“Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün…”

“Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün…”

Büük bir aradan sora, pek sevineriz ona, ani var kolaylıımız gazetamızın sayfalarında tiparlayalım pek talantlı Gagauz poetının Mila KURUDIMOVAnın eni yaratmaklarını. O yaratmalar hep ölä incä hem duygulu. Nicä taa ilerkilär: angılarını pek beendilär okuycularımız bütün dünneydän. Aklınıza getireriz, ani Mila KURUDİMOVA duudu 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä Gagauziyanın Çadır kasabasında. Yazêêr peet hem proza hem herkerä kendi yaratmalarında, te, nicä büünkülerdä dä poetın olaylara kendi derin bakışı var, o bakış ta Mila KURUDIMOVAnın bu sözlerindä: “Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün, ko insan iiliin dilini seçsin – diil kavganın. Gagauzluk, nicä da inslannık — üürektän duêr. Saygılarımlan herbir insana hem candan dualarlan!”

Barış kuşu

Mali büük başta uyumuş, Sobaya konmuş biyaz kuş. Bir dä unukacıı geldi, Biyaz kuşa o sevindi.

Kanatları – aydın gümüş, Yalpak gözlü biyaz kuş. “Ay-kuşu, hoş geldiniz!”, – Fışırdadı gözäl kız.

Mali birdän uyandı, Kara-çirkin bardı. Uşaklar kaç-kaçarak, Sokaktan taa şaşarak:

”Pıy, sän bak – uçan sıçan, Bän seni te kapaçam! Gecä-gündüz pakla-süpür – Hep hererdä batak-çamur!”

“Yakala onu da öldür! Şükür, geldiniz, şükür!” Çırpınêr köşedä cancaaz – Onu kimsey kurtarmaz.

Ansızdan geldi bir ses – Genç, girgin, incä sedef: “Brak onu, anam, ko uçsun! Kolver, babacıım, yaşasın!

Ko yuva yapsın şopronda, İnan, kabaat hiç yok onda! O – açık cannı bir kuşçaaz, Ko ötsün da gelsin ilkyaz!

Ko bitsin bu kara düüş! Koru evimizi, Barış kuş! Kon canımıza, Barış kuş! Ko bitsin, Ko bitsin, bu çirkin düş! 30.04.2022

Cengin rengi Herbir cengin Var rengi: Kara-kahır, Çamur ahır, Kan-kırmızı – Gençliin hırsızı! Açık gözlär, Boz-boş sözlär.

Bulanık su, Yaşanmamış duygusu. Kimseyin oolusu, Kimseyin yavrucuu – Sıcak aucu. Mamunun duası, Raat uykusu: Pak-biyaz parçacık Cana sarmaşık. Pembä dudaklar, Alma yanaklar Ölü-mor, acı-kör – Bu rengi sän gör! ________________ Ama aslında… Cenk renksiz – Ondan gök, deniz umutsuzlu boz, Yaşamak da – toz! 30.04.2022

Unutma! – Beni unutma! – Sän beni anma! Emderdin yaşlan, Suladın kannan.

– Beni unutma! – incecik seslän. O gül yaşlarlan – Kurumuş feslen.

– Beni unutma, Can cana därmiş. Sadık sevgiysä – Herkez dayanarmış.

“Beni unutma” Çiçek türküsünnän, Lüzgär soluunnan Zaman uçarmış. 8.06.2020

Ellinci Zaman hayır olsun, Ömür! Ya bak: Kaç yıl geçti, kaç kiyat? Kırk sekizinci-dokuzuncu… Umutlar – kaçak yolcu!

Yazılmamış mektup gelmeyecek, Sorulmamış soru cevap vermeyecek. Sussuz pınar kara-boş, Çatlamış aynada gülüşün sarfoş.

Nekadar acı, nekadar? Kara-biyaz dizi sayfalar. Okadar bıktım, ki bittim – Kırk dokuz kiyadı yaktım!

