Kiriyetlilär taekvandoda kuşak ekzamennerini başardılar

Kiriyetlilär taekvandoda kuşak ekzamennerini başardılar

Kirez ayın (iyün) 24-dä Gagauziyanın Kiriyet küüyündä kurulmuş olan hem başarılı çalışan “OGUZ-KWON” taekvando sekțiyasına gidän sportçular Moldovanın taekvando Milli Federațiyasına (GTF) taekvandoda kuşak ekzamennerini verdilär.

Bu büük başarılı iş oldu uşakların dayanaklıınnan hem kendilerini eldä tutmalarınnan, ana-bobaların moral yardımınnan hem Moldovanın taekvando Milli Federațiyasının ekzamenatorlarının saburluunnan.

Taekvandoda kuşak ekzamenneri – bu diil sade tehnikayı hem kuvedi göstermäk. Bu, en ilkin, kendi harakterını hem direnikliini göstermäk. Bunu da uşaklar göstermää başardılar! Buna sade sevineriz hem gelecektä taa büük başarılar hem ustalık sportsmennerimizä dileriz.

Saa olsunnar analar-bobalar da, ani annêêrlar bir kişinin garmoniyalı oluşmasında – kuvet, akıl hem ruh taraıfından ilerleyän insanıına – sportun önemni olduunu hem arka olêrlar uşaklarına sport hem güreş uurunda zaametlerindä.

Mihail JELEZOGLU, Kiriyet küüyün taekvando sekțiyasının trenerı, Kiriyet küüyündän GHT halk deputatı

Kiriyetlilär taekvandoda kuşak ekzamennerini başardılar

Kiriyetlilär taekvandoda kuşak ekzamennerini başardılar

Kiriyetlilär taekvandoda kuşak ekzamennerini başardılar
Источник anasozu.com
157

İlgili statyalar

Kiriyettä Dionis TANASOGLUya byust açıldı

Büük ayın (yanvar) 13-dä Gagauziyanın Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına gimnaziyanın aulunda açıldı bronzadan byust gagauzların anılmış yazıcısına Dionis TANASOGLUya. Kiriyet küüyün “Dionis TANASOGLU” adına gimnaziyanın aulunda yazıcının byustunu kurmaa deyni Gagauziya Halk Topluşun Kiriyet küüyündän deputatına Mihail JELEZOGLUya bir tekliflän danıştı bu gimnaziyanın gagauz dili hem literaturası üüredicisiykası Anna Kirilovna GÜMÜŞLÜ. Nedän sora, GHT deputatı Mihail JELEZOGLU Gagauziya öndercilerinä bu işlän danıştı da Gagauziya İspolkomu proekt için gagauz halkın paralarından para ayırdı. Lääzım urgulamaa, ani yazıcı Dionis TANASOGLUnun ana-boba evi durardı taman o erdä, neredä büün gimnaziya bulunêr da byustun burada açılması halizdän bir simvoldur. Dionis TANASOGLUnun byustun açılış…

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Çiçek ayın (aprel) 28-dä, Kiriyet küüyündä duan gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak Kiriyet küüyündä iki büük sıra yapıldı: Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasında Canabisinin anmak tablasının ofițial açılışı hem “Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” adlı büük kultura programası. Bu sıraları Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyası hem Kiriyet küüyün primariyası ortak hazırladılar. Gagauziya Başkankasının beterinä, Dionis TANASOGLUyu anmak tablasının açılışı may bir saat geç başladı, çünkü tablanın açılışını lääzımmış o, Dionis TANASOGLUnun karısınnan bilä yapsınmış. Nicä dä olsa, bir saat kadar kendisini bekletmektän sora Başkanka peydalandı, açılış sırasında nesa söledi, sora…

Kiriyet küüyünün aaçlaa kurbanı – 848 can

Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nä (Canavar ayın (oktäbri) 19-zu) karşı, Canavar ayın (oktäbri) 17-dä, Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasının üürencileri dolaştılar küüyün mezarlıında Aaçlık kurbannarın toplu mezarını, nereyi 1989-cı yılda Aaçlık kurbannarına koyuldu anmak taşı. Bu oldu gimnaziyanın gagauz dili hem literaturası üüredicisiykasının Anna Kirilovna GÜMÜŞLÜnün 8-ci klasta “Aaçlık kurbannarı” temasına aklına getirmeklär uroo çerçevesindä. Kiriyet küüyün aaçlık kurbannarın toplu mezarı başında 8-ci klasın üürencileri, mezara çiçek koyup hem mum yakıp, saygı duruşu yaptılar, nedän sora annattılar kendi senseleleri için, angıları 1946-1947 yıllarında aaçlıktan öldülär. Onnar adadılar kendi üürediciykasına, ani her yıl aaçlık kurbannarın mezarını dolaşmaa, mezarlıı pak tutmaa.…

TİKA yardımınnan Türkiyedä U-17 güreş çempionatlıına hem Balkan oyunnarına gittilär

Moldova güreş federațiyasının hem Gagauziyanın Komrat kasabasının Uşaklarlan gençlär sport şkolasının (UGSŞ) yardım için Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA)ya danışmasınnan TİKA kolayalık oldu da Moldovanın hem Gagauziyanın güreşçilerini Türkiyedä olacek U-17 cerbest güreş çempionatına hem Türkiyenin Yalova kasabasında geçecek 8-ci Balkan sport oyunnarına (27-28 iyül) katılsınnar yardım etti. “Bu danışmaları esaba koyarak, karar aldık Moldovanın hem Gagauziyanın sportsmennarına yardımcı olmaa, – açıkladı “Ana Sözü” gazetasına TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. – Moldovanın 5 serbest güreçşisinä uçak biletlerini kestirdik. Onnarın arasında var gagauz güreşçisi Evgeniy NEDÄLKO da. Bundan kaarä, Türkiyenin Yalova kasabasında geçecek 8-ci Balkan sport oyunnarına gidän Komrat…

TİKA yardımınnan Türkiyedä U-17 güreş çempionatlıına hem Balkan oyunnarına gittilär

Moldova güreş federațiyasının hem Gagauziyanın Komrat kasabasının Uşaklarlan gençlär sport şkolasının (UGSŞ) yardım için Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA)ya danışmasınnan TİKA kolayalık oldu da Moldovanın hem Gagauziyanın güreşçilerini Türkiyedä olacek U-17 cerbest güreş çempionatına hem Türkiyenin Yalova kasabasında geçecek 8-ci Balkan sport oyunnarına (27-28 iyül) katılsınnar yardım etti. “Bu danışmaları esaba koyarak, karar aldık Moldovanın hem Gagauziyanın sportsmennarına yardımcı olmaa, – açıkladı “Ana Sözü” gazetasına TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. – Moldovanın 5 serbest güreçşisinä uçak biletlerini kestirdik. Onnarın arasında var gagauz güreşçisi Evgeniy NEDÄLKO da. Bundan kaarä, Türkiyenin Yalova kasabasında geçecek 8-ci Balkan sport oyunnarına gidän Komrat…