Kırgızstan halk poetı Omor SULTANOV sonsuzlaa vardı

Kırgızstan halk poetı Omor SULTANOV sonsuzlaa vardı

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 3-dä sonsuzlaa vardı Kırgızstan halk poetı, romanistı, yazıcısı, sţenaristı, çevirici, cümne insanı Omor Sultanoviç SULTANOV. Canabizinin raametli olması için kara haberi bana getirdi gagauzların büük dostu, anılmış kırgız yazıcısı hem kırgız literaturasının diri klasii Aydarbek SARMANBETOV.

Kırgızstan halk poetı, kırgız hem türk literaturasının klasii hem mêtrı Omor Sultanoviç SULTANOV duudu 1935-ci yılın Kasımın 6-da. Kirgiz literaturasına Canabisi girdi XX-ci üzyılın 50-60 yılların kertiindä. 1961-ci yılda çıktı onun ilk peet kiyadı “Bayırlar günneri”. Bu kiyadın ardına çıktı taa birkaç peet toplumu, “Maavi gök, ak yol” povesti, sora da peydalandı “Büük derä”, “Okeana yol”, “Yorgunnun üzüncü türküsü”, “Öz №” kiyatları. Bundan kaarä, Omor SULTANOV yazdı birkaç sțenariy kinolara hem dokemental filmnerä. Türk dünnäsının hem dünnäyın en islää petların en isleylerini seçmää deyni Kırgız Respublikasının Omor SULTANOV Halklararası cümne poeziya Akademiyasını kurdu.

2015 yılda Türk dünäsında Omor SULTANOV yılın literatura adamı seçildi hem o yıl türk dilli memleketlerdä Omor SULTANOVun yılı oldu.

Mêtrı Omor SULTANOV Kırgızıstanın çok ordennarınnan hem medalilerinnän ödüllendi. Bundan kaarä, türk dünnääsının hem başka halkararası sayısız ödül nışannarı kabletti.

Omor SULTANOVun yaratmaları, gagauz dilindän kaarä, çevirildi türkçeyä, rusçaya, angliycaya, nemţeyceyä, ispancaya, poläkçasına, vengercaya, mongolcaya hem başka dillerä.

Kal saalıcaklan hem raat dinnen, Mêtr! Topracıın ilin olsun! Göktä Boba Seni saa tarafa kabletsin! Biz da yaşayalaım hem analım. Yakınnarınıza hem aylenizä acızgannıımızı bildirerim.

Senin dostun Todur ZANET.
Источник anasozu.com
198

İlgili statyalar

Bulgaristandan Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV raametli oldu

Bulgaristandan geldi kara haber, ani Sofiya kasabasında 2020-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä insulttan raametli oldu büük türk aydını Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV (10.06.1928 – 22.03.2020). İsmail CAMBAZOV duudu 1928-ci yılın Kirez ayn (iyün) 10-da Bulgariyanın Kırcali tarafının Ardino rayonunun Brezen küüyündä. 1948-ci yılda Şumen kasabasının medresesini başardı hem, başlayıp 1953-cü yıldan “Eni Işık” gazetesındän, yaşamasının 65 yılını türkçä gazetacılaa baaşladı. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda juridika fakultetını bitirän ilk türk insanı hem “Sofya Üüsek İslam İnstitutun” kuruculardan birisi. Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda hem dünnääda türk dilli gazetacılıın, cümne, bilim hem kultura uurunda çok kiyatların avtoru. İsmail CAMBAZOVun raametli olmasınnan ilgili…

Bulgaristandan Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV raametli oldu

