Ion Ceban, către consilierii PAS: ”Să vă rugați să nu luați una peste moacă”
Источник www.youtube.com

İlgili statyalar

Gagauziyada aar atletikada çok sportsmen hazırlamış. Trener Mihayil Çeban için

Trenerın katkısının sportçuların hazırlamasında önemliini bilmeyän insan yok. Haliz trener esaplȇȇr nekadar lääzım hazırlansın gelecek zamanda çempion,  tutturȇr onu ruh tarafından, doorudȇr taramaya. Mihayil Çeban Komrattan Gagauziyanın tanılan trenerlerın biri. O büüttü hem hazırladı çok aar atletikacı, kim kalktı halklararası hem dünnä pyedestallarına. Onnardan biri – Olimpiya oyunnarının payalanı Elena Kılçık. Mihayil Çeban getirdi aklısına nicä Komratta başladılardı bu sport soyu hem nesoy onun terbiedilennerin yolu kurulȇr taramaklara. Источник grt.md

Valkaneş dolayında bu ilkyazın dikeceklär iki bindän zeedä fidan

Valkaneş dolayın yaşamak pnktlarında  geçer tertiplemäk hem eşilletmäk akţiyası. Hepsi işleri neetlenerlär bitirma May ayın yortularınadan. Tertiplemäk hem eşilletmäk iki aylıın sınırlarında Valkaneş dolayında koyulu plana dikmää  iki bindän zeedä  fidancık. Ekmäk materialını verdi avtonomiyanın daa çorbacılıı, haberledi dolay administraţiyasının başı Pötr Çeban. Valkaneş kasabasının primariyası kabletti 800 fidancık. Onnarı verdi Moldovanın ekologiya fondu parasız, annattı primar Viktor Petriolo. Fidancıkları Valkaneş kasabasının primarıyası verecek o krumnara, angıları primariyaya baalı, ekledi Viktor Petrioglo. Her yıl ilkyazın Valkaneştä erideki kuvetlär kasabanın içäänsında paklık yaperlar. Komunal izmetleri, üürenicilär, yaşayannar paklamak günnerindä çıkerlar tertiplik yapmaa. Primar Viktor Petrioglo haberledi, ani bir ayın içindä paklandı…