Komratta birkaç uşak başçasını kapadılar remont için

Komrat kasabasında 3 uşak başçası kapalı. Orada düzmäk işleri gider. Nezaman onnar  uşakları kabledeceklär, üürendi Mariya Parfönova.
Источник grt.md
279

İlgili statyalar

Suleyman Demirel adına gimnaziya – uşak başçası Komratta kutladı 5-ci yıldönümü

Hederlez ayın 25-dä Komrat muniţipiyasının S .Demirel adına gimnaziya — uşak başçası nışannadı beşinci yıldönümünü. Bakmadaan, ani geşti sade beş yıl, Komrat muniţipiyasının Suleyman Demirel adına uşak başçasını başardı çok uşak. Her  yıl üürenmäk kurumu hazırlȇȇr onnarı okula. Terbiyedilennerin sayısı da zeedelener. “Uşaklar-bizim çiçeklerimiz. Biz onnarı severiz, baaşlȇrız onnara gözellii. Seviniz onnarı, da cuvap olacek hep ölä sevgi onnarın tarafından,” — nışannadı S. Demirel  adına gimnaziya — uşak başçasının başı Olga Tabakar. «Erlem, okulda varsa maasus yortular, uşak başçasında her ay bizdä yortu. Gelin bizä erlem çanınız istärsedi sevinmelik», — söledi o. Komrat dolayın başı İvan Topal nışannadı, ani üürenmäk…

Uşak başçaları nezaman bütün kuvettän işlemää başlayaceklar?

Başlayarak kirez ayından Komradın uşak başçaları birär-birär kapandılar yaz zamanı düzüntücülük işleri için. İş sırasına görä ceviz ayın birindä hepsi uşak başçaları lääzımdılar açılsınnar, ama büün 4-cü hem 8-ci uşak başçaları ta işlämeerlär. Neylän bu baalı, annadı bizim televizion grupamız. Komradın 4-cü uşak başçasında düzüntücülük işleri taa başarılmadılar. Bu oldu sebep ona, ani onun açılması taa bir aftaya oyalandı, açıkladı kurumun başı Otiliya Albertän. OTİLİYA ALBERTÄN Komradın 4-cü uşak başçasının öndercisi: — “Düzüntücülük işlerini başladıynan biz karşı geldik kimi problemalarlan, angıları koydular köstek işimizä hem uzattılar onnarı taa bir aftaya. Ama bu aftanın sonunadan bizä gelecek ANSA hem Saalık Merkezi.…

Komrattakı 8-ci uşak başçası 50-ci yıldönümünü kutladı

Kendi yarım asirlik yübileyini nışannadı Komrat  kasabasının 8-ci uşak başçası.  Yortunun musaafirleri oldular Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, Türkiya  devletin konsulu Komratta Hasan Akdoan, primariyanın temsilcileri hem üüretim bakannıın uzmannarı. Musaafirlerä deyni hazırladılar yortulu programmayı uşak başçasının  terbiedicileri terbiedilennerinnän. 8-ci uşak başçasının 50 yıldönümünä üürenmäk kurumun  terbiedilenneri  hazırladılar  yortulu programmayı üç dildä, musaafirlerä deyni çaldılar türkü, oynadılar halk oyunnarını, çaldılar evelki kauş instrumentlerindä. Bu yılların içindä uşak başçası kolverdi 200 uşaktan zeedä.  Kollektiv savaşȇr gitmää eni informaţiya tehnologiyalarınnan hem üürenmäk  programmalarınnan bir adımda, nışannadı  kurumun başı Mariya Kıssa. Üürenmäk kurumunda  giriştiriler üç dildä üürenmäk.  Kollektiv genç hem profesional, urguladı  kurumun başı…