Kompozitor İvan Çelak «Gagauz süitası» büük simfoniya orkestrusuna deyni yazılmış yaratmasını tanıttı

KDU-dä universitedin, koledjin hem muzıka okulun üüredicileri Gagauziyanın vatandaşınnan İvan Çelaklan buluştular. Kompozitor 30 yıl Türkiya devletindä yaşȇȇr, işleer Ankara muzıka hem gözäl sanatlar universitetindä işlerim-teori bölümündä.  

Kompozitor, doktor, doţent Ankaranın muzıka universitetindä, Çadır-Lunga kasabasından çıkma İvan Çelak Komradın universitetindä «Gagauz süitası» büük simfoniya orkestrusuna yaratmasını tanıttı. İrmi minutluk yaratma 3 paydan kurulu. Avtor bir buçuk yıl işledi onunnan.

İVAN ÇELAK, kompozitor: «Bu muzıka gagauz kulturasından çıkȇr. Gagauz süitasının içindä gagauz türküleri var, oyunnarı, kulturası».

Muzıkacının üüredicilärlän buluşması seftä diil. Universitettä buluşmaklar studentlärlän da geçirildilär.

ТАТYANA ŞÇOGOLEVA,  KDU incäzanaat kultura kafedrasının başı: «Baalantımız hem konuşmamız yaratmalar hem bilgilär uurunda geçerlär. Geçän yıl İvan universitetin musaafiriydi. Savaşȇrız teklif etmää, bölä buluşmaklar faydalı».

 

NATALYA YOFÇU, KDU incäzanaat kultura kafedrasının üüredicisi: «Yaratma diil sırada sesleyiciya deyni, muzıkayı bilän insannara deyni. Baktım partiturayı, çok soy instrument kullanılı yaratmanın kurmasında. Bana deyni bu pek meraklı hem cuvapçı iş».

Halk motivleri akademi muzıkasında-unikal toplantısı, sayȇr başkanın orkestrusunun başı Yuriy Taranenko.

YURİY TARANENKO, başkanın orkestrusunun başı: «Umutlu var nicä söleyim, ani yaratma prifesional uurunda yapılı. Onda toplu gagauz halkın motivleri. Kompozitorun yaradıcılıı sevindirer».

«Gagauz süitası» partiturasından kaarä İvan Çelak «Akordeon metodu», «Aşk mevşimleri» hem «İlhan Baranın piyano yapıtlarının taşıdığı müzikal değerler» kiyatlarını çıkardı.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Ceviz ayın (sentbäri) 26-da, Komrat ATATÜRK bibliotekasında, geçti anılmış türkücüykanın, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”ykasının, Gagauz halk oyunnarı hem türküleri “Kadınca” ansamblisi solistkasının Mariya KISA-TARANENKOnun yaratmak avşamı. Yazık, ani çok kişi toplayamadık, bu zamannarda izin yok çok insnı bir araya gelsin. Pek istärdik bu buluşmayı taa geniştän yapalım, neçin zerä avşamamız cok meraklı, duygulu, sıcak bir atmosferada geçti. Toplandı sade Mariya KISA-TARANENKOun en yakın dostları, kollegaları hem o yaradıcı insannar, angılarınnan o barabar çalıştı. Hepsi katılannar sözlerindä açıkladılar kendi büük sygılarını bu insana, ama diil sade, nica bir büük talantlı artistä. Çoyu onu tanıyêr, nica bir insanı, angısı sever kendi ana…

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Ceviz ayın (sentbäri) 26-da, Komrat ATATÜRK bibliotekasında, geçti anılmış türkücüykanın, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”ykasının, Gagauz halk oyunnarı hem türküleri “Kadınca” ansamblisi solistkasının Mariya KISA-TARANENKOnun yaratmak avşamı. Yazık, ani çok kişi toplayamadık, bu zamannarda izin yok çok insnı bir araya gelsin. Pek istärdik bu buluşmayı taa geniştän yapalım, neçin zerä avşamamız cok meraklı, duygulu, sıcak bir atmosferada geçti. Toplandı sade Mariya KISA-TARANENKOun en yakın dostları, kollegaları hem o yaradıcı insannar, angılarınnan o barabar çalıştı. Hepsi katılannar sözlerindä açıkladılar kendi büük sygılarını bu insana, ama diil sade, nica bir büük talantlı artistä. Çoyu onu tanıyêr, nica bir insanı, angısı sever kendi ana…

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

Geçindi «Düz Ava» türkü hem oyun ansamblisinin horeografı Konstantin Germek

Konstantin Afanasiyeviç Germek geçindi aprelin 2-dä. Bu yıl o olaceydı 70 yaşında. Konstantin Afanasiyeviçin zaameti Gagauziyanın professional oyun uuruna paasız. O çok işledi deyni ilerletmää bu bölümü. Onnan yaradılmış oyunnar Gagauziyanın istoriyasına yazılaceklar. «Düz Ava» ansamblisinnän işläärkana Konstantin Germek koydu 10 halk oyunu. Onnar haliz halk muzikanın, giimnerin hem oyunnarın spektaklileri oldular, üüsek professional uurunda gösterilän hem dünnedä unikal olarak. Onarın arasında “Kız oyunu”, “Baada”, gagauz adet oyunu “Düün”, «Köstek oyunu», adam oyunu «Çöbannar», «Molduvan süitası», «Valkaneş kadıncası», üç bölümlü «Gagauz süitası», «Dostluk oyunu», «Bulgar süitası». “Konstantin Afanasiyeviçin professionallıınnan hem paasız zaametinnän büün «Düz Ava» gagauz türkü hem oyun ansamblisi…