Kıpçakta gösterildilär iki moldovadakı film „İlie” hem „Tolä Niku”

Kıpçak  küüyün kultura evindä gösterildi  „İlie” hem „Tolä Niku”, filmleri   angılarını  «BessarabKino” studiyası çıkardı. Bizim  kollegalarımız  üürendilär  aktörlarldan, ne en pek meraklandırdı siiredicileri.

„İlie” hem „Tolä Niku” filmleri «BessarabKino» studiyası çıkardı, ki  insannarın kaavi ruhunu, onnarın  yaşamalarını Büük Vatan cengi vakıdında göstermää. Filmin kurucusu Yakov Gribinenko annattı, neçin  o kendi  kollektivınnan bölä janrada  filmı istedi  çikarmaa.

«Düşündük yapmaa bölä filmleri, neçinki  var çok  insannarın  kaderleri, angıları unuduldu. Var çok istoriya o çirkin  cenk için,  angıları gösterilmedi, angıları için annadılmadı.  Insannara lääzım annatmaa, çünkü bölä istoriyalarda vaar büük teerbi etmäk  kuvedi. Taa önemli, ani biz  annadêrız  hem  göstereriz insannar için, angıları Moldva taraflarında  duudu», — açıkladı Yakov Gribinenko.

Budjetsız, sade insannarın istemesindä zoor çıkarmaa filmleri, annadêr Yakov Gribinenko. Ama o seviner, ani toplandı insannar, kim onun bakışlarınnan kayıl kimää önemli bölä temayı  açiklamaa.

«Biraz  zoordu, neçinki hepsini  yaptık  kendi kuvetimizinnän. Ama beni  sevindirer, ani    yanımda  var insannar, kim kayıl oldu benim bakışlarımnan, kim kayıl  parasızda işlemää. Onnar  giderlär ardıma, yaardım ederlär, onuştan biz bitkiyadan  bu işleri  getirdik, sedece kollektivın  kuvetlerinnän», — söldi filmlerin kurucusu.

Aktör Stanislav Binkovskiy sayer, ani önemli annatmaa insannara cenk vakıtlarçin. Ķüçüü da, büüyü da lääzım bilsinnär hem aklında  tutsunnar istoriyayı.

«Önemli göstermää  insannara  ne olardı  o vakıtlarda, var  çok  terbiyedän  momentlär. Gösterildi, ki  küçüklär  da,  büüklär da, görüp  onnarı, kendinä  deyni sayıklasınnar, nicä  yapaceydı onnarın erindä», — söledi aktör.

Filmlerin çıkarmasında pay aldı Kıpçak küüyün yaşayanı da Stanislav Baboglo.O nışannadı, ani bölä filmlär teerbi ederlär insannarı her bir taraftan.

«Bence bölä  istoriyalar da, neredä var kahramannar, insannar,  angıları  koydular  kendi  yaşamasını  bizim memlekedi  korumaa  deyni, onnar  önemli. Bizi  ii uurda tutmak için, biz  kendimiz içimizdän  daalmayalım, çetin  olalım», — nışannadı Stanislav Baboglo.

Aktörlar  umut  ederlär,  ani her keret  taa çok siiredici  gelecek  bakmaa filmleri, neredä  bizim  istoriyamız  açıklanêr. Ileriya dooru  da  „İlie” hem „Tolä Niku” filmleri gösterileçek  Moldovanın  kasabalarında hem küülerindä.
Источник grt.md
175

