Komratta birkaç gün olmayacek su

Komratta birkaç gün olmayacek su

Foto: nedelya40.ru

Mayın 16-dan 20-dän Komratta su sistemelarını hlorkaylan yıkayaceklar. Bunun beterinä kasabada birkaç günä suyu kapayaceklar.

“Su — kanal” kurumu haberleer, ani paklanılacek su sistemaları hem pak su rezervuarları, da birkaç gün su olmayacek.

Bununnan bilä “Su — kanal” urgulȇȇr, ani su verince dä onu olmaz olacek içmää, kullanmaa imeya ya da bulaşıkları yikamaa.




Источник grt.md
214

İlgili statyalar

Komratta kirez ayın 22-dä olmayacek su

Фото из открытых источников Komrat muniţipal Su — kanal kurumu haberledi yaşayannarı, ani kirez ayın 22-dä kasabada olmayacek su. Sebep buna — Çok — Maydan su kuyunda, neredän veriler su Komrada, olmayacek şafk. Butakım, Komratta kirez ayın 22-dä saat 8-dän sabaalen avşama kadar saat 18-dän su olmayacek.   Источник grt.md

Komratta suya paalar kalkacek. Bir kub var nicä 20 leydän zeedä etsin

Фото: Komrat kasabasında kalkacek paalar suya. Bunu için haberledi Su — kanal çorbacılıın başı Tatiana Slavioglo kasaba nasaatın bitki oturuşunda. Su – kanal kurumun başının lafalrına göra, şindi onnar hazırladılar kendi sayılarını da yolladılar energetika urunda milli agentstvosuna. Büünkü günä, Su — kanal muniţipal kurumun sayıcıları geçirdilär sayıları da ortadan koydular 22 ley suyun bir kubometrası için sıradan yaşayannara deyni. Girecek mi bu paaya kanalizaţiya hem nekadar sıra gelecek ödemaa ekonomik agentlerina deyni suyu hem kanalizaţiyayı taa diil belli. Butakım nasaatçılar geldilär karara, ani gelän oturuşta sesleyeceklär, ne türlü sayilara göra Su — kanal kurumu esapladı da çıkardı 22 ley…

Valkaneş gara dolayı var nicä susuz kalsın

Valkaneş kasabasının gara dolayında bir soruş çıktı, baalı su azalmasınan er altında. Bu üzerä 2 aydan sora bu dolayda var nicä hiç olmasın su. Erideki kuvetlär savaşȇrlar çözmää soruşu. Birkaç ayın içindä kuraktı, bu beterä erideki derelär hem göllär iisildilär. Nicä da yaşamak punktların çoyunda, burada da gidrologiya durumu kötü uura etişti, nışannadı kasabanın başı Viktor Petrioglu. VİKTOR PETRİOGLU, Valkaneş kasabasın primarı: “Kış zamanda da yoktu kaar, onuştan da kurudu, kimi erleri yayan geçmää var nicä. Şindiki vakıtta suylan zorluk büük yok, çünkü TİKA yaptıydı 4 kuyu, ama soruş var Valkaneş garasında”. Derelerin hem göllerin kurumasından kaarä, başka zorluk da…

Germaniyanın GIZ kurumu yardım verdi Komrat “Su kanal” kurumuna tehnikaylan

90-cı yılların çeketmesindän Germaniyanın GIZ kurumu Moldovada geliştirer bir sıra proektlarını üüretim, saalıı korumak, tabiatı bakmak hem klimat uurlarında. Geçennerdä GIZ yardım etti tehnikaylan Komrat “Su kanal” kurumuna. 9000 özel hem 400 üridik çorbacılıklarına “Su Kanal” muniţipal kurumu su verer.  Almaniyanın hükümetin hem GIZ kurumun proektinä görä Komrat “Su kanal”  kurumuna verildi uzaktan kontrol etmäk tertiplerini, neylän kolaylandı iş uuru, nışannadı “Su Kanal” kurumun  öndercisi  Tatyna Slavioglo. «GIZ  tarafından kablettik yardımı, tedarlıkları hem tehnikayı. Bu instrumetntlerin yardımınnan  taa kolay oldu artık kontrol etmää suyun uurunu pompalarda hem onun kalitesini”, — açıkladı Tatyna Slavioglo. Orgtehnika sa yardım edecek ilerletmää çalışannarın işini,…