinä bir türlü – eski paaya eklenecek 9 ban her bir kilometra için.  Örnek gibi,  Kongazdan gelärdilär insannar 15 leyä, büün sä paa kaltı 20 leya yakın. Valkaneştän Kişinöva paa kurȇr 130 ley, Komrada 65. VLADİMİR ÇEBAN,  Komrat avtogaranın başı: “Kongaz, Kirsovo hem başka…

Çeşmäküüyüdä teklif ettilär kaldırmaa su paasını. Soruş bakıldı cümnä seslemeklerindä

Çeşmäküüyüdä geçtilär cümnä seslemekleri, angılarında belli edildi  nekadar lääzım etsin 1 kub su. Olayda pay adı primariyanın uzmannarı, sovet azaları hem küüyün yaşayannarı. Şindi 1 kub su küüdä eder 10 ley. Su vermäk kurumu isteer kaldırmaa paaları may iki kat. Ne düşünerlär bunun için sovet azaları, materialımızda. Çeşmäküü primariyasına danıştı su vermäk kurumun öndercisi ki kaldırmaa paayı suya. Uzmannarın esaplamalarına görä o lääzım kursun 19 ley. Ama erli sovetin oturuşunda bu soruş geçmedi. Bu üzerä kabledildi karar geçirmää cümnä seslemeklerini da annamaa insannarın bakışlarını. Bundan kaarä kuruldu maasuz komisiya, angısına girdilär sovet azaları hem primariyanın sayıcısı. “Beş kişi – sovet…

Komratta kirez ayın 22-dä olmayacek su

Фото из открытых источников Komrat muniţipal Su — kanal kurumu haberledi yaşayannarı, ani kirez ayın 22-dä kasabada olmayacek su. Sebep buna — Çok — Maydan su kuyunda, neredän veriler su Komrada, olmayacek şafk. Butakım, Komratta kirez ayın 22-dä saat 8-dän sabaalen avşama kadar saat 18-dän su olmayacek.   Источник grt.md