Kıpçakta «Bucaan çalan Yıldızı-22» vokal yarışması geçti

«Bucaan çalan yıldızı» muzika vokal konkursu geçti Kıpçak  küüyün    kultura evindä. Konkursta pay aldılar  talantlı  türkücülär Gagaziyadan hem  Tarakliya kasabasından.

Çiçek  ayın  21-dä hem 22-dä  Kıpçak  küüyün    kultura evindä   iki etaplan geçti «Bucaan çalan yıldızı» vokal  konkursu. Onda pay aldı  türkücülär 6 yaşından  21   yaşınadan. Onnar  annattılar,  ani büük  sevinmeliklän,  hodulluklan   geldilär  pay almaa bu muzika yortusunda.

«Düşünmäzdim,  ani  nesoysa eri alacam. Ama bän  pek  hodulluydum, pek şendim. Bän  halizdän  büük  havezlän  pay aldım  konkusta. Sayêrım, ani bölä  konkurslar  pek  lääzımnı, onuştan lääzım  onnarı ilerletmää. Hepsinä isteerim sölemää, ki gitsinnär ileri, durgunmasınnar, sadece ölä hepsi olacek», — nışannadı Gran-pri  ödülcüsü Tarakliyadan Anastasiya  Olifiroviç. 

 

«Hep lääzım  pay almaa konkurslarda,  ama düşünmemää,  ani  nesoysa eri alacan. Lääzım  göstermää hepsini,  neyä  üürendik, bütün talantımızı. Çalarkan   dill lääzım  korkmaa, kimdä  dä  ne olmadı, hiç kahırlanmamaa,  başınızı  kaldırıp, ileri gitmää», — nışannadı ilk eri kazanan Anna  Kostin hep Tarakliyadan.

Üüredicilär, kim geldi kendi ürenicilerinnän, sayêrlar, ani bölä konkurslar pek lääzımnı. Çünkü onnar  yardım  ederlar  üürenmää kardaş halkların folklorunu, adetlerini.

«Bölä konkurslar çok önemli. Onnar tanıştırêr bizi  kardaş halkların  folklorunnan, adetlerinnän. Biz Tarakliya  kasabasından geldik burayı,  bizä önemli ki bizim kardaş halkını gagauzları  üürenmää  hem bizim  Bulgar  foklorunu göstermää», — açıkladı Tarakliya  kasabasının vokal gruppanın  öndercisi Anna Voitoviç.

Konkursun  jüri azaları notalardılar  vokalistlerin  talatlarını  herbir  taraftan.  Gagauziyanın  şannı artistı Valentin  Ormanji  seviner, ani  Gagauziyada  var çok talantlı  uşaklar. O nışannadı, ani  lääzım destek  olmaa  onnara.

“Bän  pek  sevinerim,  ani Gagaziyada  bölä  konkurslar  geçer. İnsannar da, halkımız da  üürener,  ani  Gagaziyada  var  çok talantlı  uşaklar, gençlär, angıları  ötää  dooru  bizim  kulturamızı  götüreçeklär. Onuştan  bän  da  sevinerim, ani bän  burada  pay alêrım  juri azası olarak.  Sanêrım, ani  ötää  dooru  da hep bu konkurslar geçecek, çünkü  uşaklara  lääzım  destek  olmaa. Bizim elimizän ne geler yardım  edecez”, — söledi Valentin  Ormanji.

Kıpçak küüyü kultura evin başı Anna Kopuşu annatı, nicä  kuruldu muzika  konkursu.

«Bu  konkursu  biz çekettik  geçirmää  2018-dän regional uurunda. İlkin biz onu geçirärdik küü uurunda, bizim  küüdän  vokalistlär  pay alardılar  bu konkursta. Sora    istedik taa genişlettirmää, taa büük, üüsek  uura  onu kaldırmaa. Onuştan  regional  kultura evlerinä  danıştık. Ozamandan  beeri,  2018-dän  büünkü  günädän  bizä geler  herbir  küüdän,  var nica demää, en aaz 9  küüdän  her  yıl      bu  konkursa  vokalistlär», — açıkladı Anna Kopuşu.

Küçük pay alannarın grupasında ilk eri aldı Vladimir Kösä Beşalma küüyündän, ikinci — Marina Terzi  Djoltaydan, üçüncü  oldu Ekaterina Kopuşu Tarakliyadan.

Orta grupada en ii payalan oldu  Kaleriya Kolpakçi Kıpçaktan, ikinci – Mariya Bogdan Beşalmadan, üçüncü eri aldı Dmitriy Çolak Kıpçaktan.

Büük grupadan payalannarın arasında  ilk eri aldı  Anna Kostin Tarakliyadan, ikinci oldu  Olga Kapsamun Tomaydan, üçüncü eri aldı Mariya Kol Çadırdan.

