Komratta kirez ayın 22-dä olmayacek su

Komratta kirez ayın 22-dä olmayacek su

Фото из открытых источников

Komrat muniţipal Su — kanal kurumu haberledi yaşayannarı, ani kirez ayın 22-dä kasabada olmayacek su. Sebep buna — Çok — Maydan su kuyunda, neredän veriler su Komrada, olmayacek şafk.

Butakım, Komratta kirez ayın 22-dä saat 8-dän sabaalen avşama kadar saat 18-dän su olmayacek.

 
Источник grt.md
232

İlgili statyalar

Komratta birkaç gün olmayacek su

Foto: nedelya40.ru Mayın 16-dan 20-dän Komratta su sistemelarını hlorkaylan yıkayaceklar. Bunun beterinä kasabada birkaç günä suyu kapayaceklar. “Su — kanal” kurumu haberleer, ani paklanılacek su sistemaları hem pak su rezervuarları, da birkaç gün su olmayacek. Bununnan bilä “Su — kanal” urgulȇȇr, ani su verince dä onu olmaz olacek içmää, kullanmaa imeya ya da bulaşıkları yikamaa. Источник grt.md

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek

Çiçek ayın birindän kompensaţiya gaz için olmayacek. Moldovanın başbakanın yardımcısı Andrey Spınu nışannadı,ani gaz paasını “GAZPROM” taa da kaldıracek. O çizgiledi, ani gelän vakıtta belli olacek gaz paası Moldova yaşayannarına deyni. Çiçek ayında var nicä olsun ölä, ani gaz paası Moldovaya deyni kuracek 1000 dollar bin kubometra gaz için. Ama nicä nışannadı Moldovanın başbakanın yardımcısı, İnfrastruktura ministrusu Andrey Spınu, insannara deyni paaları kaldırmayaceklar. Ama verilmeyecek kompensaţiya da. «Çiçek ayı için biz kompensaţiyayı plana koymadık. Biz verärdık kompensaţiya suuk vakıdında ozaman, açan gaz gidärdi pek çok. Hava isınȇr. Çiçek ayında bezbelli olacek islä hava», — dedi Spınu. Gagauziyanın yaşayannarı raatsızlanȇrlar, ani…

Valkaneş gara dolayı var nicä susuz kalsın

Valkaneş kasabasının gara dolayında bir soruş çıktı, baalı su azalmasınan er altında. Bu üzerä 2 aydan sora bu dolayda var nicä hiç olmasın su. Erideki kuvetlär savaşȇrlar çözmää soruşu. Birkaç ayın içindä kuraktı, bu beterä erideki derelär hem göllär iisildilär. Nicä da yaşamak punktların çoyunda, burada da gidrologiya durumu kötü uura etişti, nışannadı kasabanın başı Viktor Petrioglu. VİKTOR PETRİOGLU, Valkaneş kasabasın primarı: “Kış zamanda da yoktu kaar, onuştan da kurudu, kimi erleri yayan geçmää var nicä. Şindiki vakıtta suylan zorluk büük yok, çünkü TİKA yaptıydı 4 kuyu, ama soruş var Valkaneş garasında”. Derelerin hem göllerin kurumasından kaarä, başka zorluk da…

Komratta suya paalar kalkacek. Bir kub var nicä 20 leydän zeedä etsin

Фото: Komrat kasabasında kalkacek paalar suya. Bunu için haberledi Su — kanal çorbacılıın başı Tatiana Slavioglo kasaba nasaatın bitki oturuşunda. Su – kanal kurumun başının lafalrına göra, şindi onnar hazırladılar kendi sayılarını da yolladılar energetika urunda milli agentstvosuna. Büünkü günä, Su — kanal muniţipal kurumun sayıcıları geçirdilär sayıları da ortadan koydular 22 ley suyun bir kubometrası için sıradan yaşayannara deyni. Girecek mi bu paaya kanalizaţiya hem nekadar sıra gelecek ödemaa ekonomik agentlerina deyni suyu hem kanalizaţiyayı taa diil belli. Butakım nasaatçılar geldilär karara, ani gelän oturuşta sesleyeceklär, ne türlü sayilara göra Su — kanal kurumu esapladı da çıkardı 22 ley…

Komratta gübürlerin toplaması izmeti paalılandı. Yaşayannarın buna bakışı diil birtürlü

Komrat muniţipal soveti  kararladı, ani tertiplemäk koşulları kasabada paalılansın. İnsannar orak ayından ödeyeceklär bu işlär için 50 proţenda taa çok. Buna sebep petrol malların paalılanması. Orak ayın birindän insayannar ödyeceklär tertiplemäk için -15 ley, ama taa geçän ay ödärdilär hep bu koşullar için 10 ley. Ekonomika agentleri ödeyeceklär sade 30 procenda taa çok. Butakım informaţiyalan Komrat muniţipiyanın komunal çorbacılın başı İvan Karaman paylaştı. “Bu oldu bunun için, ani petrol malların paası kalktı üç keret, 300 proţenda. Biz bunu uzaltık nekadar yakıştı», — açıkaldı İvan Karaman. Yaşayannarın bakış bu işä diil birtürlü. «Makar bir — iki leyä kaldısınnar. Ama beş ley-pek…