Komrat kasabasının kenarlarında yollar düzüler

Komradın Benderskaya hem Dubinin sokaklarında düzerlar yolları. Nicä gider işlär hem nezaman biteceklär, açıkladı kasabanın başı Sergey Anastasov.

Benderskaya sokaan uzunnuu 2 km zeedä. Ona asfalt döşenecek.

Düzmäk için en zor yol kısımı kalȇr Lenin sokaandan Dubunun sokaana kadar. Onun uzunnuu 700 m. Bu payına döşenecek brusçatka. O yakışȇr yamaçlı yollara, nışannadı Sergey Anastasov.

“İşlär şansora başladı. Başlamadaan onnarı uzadıldı kanalizaţiya. Onun olmaması Komradı başka yaşamak punktlarından ayırȇr. Herbir yol 50% taa paalı çıkȇr, bakarak Çadıra, örnek gibi deyelim”, — açıkladı Sergey Anastasov.

Şindiya kadar düzmäk işleri vardı Tank dolayında hem Tukanäskada. Primariya savaşȇr eniletmää hem düzmää yolları kasabanın kenarkı dolaylarında da, urguladı primar.

 
Источник grt.md
250

İlgili statyalar

Komratta Fedko sokaanda düzmäk işleri gider

Komratta Fedko sokaan yaşayannarı 3-cü yıl bekleerlär örümäk yolunu yapsınnar. Bu işlär geçennerdä başladı. Proektin geliştirmesi için Svetlana Dimitroglo annadȇr. Fedko sokaan merkez kısımında eni örümäk yolun düzülmesi için yaşayannar 3 yıl kaçınȇrlar. İşlär artık başladılar. «Trotuarda yoktu nicä ne uşakar gezinsinnär, ne koläskaylan gezmää, yayan yoku nicä örümää. Problemni erdi». «Bu yoldan uşaklar gezemärdilär, insan panayıra gider, çok kişi buradan geçer. Burası merkez er. İslää, ani bizi da işittilär da enilederlär trotuarı. Trotuar halizdän problemniydi». «İslää, ani yolu yapȇrlar, zordu gezmää». Eski trotuarı daadȇrlar hem paklȇȇrlar kasabanın Komunal izmetin çalışannarı. Brusçatkayı hem bördürları podrädçik yapacek. SERGEY ANASTASOV, Komrat kasabasının…

Çadir – Lungada çoyu sokaklarda yollar düzüler

Çadir – Lunga kasabasında önemli infrastruktura proektleri ilerleer. Düzüler yollar hem trotuarlar.  Çadır muniţipiyasında yollar yapılêr Karl Мarks, Lenin, Oktäbrskaya hem Puşkin sokaklarında. Başarıldı işlär 1 May, Olimpiyskaya hem İzmaylavskaya sokaklarında.  Kasabanın yaşayannarı seviner,  ani düzüler yollar, çünkü ilerdän yaamurdan sora herersi çamur olardı. «Uşaklarımız için önemli, onnarvar nicä oynasın, kaçınsın burada. Bizä mamulara da pek büük kolaylık, kaläskalarlan geçmää, bizdä burada çok uşak, hepsini beendim». «Elbetki çok sevineriz, hepsi islää yapılı. Var neredän girmää,  bordürlar koyulu, pek gözäl». «Pek sevinerim hem pek beendim. Bu yol yaamurlardan sora çok batak olardı. Çok sevineriz, ani düzeceklär». Düzmak kurumun başı Georgiy Kioroglo…

UŞAK MEYDANNARI DÜZÜLECEK

Komrat muniţipiyanın sport hem uşak meydannarı dzüleceklär. Kararı kabletti naasatçılar kendi oturuşunda. Bu neetlerä kasabanın büdjedından 800 bin leydän zeedä verilecek. Derindän süjetta bakın. Türlü önemni soruşların arasından naasatçılar baktılar soruşu baalı uşak meydannarında düzmäk işlerinnän. Nasaatçı Svetlana Georgieva danıştı kollegalarına bakmaa soruşu Dnestrovskaya sokaanda uşak meydanın düzmesi için, neçin ki o bulunȇr pek kötü halda. SVETLANA GEORGİEVA Komrat mun. nasaatın temsilcisi: “Bulunmaa bu uşak meydanında pek korkunçlu uşaklara deyni. Şindi dinnenmäk günneri onnarda. Bakın ne orada olȇr. Herersi kırıklık hem oymaklar. Diil çoktan bir uşak may yaralanmadı fidan parçasından. Meydan taa 2015 yıldan yapılı. Bu vakıdın içindä sade kendimiz…

Valkaneştä «Comunitatea mea” programasının yardımınnan düzerlär yolların birini

Moldovada bitki  yılların süresindä  yollar  dayma düzülerlär. Kuvetlerin bakışına görä  para harcamakları  infrastrukturaya  kaliteli  yaşamak  için yapılȇr. Valkaneş  kasabasında yollar ii olsunnar  deyni, primariya katıldı  «Comunitatea mea» programasına, angısının yardımınnan  Kotovskiy  sokaa düzüler. Kotovskiy sokaa Valkaneş kasabasının merkezindä bulunȇr da iki  küçük rayonu baalȇr. Orada önemli soţial obyektleri bulunȇrlar: liţey, yasla, biblioteka, Kultura Evi. «Bizä  önemliydi  kasabanın merkez sokaanda yolu yapmaa. Sokak plitkaylan döşenecek. Hep ölä trotuar da yapılacȇk. Taa ileri primariya  kendi  kuvedinnän trotuarları  iki  taraftan da düzdüydü», — açıkladı Valkaneş  kasabasının  primarı Viktor  Petrioglu. 274  metra  yolun düzülmesinä  2 million leyä  yakın harcanacȇk. «Comunitatea  mea» programası  harçların taa…

Yolları cuvaplı düzerlär

Bucak küüyündä 4 sokakta yolları düzerlär.Yolda brusçatka koyulȇr. Bu işlerä doorudulu  5,5 mln. ley.  Yolları   bu yaşamak erindä  cuvaplı  yapȇrlar, kanalizaţiya hem su vermäk sistemasının  geçirilmesindän sora. Bunu nışannadılar regional hem erli kuvetlär, nicä işlär geçiriler. Источник grt.md