Bulgaristandan geldi kara haber, ani Sofiya kasabasında 2020-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä insulttan raametli oldu büük türk aydını Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV (10.06.1928 – 22.03.2020). İsmail CAMBAZOV duudu 1928-ci yılın Kirez ayn (iyün) 10-da Bulgariyanın Kırcali tarafının Ardino rayonunun Brezen küüyündä. 1948-ci yılda Şumen kasabasının medresesini başardı hem, başlayıp 1953-cü yıldan “Eni Işık” gazetesındän, yaşamasının 65 yılını türkçä gazetacılaa baaşladı. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda juridika fakultetını bitirän ilk türk insanı hem “Sofya Üüsek İslam İnstitutun” kuruculardan birisi. Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda hem dünnääda türk dilli gazetacılıın, cümne, bilim hem kultura uurunda çok kiyatların avtoru. İsmail CAMBAZOVun raametli olmasınnan ilgili…

TÜRKSOYun Genel sekretari Sultan RAEV seçildi

2022-ci yılın Baba Marta ayın 31-dä, Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada oldu TÜRKSOY Dayma Konseyin sıradan dışarı toplantısı, neredä alınan kararlan Sultan RAEV (Kırgızstan) TÜRKSOY Genel sekretari seçildi. TÜRKSOY Dayma Konseyin dönem Koordinatoru, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusu Mehmet Nuri ERSOYun başkannıındakı toplantıya Azerbaycan Respublikasının kultura ministrusu Anar KARİMOV, Kazahstan Respublikasının kultura hem sport ministru yardımcısı Nurkissa DAUYESHOV, Kırgızstan Respublikasının kultura, bilgi, sport hem gençlik politikaları ministrusu Azamat CAMANKULOV, Özbekistan Respublikasının kultura ministru yardımcısı Murodjon MADJİDOV, Türkmenistan Respublikasının kultura ministrusu Atageldi ŞAMURADOV, Gagauziya (Gagavuz Yeri) (Moldova) kultura hem turizma Upravleniyasının baş Marina SEMÖNOVA, KKTC (Poyraz Kipra Türk Respublikası) premyer…

BÖLÄ ÖMÜR – pek büük kısmet bu dünnedä…

Türkiyedä “Avrasya Yazarlar Birliin(AYB) “Bengü” yayınnarın “Gagauz kitaplıı” seriyasında tipardan çıktı poet Todur ZANETin “Ana Sözü” adlı peet kiyadı, kendi Facebook sayfasında bildirer AYB Başkanı Yakup ÖMEROGLU (bak: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159869409480238&id=569360237&sfnsn=mo). Todur ZANETin 230 sayfalık “Ana Sözü” adlı peet kiyadında yayınnandı poetın peetleridän seçmelär hem Canabisinin en önemni țitataları. Poetın yaratmalarını aşıklamaa deyni, kiyadın baş redaktoru Yakup ÖMEROGLU kiyadın kabına çıkarmış avtorun bu peetini: “Bän kopmadım hiç halkımdan: Ne kahırdan, ne beladan, ne zorluktan. Yaslı günnerindä onunnan hep oldum, Kara kuvetlerä güüsümnän bän durdum, Öldüm da, dirildim da – birliktä, BÖLÄ ÖMÜR – pek büük kısmet bu dünnedä…” (14.02.2015 yıl) Not. Akademik,…

TÜRKSOY Genel sekretari Sultan RAEV işleri üstünä aldı

Baba Marta ayın 31-dä, Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada olan TÜRKSOY Dayma Konseyin sıradan dışarı toplantısında Kırgızstan Respublikasının kıymetli kultura zaametçisi Sultan RAEV TÜRKSOY Genel sekretari seçildi, Çiçek ayın (aprel) 12-dä dä kendisi TÜRKSOY Genel sekretari işleri üstünä aldı. TÜRKSOYun artık eski Genel sekretarindän Büükelçi Düsen KASEİNOVdan TÜRKSOYun eni seçilän Genel sekretarinä Sultan RAEV işleri aktarma sırasında pay aldılar Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusu Mehmet Nuri ERSOY, Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministrusunun yardımcısı Serdar ÇAM, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel sekreteri Bagdad AMREYEV, Türkiyedä Moldova hem Türk Respublikaların Büükeçileri hem taa çok…