İlgili statyalar

Video: Kıpçakta andılar 1946-47 yıllarda aaçlıktan ölmüş küülüleri   

Kıpçak küüyündä geçti olay, baalı aaçlık vakıdına 1946-47 yıllarda. Aaçlık kurbannarın günü Gagauziyada canavar ayın 19-da  bakılêr 2019 yıldan Halk Topluşun kararına görä. Kıpçak   küüyündä    1946-1947   yıllarda   aaçlıktan 2-binädan  insan öldü.  Yaşayannar, kim atlattı o çirkin vakıtları,  paylaştılar aklına getirmelerinnän, nesoydu  yaşamak  ozaman.  Annadarkana o kahırlı     vakıtlar için, onnar zorlan tutardılar yaşlarını. Onnar  isteerlär, ki      dünnedä zeedä bölä çirkin vakıtlar olmasın. PANTELEY  YANULOV,  Kıpçak küüyün yaşayanı: “Vakıtlar zoordu,  hepsi aaçtı, herersi daanıktı, askerlär da aaçtılar, diil sade biz. Pek aazdı imek, porțiyalar küçüktülär”.   Kıpçak  küüyün  kultura evin yaradıcılık uurunda uzman Dina Çeavdar yaptı buluşmayı kıtlıı atlatmış yaşayannarlan. O  nışannadı,   ani   pek   önemli    seslemää insannarı, angıları…

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

Tomay küüdä geçti treneri Vladimir Taukçiyi anmak turniri

Tomay küüyüdä geçti  serbest güreşi turniri deyni anmaa şannı  treneri  Vladimir   Taukçiyi. Turnir  geçti şansora 8 keret,  o toplȇȇr  Gagauziyanın   hem  Moldovanın  en  kaavi  güreşçilerini. Vladimir  Taukçiyi anmak turnirdä  pay aldı  12 komanda  12 aarlık  katigoriyasında. Vladimir Taukçi –  insan, angısı bütün yaşamasını sportlan  baaladı,  büük  bir  iz  braktı kendi ana küüyünün istoriyasında. Gençlerdä o  teerbi  edärdi   diil  sade   kaavi  güreşçileri,  ama  haliz  insannarı da. Güreşçilär  Gagaziyanın  hem  Moldovanın  türlü  taraflarından her  yıl büük havezlän pay alêrlar  bu turnirda. «Pek sevinerim pay almaa bölä  turnirlarda, çünkü  isteerim ensemää». «Bän ilk keret  pay  alêrım  böla  turnirlarda,  tarattım,  ama bän  hiç  durgunmayacam,…

Çadırda geçti kolaylıksız uşakların yaradıcılık festivali

Çadır — Lunga  kultura  evindä, Hederlez  ayın  28-dä, geçti  festival kolaylıksız uşaklara hem insannara deyni. Onda pay aldı Moldova hem Gagaziya reabilitaţiya merkezlerindän uşaklar. Festival yarattı uşaklarda gözäl duyguları. Bu onnara deyni bir kolaylık  hepsinä göstermää — onnar da hep ölä, nica başka uşaklar, çizgiledilär olayın musaafirleri. «İsterim sölemää, ani bu  çok gözäl  bir olay. Neçinki bölä insannar, bölä uşaklar lääzım çiksınnar, lääzım  onnarı da görsünnär. Onnar kapalı içerdä, o üzdän, büün  onnar çiktılar sţenaya, bu bir gözäl  olay, içim doldu», — söledi Çadır kasabasının yaşayankası Mariana Tihu.   «En önemli bizim  yaşamamızda, bu uşakların  yaşamasında,  ani onnar duysun  kendini …

“Yardımcılarımız – bizim ellerimiz hem kanatlarımız”. Doktorlar kendi kollegalar için onnarın günündä

Her yıl Hederlez ayın 12 – dä нalklararası doktorların yardımcıları profesional günü. Bizim korrespondentımız İrina Karaman üürendi zanaatın önemliyni hem özellerini. Doktorların yardımcıları –bu o uzmannar, angıları başardılar başlankı mediţina uurunu hem yapȇrlar o işleri, angılarını sölerlär onnara doktorlar, yardım etmää deyni  hasta insannara. «Doktorların yardımcıları hazırlȇȇrlar  hasta insannarı güüdä hem hal tarafından yapılacak proţeduralara», — açıkladı  travmatolog-ortoped İvan Stançu.   «Doktorların yardımcıları – bu aylä doktorların komandası. Onnar bizim ellerimiz hem kanatlarımız. Uzmannarın çalışması pek önemli», — söledi aylä doktoru Lübov Bargan. Doktorların yardımcıları sayılȇrlar devletin saalıı koorumak sistemasının önemli payi. Onnar cuvap ederlär her bir hasta insan için,…