Komratta İnner Wheel halklararası volontör karılar kurumunun bölümü açıldı

Gagauziyada geçti  halklararası karıların İnner Wheel kurumunun bülümün açılışı, angısına girerlär sade  karılar. Bu kurum çok yardım eder uşaklara, karılara, kim bulunȇr zor durumda hem başka yufka durumda bulunan insannara.  Bu yıl kurum tamannayacek 99 yılını kurulmasından. İnner Wheel kurumu çalışȇr 100 devlettän zeedesindä.

İneer Wheel kurumu en büük kurumnarın birisi dünnedä, angısına girerlär volontör karılar.  Onnar urguladılar, ani bu klubun yardımınnan  karılar kablederlär kolaylık yardım etmää cümneyä, buluşmaa, dostlaşmaa.

İneer Wheel Komrat klubun açılışında  pay aldılar delegeţıyalar   Azeybardjandan, Rumıniyadan, Bulgariyadan, Ukrainadan hem Moldovadan. Onnarın  baş neeti — yardım etmää yufka durumda bulunan insannara.

“Halklararası kurumumuz yardım etmää deyni biri-birinä. Hepsimiz biz çalışȇrız kasabalarımızda, ama  geçireriz haklararası buluşmaları, paylaşȇrız bilgilärlän, kablederiz biri-birimizi birtürlü.  Bizdä yok politika, yok  din,  biz hepsimiz karıyız, da bu en önemli”, — açıkladı  Bulgariyadan  delegaţiyanın  temsilcisi Nelli Bratoeva.

 

“Biz geleriz  Azerbaycandan, da tanışȇrız sizin kulturanızlan , sabaa siz tanışacenız  bizim kulturamızlan,  da butakım halklararası  kurumun sloganı “Kaavi karı — kaavi dünnä””, — annatı  Azerbaycan delegaţiyasının temsilcisi Leyla Ȇlman.

Bitki yılın içindä kurum aktiv yardım etti cenk kaçannara Ukrainadan, nışannadılar klubların temsilcileri.

“Gücenikliyiz ani oldu bu olaylar Ukrainada,  da karılar bütün dünnedän , hepsi İneer Wleel klublarında yardım ederlär bütün kuvetlän. Bu diil sade gumanitar yardımı, bu ilaçlar da, bu arabalar da. Bakmadaan ona, ani biz politika dışında işleeriz,tutturmȇrız bir da politika kurumunu, partiyayı, biz  isteriz ki bizim uşaklar yaşasınnar uslulukta, ki bizim dünnä ilerlesin”, — nışannadı Kişinöv İneer Whell klubun  prezidenti  Aureliya Grigoriu.

 

“İlk bu klub dostluk için, tanışmak için. İneer Wheel büük klub, angısı çalışȇr 100 devlettän zeedesindä”, — söledi İneer Wheel Moldova – Galaţ kurumun başı Natalya Vavilina.

İneer Wheel Komrat klubun başı oldu Alla Leyçu, angısı topladı dolaynda diil sade biznes karılarını, ama te onnarı da, kim  aktiv volontör işinnän zanaatlanȇr.

“Bizim klubta 20 ledi, da klubun baş neeti zanaatlanmaa  yardımcılık işinnän,  yapmaa ii işleri  kolaylıksız insannara, hem hep ölä ilerletmää gagauz —  moldvan kulturasını”, — açıkladı İnner Wheel İnternational Komrat klubun  başı Alla Leyçu.

Komrat muţipiyasının primarı  Sergey Anastasov urguladı, ani karıların rolü cümnedä pek üüsek, da taa bir kurumun  açılışı kasabada pek faydalı olacek.

2015 yıldan beeri Kişinöv kasabasında çalışȇr klub, da onun başı büük yardım koydu sıradakı filialın açlışına Komratta. Onun bakışına görä  o birleştirecek  karıları bütün devlettän.

“Bu klub taa çok karılara deyni. Da biz  açtık  filialı ki vermää kolaylık karılara olmaa taa yakın biri — birinnän,  dostlaştırmaa karıları bütün devlettän  da birerdä yapmaa ii işleri insannara dyni, angıları bızım dolayında var”, — söledi  İnner Wheel Kişinöv klubun başı Veronika Gulka-Ojog.

Yortulu açılışın süresindä musaafirlär baaşladılar biri –birinä baaşışları hem diplomnarı, hem hep ölä hepsinä deyni Gagauziyanın artistleri  gösterdilär konţert programmasını.