Hepsi uşaklara,  kim aldı  erleri, hem  onnarın üüredicilerinä verildi  gramotalar  hem para  baaşışları.
Источник grt.md
189

İlgili statyalar

Regional uşak yaradıcılık festivali topladı Tarakliyadan hem Gagaziyadan oyun kollektivleri

Kirez ayın 4-dä Tarakliya kasabasının Kultura  evindä geçti regional uşak  yaradıcılık festival — konkusu. Onda pay aldılar avtonomiyanın oyun kollektivleri dä. Angı erleri onnar  aldılar, Oleg Duloglonun materialında. Regional  uşak  yaradıcılık festivali  topladı  en ii  oyun kollektivleri Tarakliya kasabasından  hem Gagaziyadan. Uşaklar çok sevinerlär bölafestivallerä, çünkü  herbiri özledi, açan Kultura evi dolu insannan. Uşaklar kendi talatlarını gösterdilär olayın musaafirlerinä. Horeografiya  janrasında küçük pay alannarın grupasında ilk hem ikinci  erleri  aldı  Tarakliya  kasabasından  oyuncular. Orta grupada en ii pay alan oldu Valkaneş oyun kollektivı, ikinci eri aldılar Tvardiţadan uşaklar. Büük grupadan payalannarın arasında ilk eri aldı Tarakliya kasabasından  oyun kollektivı, ikinci…

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

Gagauziyanın hem Tarakliyanın en ii voleybolcuları pay aldılar  Çernobil çıkışlarını yokedenneri anmak turnirında

Hederlez  ayın  29-da Kıpçak küüyününü sport şkolasında geçti  Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı. Kim bu yıl  aldı ilk eri, Oleg Duloglonun materialında. Çernobil avariyasının çıkışlarını yokedenneri anmak turnirı geçti 8-ci keret da topladı  Kıpçak küüyüdä Gagaziyanın hem Tarakliya  kasabasının en kaavi  komandalarını. Oyuncular nışannadılar, ani bu turnir çok önemli  onnara deyni. Kimsey istemäärdi aşaa kalmaa, hepsi istärdi taramaa turnirı. «Biz bu turnirda  diil ilk keret, bu 8-ci turnir. Biz isteriz  almaa ilk eri, ki kupa  kalsın  bizdä, biz  onu  kimseya  vermeyecez, neçinki  biz çok  hazırlandık».    «Bu turnirda  biz pay alêrız  diil ilk keret.  Her yıl geçer  bölä  turnirlar. Geldik …

Komrat Kultura evi kutladı uşakları hazırlayıp onnara türlü meraklı olayları

Komrat Kultura evi, Muzika-dramatika teatrusu hem primariya geçirdilär Uşakları korumak yortusunu. Kultura evin önündä uşaklara deyni hazırladılar batutları, agvagrim hem konkurslar geçirildi.   Yortu, angısı adalıydi Uşakları korumak gününä, başladı Kultura evin önündä konkurslardan hem resimnerdän asfalt üzündä. Uşaklar paylaştılar en ii duygularlan.  “Biz hazırlȇȇrız yortuyu devletin hem kasabanın en sevgili yaşayannarımıza deyni. Çalışȇrız, ki uşaklar tutsunnar bu günü aklılarında. Ko onnar olsunnar en kısmetli”.   “Büün bizim yortumuz, biz hazırladık uşaklara konkursları, ki onnar dinnensinnär”. Kultura evin başı Marina Manjul nışannadı, ani kirez ayın biri uşaklara deyni en  şen yortu, onu hepsi büük istemeklän bekleerlär. “Bu gün biz kutlȇȇrız…

150-dän zeedä gencecik güreşçi gösterdi uurunu Gagauziyanın çempionatında

Serbest güreşi yarışmakları geçti Kıpçak küüyündä. Bu yarışmaklar yardım ederlär genç güreşçilerä hazırlanmaa Moldovanın serbest güreş çempionatına. Gagauziyanın serbest güreşi çempionatında Kıpçak küüyündä pay aldılar 13 yaşınadan güreşçilär bütün avtonomiyadan. Yıl-yıldan taa çok uşak havezlän geler güreşä. Yarışmaklarda pay aldılar 150 güreşçidän zeedä, güreşlär geçtilär 13 aarlık kategoriyasında. Hepsi güreşçilär gösterdilär kendilerini üüsek uurda. “Bizdä Gagauziyada 800 kişiya kadar çoçuk güreşlän zanaatlanêr, işleer 26 trener. Onuştan biz yapêrız çempionatı etaplara görä. Büün Kıpçak küüyündä, taa Kongazda yaptık, olacek Komrat kasabasında da”, — açıkladı Gagaziya sport bakannıın uzmanı Pötr Kuru. Yarışmakların davacısı Mihail Molla çizgiledi, ani bu çepmionat yardım edecek bulmaa…