Komrat munițipiyi ilerlemäk baş planını temelä koydu

Komrat munițipiyi ilerlemäk baş planını temelä koydu

Komrat munițipiyin Soveti kabletti karar, angısına görä Komrat munițipiyin ilerlemäk, düzmäk hem düzennemäk Baş (generalnıy) planını temelä koyuldu.

Bu plana görä kasabada kesinneşti neredä var nicä yaşamak için evleri yapmaa, neredä komerțiya kuruluşları var nicä kurulsun hem nerelerdä, ölä denlän, eşil zonalar olacek.

Şindi kasabanın arhitektorları hem başka ilgili insannar bu planı, maalelerä görä, detalleştireceklär.

Be plan detalli kesinneşmeyecek kadar, Komratta eni evlerin hem binaların yapılması için munițipiyin Soveti izin vermeer.
Источник anasozu.com
422

İlgili statyalar

Hederlez ayın 22-dä temelä koyuldu, Orak ayın (iyül) 19-da inagurațiyası yapılacek

Hederlez ayın 22-dä Komrat Apeläțiya Palatası tanıdı Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turun sonuçlarını da temelä koydu bu seçimnerdä “Şor” prtiyasından Evgeniya GUȚULun ensemesini. Gagauziya Halk Topluşun (GHT) Başı Dimitriy KONSTANTİNOVun açıklamasına görä, Gagauziyanın eni Başkankasının Evgeniya GUȚULun inagurațiyası Orak ayın (iyül) 19-da yapılacek. Источник anasozu.com

Komrat muniţipal sovetin zalı enilener. Koyuldu eni mebel hem tehnika

Komrat muniţipiya sovetin oturuşları tezlä enilenilmiş tehnika tarafından zalında geçeceklär. Zal bulunȇr o erdä, neredä ilerki zamannar ofiţial evlenmeklär olardı. Nesoy diişilmeklär yapıldı, üürendi GRT çekim grupası. Muniţipal sovetin zalını eniletmäk proekt başladıldı diil çoktan. Bu vakıdın süresindä zalda remont yapıldı, eni tehnika satın alındı. Komrat kasabasının primarın laflarına görä, bu proekt  primariyalan hem Pro-Europa cümnä kurumunnan barabar giriştirildi. Nicä paylaştı primar, proektin finanslamak tarafı 500 bin leydän zeedä kurdu. İlk proekt dokumentaţiyasına görä onun payı iki okadar taa paalı kurardı, ama onnara olabildi bu payi küçültmää, ne verdi kolaylık primariyaya ekonomiya yapmaa ki ileri başka lääzımnı erlerä onu harcamaa.…

Komratta risk altına düşän uşaklar için maasuz merkez açılacek

Konuya uygun foto. Kaynak: autogear.ru Komrat kasabasında kurulacek yardımnamak merkezi, neredä olacek kolaylık erleştirmaa o uşakları, angıları bakımsız kaldılar ana — boba tarından, ya da başka manalara göra zor durmda bulunerlar. Böla bir merekzin açılması çok önemli Komrat dolayı için, zera bırda 146 ayıla hem 393 uşak risk altında bulunȇrlar. Bunun için annattı Komrat dolay administrațiyasının başı İvan Topal.O açıkladı, ani bu bir ortaklık proekt, angısı yapıler  «Vesta» cümna kurumun yardımınnan. «Pek hem çoktan lääzımdı bu proekt. Biz bir yıl işledik “Vesta” kurumunnan. Bulduk maasuz eri, ilkin 8 uşak için. Çocuklara hem kızlara ayırı odalar lääzımnı koşullarlan olacek”, — açıkladı…

Gagauziyada plana koyuldu bu yıl 5 infrastruktura proektını giriştirmää

Gagauziya bölge ilerlemäk agenstvosu kabletti 2022-2024 yıllarında ilerlemäk programasını. Bu yıl Çadır kasaasında başaracȇklar revitalizaţiya proektini,onun paası 4 million ley, hem eni tehnologiyalar için proekt Komrat Devlet Universitetindä 439 bin leya.  2024 yılda düzeceklär «At -prolin» turist kompleksini, onun paası kurdu 14 million ley, malları paketlemäk  kurumun düzülmesi Komrat industrial parkında — 23 million ley hem Çadırda su paklamak stanţiyasının düzülmesinä gidecek 2,5 million ley. 2022 yılda Gagauziyada plana koyuldu giriştirmää altıdan beş  infrastruktura proektını, angıları girdilär devletteki birleşik programasına 2022-2024 yıllarına hem finanslanacȇklar millet ilerlemäk regional fondundan. Proektlerin bütün sayısı yakın 45 million ley kuracȇk. 2022 yılda bu proektleri…

İoann Predteça adına Komrat klisesindä düzmäk işleri gider

Komrat İoann Predteça adına soborunda geçirerlär düzmäk işlerini paralarlan, angılarını baaşladılar insannar hem meţenatlar. Yardımı verdilär kasabanın kuvetleri dä. Kliseya gelän insannar, din izmetçileri hem klisedä çalışannar savaşȇrlar tertiplemää soboru, ki o olsun gözäl, hem gelennerä olsun ii koşullar, nışannadı protoierey Vasiliy. Din izmetçilerin laflarına görä bu işlerdän kaarä, angıları büün yapılȇr,  lääzım taa geçirmää elektrik sistemasını, angısı çoktan eskidi, hem en önemli – lääzım eniletmää yazıları duvarlarda. Bu yıl yapȇrlar sade o işleri, neyä etecek finslar. Tertiplener klisä insannarın hem kuvetlerin yardımınnan, urguladı  protoierey Vasiliy. Düzmäk işlerin vakıdında slujbalar klisedä yapılmadılar, ama bu pazardan genä başladıldılar. Düzücülär savaşȇrlar sıkı…