Kıpçakta taa çok ev kanalizaţiyaya baalanacek

Kıpçakta taa çok insannarın evlerinä kanalızaţıyayı geçireceklär. Bu iş  Sovetskaya,Gogol, Makarenko hem B. Glavan sokaklarında yapılacȇk, haberlener küüyünün facebook sayfasında.

1,2 million ley — «Mă implıc» programasının grandı; 200 bin ley — yaşayannar topladı; 700  bin da — primariyanın kontribuţıyası harcanacȇk, ki  kanalizţiyayı    geçirmää Sovetskaya,Gogol, Makarenko hem B. Glavan sokaklarında.

 «Biz küüyün kanalizaţıya durumu için düşüneriz. Yaşayannara   da  savaşȇrız annaştırmaa, ani  su  — o ilkin saalıık.  İnsana açıklȇrız, ani  suyu hiç  diil lääzım kanalizaţıyalan kirletmää, ama paklamaa lääzım. Yavaş — yavaş  büvetleri dä  başlayacez  yapmaa ,ki insan içsin pak su»  — söledi küüyün başı Oleg Garizan.

Programanın kontrol edän grubu iki etaptan sora bütün Moldovadan  150  danışmanın arasından  ayırdı  Kıpçak küyünü.

«1,5 yıldan sora büün imzaladık  proekti.  Belli ettik büceti. Ayırdık sokakları, neredä  iş  yapılacȇk. Te o  ayırılmış sokaklar  örnek  başkasına da olacȇklar», — nışannadı proektin koordinatoru Anatoliy Bukatka.

Bu programa Kıpçak küüyünä başka da grant 65 bin Şveţariya franklarını  getirecek, ki  genişlensin kanalizaţıya  baalantıları, hem  destekleyecek  plannarı komunal  izmetlerin enilenmesindä.

prewiew: Facebook/Primaria Copceac, UTA Găgăuzia
Источник grt.md
220

İlgili statyalar

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

17 09 21 KİPÇAKTA PROBLEMA UŞAK BAŞÇALARINNAN ÇÖZÜLMEER

Kipçak küüyündä üç ay işlämêêrlär uşak başçaları. Küüyün primarı sayêr, ani problema baalı para etmemezliinnän, küü Gagauziyanın büdjetından iisik sayıda para kabletti. Kıpçak  küüyündä  çözülmer  problema uşak başçalarinnan.  Üç ay  onnar kapalı. Kıpçak küüyün primariyası sayêr, ani büdjeta  görä, angısı  kabledildi bu yıl mayın  7-dä, Kıpçak   küüyün  uşak başçaları kabletmedilär  2 million  294 bin ley.  Ceviz ayın 16-da  Kıpçak  küüyün öndercilii topladı uşak başçaların işçilerini hem uşakların analarını -bobalarını toplantıya. Kıpçak  küüyün primarı Oleg  Garizan açikladı umudunu, ani  problema  tezdä  çözüleçek, da uşak başçaları açılacêklar . Toplantıya katıldılar Gagaziyanın Üretim, ekonomika hem düzüntücülük  bakannıkların başları deyni bu problemanın çözülmesini barabar…

Kıpçakta yapılan daa sıraları eniletmäk işlär şüpelendirdilär küüyün yaşayannarını   

Kıpçak küüyündä yol boyunda daa sıralarını enilederlär. Bununnan diil kayıl kimi yaşayannar.  Küü aksakalları soveti yazdı danışmayı Gagaziya ekoogiya inspekţiyasına.  Şindi bu kurum durumu aaraştırȇr.  2020 yılda Kıpçak küüyün primariyası başladı proektı, angısına görä daalar Kıpçak küüyündä enilenerlär. Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatı hem kimi yaşayannar   isteerlär annamaa, kanona görä mi bu iş yapılȇr. ULYAN KOPUŞU, Kıpçak küüyün Aksakalların nasaatın öndercisi: «Aksakalların nasaatı danıştı ekologiya inspekţiyasına, da büünkü gün inspekţiya geldi bizim   küüyä bizim soruşu çözmä deyni. Onuştan biz geldik burayı». VADİM FUÇEDJI, Kıpçak küüyün yaşayanı: «Bu soruşu kaldırdım bän, niçä insan, angısı yaşȇr küüdä, çalışêrım kolhozda ürist. Bu informaţiyayı bän…

Kıpçak küüyü kabledecek taa bir partiya mramor Türkiya devletindän

Kıpçak küüyü kabledecek taa bir partiya mramor Türkiya devletin Mustafakemalpaşa kasabasından. Neyä kullanacek mramor, üürendi bizim korrespondentımız Oleg Duloglo. Kıpçak küüyündä birkaç soţial hem kultura obyektlerinä mramor plitaları koyulacek. Onnarı baaşış olarak primariyaya verdi Mustafakemalpaşa kasabası, haberledi primar   Oleg Garizan. OLEG  GARİZAN, Kıpçak küüyünün primarı: «İsteeriz mramor döşemää Kultura Evin   basamaklarına, sora  primariyanın önündä basamaklarına,angıları çoktan lääzımdı  düzülsün. Biz düzeriz  parkı, orada var iki şelale, angılarını biz isteeriz türlü mramor  renklerinnän  düzmää, olsun orası bizdä  gözäl. Hem da  kullanacez onnarı  primariyanın başka obyektlerinä». Annaşmak, angısına görä Kıpçak küüyünä  taa  bir  fura  mramor baaşışlanacek, geçti   yıl Kıpçak küüyün  primarı  hem  sovet…

“Pobeda” kolhozunda hayvancılıı diil sade koruyabildilär, ama ilerlederlär dä

Kıpçak küüyün «Pobeda» kolhozunda hayvancılık ilerleer. Buna görä küüyün  insannarında hem dolayında yaşayannarın var  kolaylıı pak dikä olsun masalarında. Hayvancılık Moldovanın üülen tarafında çiftçilerin arasında önemli payı alêr. Kıpçak küüyün «Pobedа» kolhozunda baacılık hem kır ţehlerindän kaarä var malların ţehı da, angısına girer inek, koyun hem domuz  fermaları. Domuz fermasında işleer 3 kişi. Kolhozda vaar 275 domuz. Kıpçak küüyün domuz fermasının başı Pötr Tabunsçik annadêr, ani iş diil kolaylardan, ama kendi işini adamnar bilerlar. «İşimiz bizim belli, çoçuklar, artık var nica sölemää, pensiyää çikaceklar bir-iki yıldan sora. İşlerini bilerlar, sabaalen kalkêrlar 5-tä çekeder işleri paklamaktan, incä demää kırnaklamaa doyurȇrlar», —…