Bu mektubu kundakladım, Biyaz şiritlän baaladım. Ömürüm şaşacek: “vay, yazıcı!” Allelem, bu mektup ellinci! 30.04.2022
Источник anasozu.com
149

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) nomerı

Hederlez ayın (may) 21-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Hederlez ayın (may) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Hederlez-2022” – Altaydan Bucak topraklarına etişän uzun kervan”, ““ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Günü” yortusu bakıldı”, “A. STOYANOGLU: “«оценка Генерального прокурора» adlı țirk son-sonunda başarıldı”, ““Georgievskaya” denilän şiridä GHT bir günä yol verdi”, “Başkanka imzaladı “Gagauziya topraklarında Enseyiş simvolları için” Zakonu”, “Bu kerä, Türkiye gibi, “Eurovision” konkursunu dädusunun yanına yollayan olacek mı?”, “Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası”, ““Ko barış kuşu bütün dünneyä ötsün…”, “Zorlan unutturulan cenk unudulmasın deyni” h.t.b. 2022-ci yılın Hederlez ayın (may) burada: https://anasozu.com/wp-content/uploads/2022/04/Ana_Sozu_09_10.2022.pdf http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/ Источник anasozu.com

Yardımcı ol üzä çıkarmaa yaptıımı

Nataliya GAYDARLI duudu Kıpçak küüyündä 2000-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 7-dä. Başardı Kıpçaan S. I. Baranovskiy adına teoretik lițeyini. Şindi üürener Kişinövun “Nicolae Testemiţanu” Medițina Universitetindä (USMF). Okuycularımız tanıyêrlar bu genç poetı 2019-cu yılın Çiçek ayından beeri, açan gazetamızda seftä tiparlandı onun peetleri (bak: http://anasozu.com/alatla-yasamaa-gununu/ hem http://anasozu.com/alatla-yasamaa-gununu-2/). Şindi Nataliya geldi canabizlerinizä eni şiirlärlän hem eni fikirlärlän. Peet yazêêr dört dildä: gagauzça, romınca, angliyca, rusça. Nataliya GAYDARLI: “Bän pek hodullanêrım, ani benim ana tarafım – Gagauziya, ani ana-bobam üürettilär beni gagauz dilinä. Herbir eni insan, angısını bän karşılêêrım yaşamamda, tez üürener, ani bän Gagauziyadan, çünkü o benim kanımda, benim lafimda hem…

“Miorița” – romın halkının en anılmış folklor balladası

“Miorița” balladası – romın halkının en anılmış folklor peet yartmalarından birisidir. Sayılêr, ani ilkin onu insandan 1846-cı yılda yazıdı yazıcı Aleku RUSSU (17.03.1819 – 05.02.1859) hem 1850-ci yılda “Bukovina” jurnalında tiparladı yazıcı Vasile ALEKSANDRİ (21.07.1821 – 22.08.1890). Ballada 1400-dän seedä variatında bulundu hem yazıldı. Büünkü gündä “Miorița” çevirildi 20-dän zeedä yabancı dillerä, onnarın arasında gagauzça da var. Buyurun, okuyun “Miorița” balladasının gagauzçaya çevirilmesini, angısını 2000-ci yılda yaptı Yuliana BAYRAM. MİORİȚA Sessiz uzaklarda, Geniş kırlarda Brakarak toz ardından Tä inerlär bayırdan Üç koyun sürüsü Hem da üç güdücüsü. Biri moldovan, Biri ungurän Hem biri vrınçan. Ama o vrınçan Hem da ungurän…

Video: 1946-1947 yılların  aaçlık kurbannarın aanmak günü

Gagauziyada canavar ayın 19-da 1946-47 yıllarında aaçlık kurbannarın anmak günü bakılȇr. Bu aaçlık, istoriklerin laflarına görä, Moldovanın üülen tarafı için hem gagauzlar için oldu en büük bela yılları. O zamannar aaçlıktan savaştı insan bütün Moldovada, ama ölüm bu zarardan 10 kat taa zedäydi. Gagauziyada aaçlık kurbannarın anmak günü 2019 yılından bakılȇr. Ofiţial statistikaya görä 1946-47-ci yıllarda Moldovada aaçlıktan yakın 200 bin kişi öldü. Laf gider o insannar için, kimin ölümnük dokumendindä sebep distrofiya yazılı. Ama istoriklär sayȇrlar, ani kurbannarın sayısı taa da zeedä. Sade 1947 yılın küçük ayın 15-dän respublikada 208 941 distrofiyadan hasta insan sayıya koyuldu. En pek bundan zararlandı…