Komratta güberlerin toplaması izmetin paası büüdü

Komrat kasabasının primariyanın nasaatçıları büünkü oturuşunda  kararladılar, ani paa güberlerin sıbıdılması için  büüyecek  yaşayannar  için 50%, hem da ekonomika agentleri  için 30%.  Şindki zamannaradan bir kişi  ödärdi 10 ley ayda, 120 ley yılda. Bakarak paaların üüselmesinä, bir ayda lääzım olacek şindi ödemää 15 ley, yıda sa 180 ley. 

Gagauziyanın Baş kasabasında gübürlerin sıbıdılmaları için bir kişi ödeer 10 ley ayda. Komrat  komunal izmeti nasaat etti kaldırmaa bu izmetin paasını 50% yaşayannar için, ȇkonomika agentleri için 30%. Bu baalı onunnan, ani her gün kalkȇlar paalar petrol mallarına, gaza, şafka hem da başka mallara, nışannadılar bölümdä. Herlim paalar üüselmäärsaydılar, o zaman kurum durgudacek işini da gübürleri toplamayacek, da bu iş geterecek ȇkologiya belasına, haberledi Komrat kasabasının primariyanın nasaatçısı  Vladimir Kara.

«Ȇkonomika agentleri için soruş kalkmadı  2012 yıldan beeri.  Kurum nasaat etti 20 ley yaşayannar  için hem da kaldırmaa payı ȇkonomika agentleri için. Biz  annaştık, baktık maasuz formayı, da oldu. Bu yıl infläţiya kurȇr30%. Bu üzerä da soruş lääzım  bakılsın», — söledi sovet azası.

Komrat primariyasının nasaatçıların öndercisi Georgiy Zlatov  diil kayıl güberlerin sıbıdılması için  paaların üüselmesinnän.

«Bän ödärdim aylämnän 10 ley herbir kişi için güberlerin sıbıdılması için. Ama şindi lääzım olacek ödemää 15 ley kişi için. Bu insanın cöbündän günün ortasında açık – açık çalmak olȇr», — söledi Georgiy Zlatov.

Çok dartışmaklardan sora,  Komrat kasabasının nasaatçıları   kararladılar eni paayı. O kuracek ayda 15 ley bir yaşayana.
Источник grt.md
281

İlgili statyalar

Çeşmäküüyüdä teklif ettilär kaldırmaa su paasını. Soruş bakıldı cümnä seslemeklerindä

Çeşmäküüyüdä geçtilär cümnä seslemekleri, angılarında belli edildi  nekadar lääzım etsin 1 kub su. Olayda pay adı primariyanın uzmannarı, sovet azaları hem küüyün yaşayannarı. Şindi 1 kub su küüdä eder 10 ley. Su vermäk kurumu isteer kaldırmaa paaları may iki kat. Ne düşünerlär bunun için sovet azaları, materialımızda. Çeşmäküü primariyasına danıştı su vermäk kurumun öndercisi ki kaldırmaa paayı suya. Uzmannarın esaplamalarına görä o lääzım kursun 19 ley. Ama erli sovetin oturuşunda bu soruş geçmedi. Bu üzerä kabledildi karar geçirmää cümnä seslemeklerini da annamaa insannarın bakışlarını. Bundan kaarä kuruldu maasuz komisiya, angısına girdilär sovet azaları hem primariyanın sayıcısı. “Beş kişi – sovet…

Komratta gübürlerin toplaması izmeti paalılandı. Yaşayannarın buna bakışı diil birtürlü

Komrat muniţipal soveti  kararladı, ani tertiplemäk koşulları kasabada paalılansın. İnsannar orak ayından ödeyeceklär bu işlär için 50 proţenda taa çok. Buna sebep petrol malların paalılanması. Orak ayın birindän insayannar ödyeceklär tertiplemäk için -15 ley, ama taa geçän ay ödärdilär hep bu koşullar için 10 ley. Ekonomika agentleri ödeyeceklär sade 30 procenda taa çok. Butakım informaţiyalan Komrat muniţipiyanın komunal çorbacılın başı İvan Karaman paylaştı. “Bu oldu bunun için, ani petrol malların paası kalktı üç keret, 300 proţenda. Biz bunu uzaltık nekadar yakıştı», — açıkaldı İvan Karaman. Yaşayannarın bakış bu işä diil birtürlü. «Makar bir — iki leyä kaldısınnar. Ama beş ley-pek…

Video: Komrat dolayında bucet kurumnarını isıdan kurumu var nicä işlesin sade dual gazlan

 Komrat “Teploseti” kurumu yok nicä gazın erinä başka yakacak mallarını kullansın, onun erinä olmaz ne kara yaa, ne da kömür, yada odun. Bunu için haberledi kurumun öndercisi Vladimir Barbanägrȇ. Dual gazın kesilmesi bu kurumun işini durgudacȇk, söledi Barbanägrȇ. Komrat munitipal kurumunu Teploseti gazın erinä başka yakacakları kullanamayacȇk işindä.  Nica nışannadı kurumun öndercisi Vladimir Barbanägrȇ, hepsi sistemalar dual gaza geçirildilär 90 yıllarda. Ozamandan beeri kara yaa hem kömür başka kullanılmadılar. VADİM BARBANÄGRȆ, Teploseti muniţipal kurumun başı: «Bölä soruşlar bitki vakıtlar kalkmadılar hiç, geçti artık 40 yıl. Bölä soruş hiç bir zaman da kalkmadı. Bundan kaarä bütün Gagauziyada bulunmayacȇk birda kurum, Haydar…

Komratta kollektoru düzmäk işleri bitämeer

Komrat muniţipal soveti sıradakı oturuşta birkaç önemli soruş baktı. Onnarın sırasında Su-kanal kurumuna Osvobojdeniye sokaanda kanalizaţiya kollektorun düzülmesi için para verilmesi. Açıklamalar süjettä. Komrat muniţipiyasının nasaatı 100 bin leydän zeedä para Su-kanalın kurumuna kararladı vermää neetlän su sistemasının yapılması için düzmäk materialların satın alınmasına. VLADİMİR KARA, Komrat muniţipal sovetin azası: «Bundan kaarä Çernışevskogo sokaanda 320 metra su sistemasının geçirilmesinä 20 bin 611 ley, Sovetskaya sokaanda 300 metra truba – 18 bin 885 leyä, Gogol sokaanda 50 bin 382 ley hem Frunze sokaanda yakın 10 bin leyä. Bu paralar tertiplemäk için koyuldudu». Bundan kaarä sovetin azaları önemli soruş belli ettilär, angısı…