Kıpçak küüyündä Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçası açıldı

Kıpçak küüyündä Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçası açıldı

Harman ayın (avgust) 28-dä Gagauziyanın Kıpçak küüyün klisesinin kurbanınnan hem küüyün kurulmasının 225-ci yıldönümün ilgili yortulu kutlamaları çerçevesindä burada eni bir uşak başçası açıldı. Uşak başçasını Türkiye Respublikası TİKA (Türk İşbirlii hem Kordinaţiya Agenstvosu) yolunnan yaptı hem Türk halkından Gagauz halkına baaşış olarak verdi. Bu uşak başçasına Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın adı verildi.

Kıpçak küüyündä Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçası açıldı

Kıpçak küüyü – Gagauziyanın en büük küülerindän birisi. Büünkü gündä burada 10 binä yakın insan yaşêêr hem bitki yıllarda burada, Gagauziyanın başka küülerinä bakarak, en çok uşak duêr. Onuştan uşak başçalarına küüyün büük zoru var. Bu problemayı çözmää deyni Kıpçak küüyün primariyası yardım için danıştı TİKAya. TİKA da, proektı inceleyip, karar aldı uşak başçanın yapılmasında, enilenmesindä hem tertiplenmesindä yardımcı olmaa. Büün bu uşak baçası oldu ilk uşak başçasını, ani Moldovanın hem Gagauziyanın baamsızılıı zamanından beeri enidän yapıldı. Uşak başçası 100 uşaa birdän kabledecek.

Kıpçak küüyündä Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçası açıldı

Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçasının ofiţial açılışında pay aldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Türkiye AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin KOCABIYIK, Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, TİKA Kişinev Kordinatoru Canan ALPASLAN, Kıpçak primarı Oleg GARİZAN, Gagauziya İspolkon hem Halk Topluşu temsilcileri, kıpçaklılar.

Açılış sözünü tutarak Kıpçak primarı Oleg GARİZAN şükür etti soydaş türk halkına hem TİKAya bu büük yardım hem baaşış için. O açıkladı, ani “Kıpçak küüyün Sovetinin kararınnan bu uşak başçasına Türkiye Respublikasının Prezidentının Recep Tayyip ERDOĞANın adı verildi”.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıkladı, ani bu eni uşak başçanın açılması verecek kolayını Kıpçak küüyün uşak başçaları uurunda zorlukları karşlamaa. Canabisi da şükür etti TİKAya hem Türkiyeyä o yardımnar için, ani Gagauziyaya yapılêr.

Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL urguladı, ani uşakları lääzım etiştirmää ölä, ani onnar kendi ayakları üstündä durabilsinnär: “Uşakları etiştirmenin yolu  uşak baçalarından geçer. Kendi aralarında, buralarda ne kadar mutlu yaşarsalar hem büüvärselär gelecektä da o türlü mutlu insannar olabilirlär. Biz bu bilinçlän yola çıkêrız. Gagauz Yeri önetimi da bu bilincä saabi. Türkiye olarak elimizdän gelän yardımı her zaman kardaşlarımıza göstermää çalışêrız. TİKA ne yaparsa yapsın her zaman en iisini yapar. Prezidentımızın da adının verildii çok gözel bir yaratmak, Gagauz halkının izmetindä olacak”.

Kıpçak küüyündä Recep Tayyip ERDOĞAN uşak başçası açıldı

Türkiye AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin KOCABIYIK, Türk halkın Gagauz halkını çok sevdiini belelerteräk, Türkiye Prezidentı ERDOĞANın  hem Türkiye Başbakan Binali YILDIRIMın selamnarını Kıpçak halkına getirmesini söledi. Hüseyin KOCABIYIK urguladı, ani TİKA var Türkiyenin en önemni kuruluşlarından birisi. Hüseyin KOCABIYIK dedi: “Bu uşak başçası iki soydaş halkın çok annamnı bir yaratması olarak ortaya çıktı. Okul öncesi üüredicilik terbiedilmesi uşaklarımız için çok önemni. Okula gitmedään öncä uşak başçası üürenmesini alan uşak bütün yaşamasında başarılı bir üürenmäk ömürü yaşêr. Gözäl bir yaratmak kazandırılmış. Hepsinä, kim bunun için çalıştı şükür ederim”.

TİKA Kişinev kordinatoru Canan ALPASLAN kendi sözündä dedi: “Uşak başçasına Prezidentımızın adını koymaa teklif edildiinän çok duygulandık. Dün burada Türk Halkları Kongresi düzennendi. Kongrestä Türkiyeyä açık cannı yardım mesajları yollandı. Bu mesajlar, bu yaratmalar bizim kardaşlıımızın en konkret örnää. Biz, sözdä diil, özdä kardaşız. Biri-birimizi yalnız brakmêêrız. Büün da gözäl bir işbirlii sonucu buradayız. Uşak başçasamızın da geleceemiz olan uşaklarımıza en ii uurda izmet vermesini düşünerim”.

Not. TİKAnın Gagauziyada üüredicilik uurunda örüttüü çalışmalar çerçevesindä yakında Komrat kasabasında bir uşak başçasının açılmasını hem 12 bin insan olan Kongaz küüyündä bulunan Türk-Moldovan liţeyin izmet binasının remontunun tamamnaması plana koydu.

