KANALİZAŢİYA SİSTEMASI GEÇİRİLER

Kongaz küüyün merkez dolaynda derindän giderlär işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä.

Nikolay Staev Ohotniçya sokaanda yaşȇȇr 40 yıldan zeedä. Kongaz küüyün yaşayanı nışannadı, ani bu  yılların içindä hiç bir zaman yapılmadılar işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä.

NİKOLAY STAEV Kongaz küüyün yaşayanı: «Yaşȇȇrım  Ohotniçya sokaanda 1988 – ci yıllardan beeri. Bu vakıdın içindä olmadılar işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä».

« Nekadar vakıt  bän yaşȇȇrım bu sokakta, 40 yıl, tutmȇȇrınm aklımda, işlär kanalizaţiya geçirilmesindä olsunnar. Elbetki, sevineriz, ko yıkamak maşinalardan su aksın kanalızaţiyaya, ama diil yola».

Bir ay geeri Kongaz  küüyün merkezin dolayında  çekettilär  işlär kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä, nışannadı yaşamak erin primarı Mihail Esir.

MİHAİL ESİR Kongaz küüyün primarı : «Bu Kongaz küüyün merkezin tarafında, Anton Buyıklı sokaandan Sergey Lazo sokaanadan hem da kaplȇȇr  bütündän Oktyabriskaya sokaanı.  Bu soţial yapıların 70%   kaplayacek».

Bitki sıra bu sokaklarda işlär  kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä   yapıldılar 1980 – ci yıllarda, haberledi Kongaz küüyün primarı Mihail Esir.

«Zamandaşta bizdä yok çalışan kanalızaţiya sisteması, ama suyun harcanması yıl yıldan büüyer. Bir iki yıl geeri 140 bin ton kubometra su kullanılardı, ama  bu gün  180 ton kubometra su harcanȇr».

İşleri kanalizaţiya sistemasının geçirilmesindä   Kongaz küüyün merkezin dolayında plana koyulu bir aydan sora başarmaa.

 
Источник grt.md
152

İlgili statyalar

Kongaz küüyün T. Adına liţeyında başarerlar işleri eni futbol meydanın başarmasında.

Kongaz küüyün  primariyası barabar Moldovanın  futbol federaţıyasınnan  giriştirerlär proektı  futbol sport  meydanın düzmesindä, angısı olacek FİFA standartlarına görä, T. Zanet adına üürenmäk kurumunda. Kongaz küüyün T. Zanet adına liţeyindä  başarȇrlar  işleri eni futbol meydanın düzülmesindä.  Ne şindän sora yapıldı  annadȇr Polina Barbova. Kongaz küüyün  primariyası barabar Moldovanın  futbol federaţıyasınnan  giriştirerlär proektı   futbol  sport  meydanın düzmesindä , angısı olacek FİFA standartlarına görä. Proekt işlettirlener T. Zanet  adına üürenmäk kurumunda. Üürenmäk  proţesindä okulun  başın yardımcısı Mariya Çebanova şükür etti  erli kuvetleri hem Futbol federaţıyasını  bu önemli proektin giriştirmesi için.  O seviner, ani küüdä açılacek  professional  hazırlanmak meydanı. Küüyün yaşayannarı  sevinerlär, ani uşaklarda…

Yolları cuvaplı düzerlär

Bucak küüyündä 4 sokakta yolları düzerlär.Yolda brusçatka koyulȇr. Bu işlerä doorudulu  5,5 mln. ley.  Yolları   bu yaşamak erindä  cuvaplı  yapȇrlar, kanalizaţiya hem su vermäk sistemasının  geçirilmesindän sora. Bunu nışannadılar regional hem erli kuvetlär, nicä işlär geçiriler. Источник grt.md

Evropa standartalarına görä küçeräk futbol meydanı Kongaz küüyün T.Zanet adına liţeyindä başarıldı

Proekt küçeräk futbol meydanın erleştirmesindä Kongaz küüyün T.Zanet adına liţeyindä başarıldı. Sport meydanı yapıldı Evropa standartalarına görä, onda var nicä halklararası uurunda yarışmaklar geçirilsinnär.  Proekti Moldovanın futbol federaţiyası finansladı. Temel paraları primayı verdi hem kontribuţiyalar region bücetindän yardımnadılar. Kongaz küüyün T. Zanet adına liţeyindä eni futbol meydanı koyuldu, angısı Halklararası futbol federaţiyasının istediklerinä görä yapıldı. Moldovanın futbol federaţiyasınnan annaşma yapılmasına görä, 2021-ci yılda üüretmäk kurumunda futbol klası açıldı, angısı 24 uşaa japıldı. Futbol federaţiyası zaman sport giimnerini hem tertiplerini tek-tek uşaa verdi, çizgiledi liţeyin başı Mariya Çebanova. МАRİYA ÇEBANOVA T.Zanet adına liţeyin başı : —  «Futbol meydanı profesional uurunda yapıldı.…