Komradın parkında içmäk su sızıntısı genä işleer

Komrat kasabasının merkez parkında şindiki içmäk su sızıntısı buluinȇr eski pınarın erindä. Her yıl ilkyazıdan güzädän yaşayannarın vardı kolaylıkları bu suyu parasız içmää. Bu yıl bu su sızıntısı taa kirez ayın ortasında koşuldu. Angı sebeplerä görä, aaraştırdı GRT kanalın çekim grupası.

Yaz vakıdı insanı sıcaklan sevindirer. Ama açan olȇr pek sıcak, çoyu zeetlener susuzluktan. Taazä suyu merkezdä bulunan insannar vardı nicä içsinnär parkta bulunan sızıntıdan. Bu yıl bu sızıntı pek geç işlemää başladı. Komradın primarı Sergey Anastasov açıkladı, ani sızıntı işlemääzdi kırıkların beterinä.

Yoketmää tehnika problemalarını kolaymış. Çekim grupamızın primariyaya danışmasından bir saat sora uzmannar düzdülär sızıntının kırık krannarını da su geldi. İnsanın, kim o vakıt oradaydı, taazä su içmää kolayı oldu.

“Bu su nicä soluk. Bekim bir hasta insan, angısında yok parası, yaklaştı da içti. İslää, ani filcan yanımdaydı. Pek ii, ani düzdülär onu”.

“Herbiri, kim istedi yaklaştı da içti. Paraylan su almaa bana para etişmer, pensiyam sade1 500 bin ley. Orada da kran bir afta işler, üz işlämer”.

“Ani 10 ley su için vermää, taa ii bir stakan su buradan içmää. Lääzım açık olsun”.

Primar urguladı, ani Komradın yaşayannarı suyu gecä — gündüz kullanabileceklär. Su sızıntısı parkta ilk ayazlaradan işleyecek. Bundan kaarä o annattı, ani Galaţan sokaanda da remont işlerindän sora düzüldü hem paklanıldı fontan, angısı hep yakınnarda işlemää başlayacek.
Источник grt.md
107

İlgili statyalar

Dezgincä küüyüdä pakladılar hem ayazmaladılar pınarı

Su — yaşamanın sızıntısı. Eni sızıntının düzülmesi — büük olay insannara deyni. Geçän dinnenmäk günnerindä  Dezgincä küüyüdä ayazmaladılar paklanılmış pınarı.  Onu tertiplemää  yardım etti iş adamı İvan Mardar. Dezgincä küüyüdä,  nicä da başka yaşamak erlerdä, ön daava — vermää  insannara kaliteli suyu. Bakmadaan ona, ani küüdä var su sisteması, insannar kullanȇrlar suyu pınalardan da. Çoyu onnardan bulunȇrlar diil ii halda hem suyu yok nicä içmää. Regionun iş adamnarın biri  alındı yardım etmää tertilemää Dezgincä küüyüdä bir pınarı. Bu üçüncü su sızıntısı, angısını o  yaptırdı. “Başkası da yapsın. Olsun pak pınarlar. Oldu pandemiya. Ko kendi filcanınan gelsin, içsin. Biz pakladık, hlorka…

Komrat devlet universitetindä peydalanacek kendi su sızıntısı

Komrat devlet universiteti (KDU) binanın arkasında Poloniya devletin finanslamak yardımınnan kendi pınarı düzüler. Su sızıntısı yardım edecek üüretmäk kurumuna büсet paralarını taa az harcamaa. İdeya kendi pınarını düzmää, nışannadı KDU rektoru Sergey Zahariya, taa birkaç yıl geeri peydalandı. Karar yapmaa bunu nekadar taa hızlı geldi o üzerä, ani energetika resursların hem kullanılan koşulların paası gün gündän üüseler. Bununnan baalı proekt işlettirildi, ki üürenmäk kurumun kendi suyu olsun. İşlerin sırasında 20 zeedä metralık skvajina kazıldı. SERGEY ZAHARİYA, KDU rektoru: «Bir proekt yazdık, ani burada bir pınar yapalım. O pınar lääzım içmäk suyunu versin bizim gençlerä, üürenicilerä hem kim iseyecek burada dinnenmää.…

Gaydar küüyünün yaşayannarın evlerindä başladı akmaa kirli su. Ne buna söledi primar?

Gaydar küüyündä kimi yaşayannar aalaşerlar, ani su vermak sistemasından diil kötü su akȇr. Nasıl bu problemayı çözer küüyün kuvetleri, hem da ne söleer insannar bu probema için , üürendi Oleg Duloglo. Gaydar küüyün kimi yaşayannarı söleerlar, ani onnara evä geler kirli su, onunnan yakışmêȇr yıkamaa, içmää da yok nicä. İnsannar annadêrlar, ani bu zoorladȇr onnarın yaşamasını. Kullanmaa ölä suyu yok nicä. «Yıkêrız çamaşırları da hiç açılmêrlar, okadar kirli o su. Ne içäsin, ne bişey, insannara deyni o diil islää».   «Pek kirli su, pek kokêr, onu içer bizim uşaklar. Biz o suyu içeriz, bizim organizmada da ondan o hastalıklar. Nesaydı…

Komradın merkezindä kesildi taa bir büük aaç

Komrat kasabasının merkezindä genä kesildi büük fidan. Bu artık ikinci oluş iki aftanın içindä, nicä kasabanın merkezindä kesiler çok yıllık fidannar, angıları bulunȇrlar o erlerdä, neredä çok insan gezer. Büün sabaalen dä kestilär taa bir büük ceviz aacını, angısı yaz vakıdı verärdı gölgä medik merkezin yanında sırasını bekleyän insannara. Erli kuvetlär söleerlär, ani kayıllık kararını bu aaci kesmää deyni verdi ilkin muniţipal nasaadı, sora Moldova ekologiya agentstvosu. Bunu söledi Gagauz radiosuna kasabayı tertiplemäk bölümün uzmanı Aleksandr Peykov. “Burada vardı iki ceviz aacı. Biz onnara analız yaptık, da Moldova ekologiya agentstvosu verdi kayıllık onnarı kesmää. Onnar artık kuruyardılar, da vardı nicä…

Komradın baş sokaanda eski evin yıkılması riski var nicä yaşayannara zarar getirsin

Komratta var yıkılan eski evlär hem maazalar, angılarını yok kim düzsün. Bu problema uzun vakıt kasabanın çok yaşayanını raatsız eder hem Komradın önderciliin hep „baş arısı” olarak kalȇr. Lenin sokaanda bölä problemalı yapı var 8-ci uşak başçasinin hem reabilitaţiya merkezinin yanında. Eski evin dış duvarın temeli başladı yıkılmaa onun altında bulunan maazaya oluşturup trotuar yanında büük delii. Evin yanından geçän insannarda bu durum git-gidä korkunç olayına var nicä dönüşsün. Bu problemanın çözmäk yolu var mı hem var sa — nesoy o, aaraştırdı Tatyana Dobrova. Источник grt.md