Komratta açıldı Gagauziya resimcilerin İlkyaza baalı sergi

«İLKYAZ-2022» resim sergisi 13 resimcinin 55 yaratmasını kapladı. Ekspoziţiya Gagauziyanın resim galereyasında açıldı.

İstoriyalı, portretlär, peyzajlar hem abstakţiya stillerindä resimcilär kendi resimnerini «İLKYAZ-2022» sergisindä teklif ederlär.

Resimci, Çadır-Lunga  uşak resim okulun başı Födor Duloglo sayer, ani resimcilerin toplu sergileri meraklı onnan, ani ȇkspoziţiyada türlü janralarda yaratmalar gösterilerlär.

«İLKYAZ-22» sergisindä gagauz resimcici Konstantin Keleş getirdi 7 resim, onnarda avtorun işi hem  en sevgili zanaatı açıklanȇr.

Resim yaratmalarında türlü tehnikalarda hem süjetlerdä işlär yaşadılȇr-hepsi onnar avtorların özelliini göstererlär, çünkü herbir yaradıcı kendiycesinä talantlı.

Sergidä resimnerin taa çoyu keten benizdä yazılı. Onnarda akril boyaları uslu renklerdä gözledilerlär, var yaratmalar renkli kalemnärlän yazılı.

Sergi işleyecek aprelin bitkisinädän.
Источник grt.md
276

İlgili statyalar

Resimciykaların “İlkyaz kanatlarında” resim sergisi

Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı Gagauziya resimciykaların resim sergisi – “İlkyaz kanatlarında”, angısı Baba Marta ayın sonunadan açık olacek. Kendi resimnerini sergiledilär resimciykalar Oksana ARABACI, Mariya DİMOGLU, Olga DİMİTROGLU, Vera JEKOVA, Tatyana KASIM (Tetrioglu), Natalya KOJAKAR, Olga KREȚU, Svetlana PANAİTOVA, Anastasiya RAKOVÇENA hem Natalya VORNİKOVA. Sergilenän resimlär yapılı yaalı boyaylan, grafikada hem suuk batik tehnologiyasında. “İlkyaz kanatlarında” sergisinin açılışını yaptı Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA hem kutlama sesinnän resimciykalara danıştı anılmış gagauz resimcisi Födor DULOGLU. Serginin açılış zamanında insannarı kendi yaratmalarınnan tanıştırdı Gagauziyanın “Elegiya” kemençecilär ansamblisi. Источник anasozu.com

«İLKYAZ KANATLARINDA». Komratta açıldı Gagauziya resimcilerin sergisi

Komrat kasabasının resim galereyasında açıldı «İLKYAZ KANATLARINDA» resim sergisi, baalı çiçek açan zamanına hem karılara. Sergidä anılmış gagauz resimcileri işlerini gösterdilär Gagauziyanın yaşayannarına. Siiredicilerin var kolaylıkları görmää karıların hertürlü ruh dünnäsını. Üç resimciyka: Olga Kreţu, Olga Dimitroglo hem Oksana Arabadji ilk sıra gösterdilär kendi işlerini sergidä. Kendi duygularınnan zanaatçılar hem musaafirlär paylaştılar bizim çekim grupamızlan. İlyaz sergisindä gösterili hertülü karıların portretleri: şıralı benizli, kahırsak hem incilmiş. Onnarı birleştirer bir — hepsi meraklı hem saklı simalı, resimci busoy zanaatında gösterdi şaştıracȇk ruh tarafını. İnsannar bakıp yazılmış kiyatlara, savaşêrlar açıklamaa kahramannarı, ama herkezi görer kendiycasına resimnerdän karıları. İnsan gözellii dünnä başlantısından herzaman…

“GÜZ-2022” sergisi açıldı

Gagauziyanın resim galereyasında büün “GÜZ-2022”  resim  sergisinin açılışı geçti, onu hazırladı  kultura bakanı barabar  Gagauziya resimcilär birliinnän. Kendi işlerini  sergidä  gösterdi 13 resimci. Anılmış   ustaların aralarında kendi  resimnerini hazırladılar  genç  ustacılar da.  Görmää  meraklı resimneri var nicä olacek  dekabrinin bitkisinädan.  İlerleder temayı süjet. Источник grt.md

ATATÜRK bibliotekasında Nataliya VORNİKOVAnın resim hem kukla sergisi

Küçük ayın (fevral) 18-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı Çadır kasabasından resimciykanın Nataliya VORNİKOVAnın resim sergisi. Nataliya VORNİKOVA geniştän biliner Gagauziyada 2008-ci yıldan beeri, açan Canabisi başladı katılmaa Gagauziyada hem dünnäda olan resim sergilerinä. Büünkü günädän pay aldı 15 resim sergisindä. Tanınêr resimciyka uşaklar için kiyatları resimnemäk tarafından da. Artık 5 kiyada resim yaptı. Bundan kaarä onuntaa bir meraklı marfeti dä var – kukla yapmak hem onnarı donaklamak. Komrat ATATÜRK bibliotekasında sergisinä o kendi kuklalarını da getirdi. Nataliya VORNİKOVA 2004-cü yıldan beeri Çadır D. Eräbakan adına uşak resimcilik şkolasında işleer, 2020-ci yıldan da bu şkolanın direktoru. Источник anasozu.com

ATATÜRK bibliotekasında Nataliya VORNİKOVAnın resim hem kukla sergisi

Küçük ayın (fevral) 18-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı Çadır kasabasından resimciykanın Nataliya VORNİKOVAnın resim sergisi. Nataliya VORNİKOVA geniştän biliner Gagauziyada 2008-ci yıldan beeri, açan Canabisi başladı katılmaa Gagauziyada hem dünnäda olan resim sergilerinä. Büünkü günädän pay aldı 15 resim sergisindä. Tanınêr resimciyka uşaklar için kiyatları resimnemäk tarafından da. Artık 5 kiyada resim yaptı. Bundan kaarä onuntaa bir meraklı marfeti dä var – kukla yapmak hem onnarı donaklamak. Komrat ATATÜRK bibliotekasında sergisinä o kendi kuklalarını da getirdi. Nataliya VORNİKOVA 2004-cü yıldan beeri Çadır D. Eräbakan adına uşak resimcilik şkolasında işleer, 2020-ci yıldan da bu şkolanın direktoru. Источник anasozu.com