Avtor: Z. Kanţır, video: G. Stavilov, montaj: A. Topal
Источник grt.md
194

İlgili statyalar

Komratta yardımcılık konţertindä topladılar para yaşlı insannar için

Komratta geçti “Yardım Eli” yardımcılık konţerti. O doorudulu  yardım etmää fukaarä insannara. Konţertta pay aldılar Kultura Evindä işleyän kollektivlär hem “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. Pazar günü, bakmadaan yaamura, insannar geldilär Kultura Evinä yardımcılık konţerdini seslemää hem yardım etmää fukaarä hem büük yaşta insannara. Olayın kurucuların biri — “Yardım Eli” kurumun başı Elena Akbaş. «Bana telefon etti Kultura Evin başı Marina Manjul da teklif etti genä yapmaa konţerdı – marafonu deyni yardım etmää fukaarä insannara Paskellä yortusuna karşı», — annattı Elena Akbaş. Konţerdin önemliini çizgiledi Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal. «Şindi hepsi insannar kahırlı halda bulunȇrlar, bu konţert getirer…

Duudurmak bölümü Çadır – Lungada kabletti eni tehnika avadannıklarını

Çadır — Lunga muniţıpiyasının perinatal merkezi kabletti eni zamandaş tehnikayı, ki  vakıdında zor  duuduran karılara yardım etmää. Proektin ilk  payında tehnika alınmasına harcandı  104  bin dollar. Tehnikayı satın aldı  insannarı  destekleyän OON fondu Amerikanın yardımınnan. Proekt  verecek  kolaylık  insana kaliteli  medik yardımını  vermää. Çadır  kasabasının perinatal  merkezinä gumanitar  yardımı  zamandaş  tehnikaylan geldi. Tedarıkları erleştireceklär operaţıya zalasında: eni masalar, tehnika aneteziyayı koymaa deyni hem anayı uşaklan bilä ilk saatların içindä kontrol edän tedarlıklar. «Belliki, medik  yardımı üüsek uura kalkacȇk. Biz taa kaliteli  yardım  edeciiz ana olmaa  hazırlanan karılara. Yok  okadar  laf, nekadar biz  şükürüz te o insannara kim yardım etti  bu …

Beş genç karı kableti grant kendi işini açmaa deyni zorlatmaklan güreşmäk proektinä görä

Komratta başarıldı proekt “Moldovada hem Gagauziyada karıları zorlatmaklan güreşmäk”. Onda pay aldılar genç karılar, geçip kendi biznesi açmaa deyni maasuz kursları. Programa kurulu ölä, ki vermää kolaylık karılara kendi kuvedinnän para kazanabilsinnär. Gagauziyada zorlatmaklan güreşmäk proektinä görä bu yılın başından Kasım ayınadan genç karılar kendi biznesi kurmaa deyni kursları geçtilär. Proektin sonunda beş karı kablettilär grant ki kendi biznes — ideyasını gerçekleştirmää. «Bän evdä tortları yapȇrım, ama hep düş güdärdim açmaa gendi biznesimi», — paylaştı grantı kazanan karıların  biri.   «Biznes – ideyama görä bän erli maldan – koyun yapaayından yaperım papuç, şapka, eldiven hem başka giyimneri”, — açıkladı proektin…

Germaniyadakı GIZ kurumu yardım edecek Komratta eni proektları giriştirmää

Komratta geçti buluşmak erideki kuvetlerin temsilcilerinnän hem GİZ kurumun delegaţiyasınnan. Taraflar baktılar soruşları, baalı  eni proektın giriştirilmesindä soţial hem ekonomika uurunda. «Kaavi cumnenär hem bizness Moldova için» proektın başı Tomas Förh nışannadı, ani Komratan kaarä, yardım olacek devletin başka yaşamak punktlarına da. “Bu proekt iki kasabada olacek — Komratta hem Sorakada, hem da Edineţ, Leova, Strȇşeni dolaylarında. Bu proekta para verilecek Almaniyadan hem Evropa Nasaatından hem sürtecek 4 yıl”, — açıkladı proektın başı. Yakın zamanda taraflar genä buluşaceklar deyni  bu uurda kaavileştirmää baalantıları hem belli etmää işin sırasını, nışannadı kasabanın başı Sergey Anastasov. O ekledi, ani  taa ileri ii proektları…

Komratta geçti konţert, angısında toplandı para zor durumda bulunan insannar için

Pazar günü, mardın 20-dä, Коmradın kafelerin birisindä yardım için para toplaması konţert geçti. Cannı muzıkanın sevenneri «South Side Band» kaver — grupasının türkülerini sesleyäbildilär. Toplanılmış paralar yardım gibi yufka kolaylıklarlan insannara verileceklär. Bildirimnär yardım için insannara ineternet soţial balaantılarında sıkça peydalanȇrlar. Kimi insannar paylaşȇrlar, kimileri yardım ederlär-herkezi kuvedinä görä bunu yapabiler. Geçirili konţerdin kurucuların biri – Nikolay Melintiy soleer, ani avtonomiyanın var çok yaşayannarı, kimä büün haliz yardım lääzım. «Tekliflän grupamıza geldim, tutturdular bu fikiri. Kafenın öndercisinnän lafettim. Bu hayırlı iş, bunun için da tutturdular bizi», — annattı Nikolay. Konţerdin publikasını sıcak salonda ikram ettilär. ««Yardım eli» grupayı çoktan gözlederiz…