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

TİKA yardımınnan Çadırın 7-ci uşak başçası enidän açıldı

Geçennerdä Çadırın 7-ci “Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçası enidän kapularını açtı. O kapalıydı o üzerä, ani imäk hazırlamak bölümü pek kötü duruma gelmişti. Da şindi burayı gidän 150 uşak için TİKA yardımınnan uşak başçasının kufnesini hem yıkamak bölümü enilendi. “Yuvuşka” (“Süütçäz”) uşak başçası açıldı 1968-ci yılda. Ozamandan beeri burada capital remont olmadı. Onun yapıları dökülmää başladı, örtüsü – akmaa, kufnesi çöktü. Onuştan devletin sanitar strukturaları o uşak başçasını kapadı. Da ozaman Çadır primarı Anatoliy TOPAL danıştı TİKAya tekliflän, ani Çadırın 7-ci uşak başçasının kufnesini hem yıkamak bölümünü eniletmesindä yardımcı olsunnar. Bu teklif TİKA tarafından incelendi hem kabledildi. İlktän neettä vardı sade…

“Altın anaktarcık” uşak başçasına TİKAdan sevindirici yardım

Gagauziya Bucak küüyün “Altın anaktarcık” uşak başçası kendi kufnesinä deyni Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıından  (TİKA) sevindirici bir yardım kabletti – epiz eni hem dünnää tehnologiyalarında oborudovaniya. Bu yardım bölä küçük küü için pek büük maanalı bir iş, çünkü küüyün bücetı az hem herbir işlerä o bücetta para pek etişmeer. Kufnenin ofițial açılışı hem başka baaşışları vermäk için “Altın anaktarcık” uşak başçasına Orak ayın (iyül) 16-da da geldilär hem açılış yortusuna katıldılar TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Gagauziyanın GHT Başı Vladimir KISSA, Gagauziyanın Üüredicilik Upravleniyasının Başı Natalya KRİSTEVA, Bucak küüyün primarı Nikolay DUDOGLU,…

Türkiyenin yaptıı uşak başçasını Moldova Prezidentı İgor DODON baktı

Orak ayın (iyül) 25-dä Moldova Prezidentı İgor DODON, Komrada gelip, Türkiye Respublikasının TİKA yolunnan burada yapılan uşak başçasını baktı. Prezident İgor DODON baktı stroyka işlerin örümesini, metetti yşak başçasının düzülmesini hem umut etti, ani işlär vakıdında başarılacek. TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN annatı Moldova Prezidentına bu proektın hazırlamasını hem uşak başçasında işlerin örümesini. Söledi, ani bu başçada kalaceklar o uşaklar, kimin anaları-bobaları yabancılıkta kazançta bulunêrlar. Canan ALPASLAN urguladı, ani uşak başçasının açılması bu yılın Kırım ayın (dekabri) 7-dä beklener. Gagauziya İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim Petroviç ÇEBAN annattı Moldova Prezidentına Gagauziyanın bu proekta yardımnarı hem katkısı için. O urguladı, ani…

17 09 21 KİPÇAKTA PROBLEMA UŞAK BAŞÇALARINNAN ÇÖZÜLMEER

Kipçak küüyündä üç ay işlämêêrlär uşak başçaları. Küüyün primarı sayêr, ani problema baalı para etmemezliinnän, küü Gagauziyanın büdjetından iisik sayıda para kabletti. Kıpçak  küüyündä  çözülmer  problema uşak başçalarinnan.  Üç ay  onnar kapalı. Kıpçak küüyün primariyası sayêr, ani büdjeta  görä, angısı  kabledildi bu yıl mayın  7-dä, Kıpçak   küüyün  uşak başçaları kabletmedilär  2 million  294 bin ley.  Ceviz ayın 16-da  Kıpçak  küüyün öndercilii topladı uşak başçaların işçilerini hem uşakların analarını -bobalarını toplantıya. Kıpçak  küüyün primarı Oleg  Garizan açikladı umudunu, ani  problema  tezdä  çözüleçek, da uşak başçaları açılacêklar . Toplantıya katıldılar Gagaziyanın Üretim, ekonomika hem düzüntücülük  bakannıkların başları deyni bu problemanın çözülmesini barabar…

TİKA proektları detalli incelendilär

Harman ayın 14-16 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada Türkiye TİKA merkezindän delegaţiya bulundu. Delegaţiyada vardılar TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, TİKA Moldova masası sorumnusu Kübra TÜRK, TİKA speţialistı hem stroyka injenerı Emra AKSOY hem Türkiyedän ALBAMİMARİ firma temsilcisi hem arhitektoru İbrahim ALBAYRAK. Harman ayın 14-dä Türkiyedän delegaţiya azaları hem Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, TİKA ofisin çevirici-asistentlar Roman KALAK hem Dimitriy ZAHARİYA Kişinevda buluştular Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Başkan yardımcısı Vadim ÇEBANnan. Buluşmada incelendilär o proektlar, ani TİKA tarafından Gagauziyada ilkin yapılacek. O proektların arasında “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik…


İnsannarın cuvapları: