İmek malların paalılanması yarattı zorlukları uşakları doyurmasında uşak başçalarında

Paalar gün-gündän büüyer. Bunun beterinä Gagauziyanın uşak başçalarında uşakları doyurmak sistemasında zorluklara getirdi. Nicä avtonomiyanın yaşamak punktlarında kuvetlär bu problemayi çözerlär, üürendi Mariya Parfönova.
Источник grt.md
106

İlgili statyalar

Uşaklar üç dildä lafederlär

Gagauziyanın uşak başlarında 2021-2022 üüretmäk yılında yapılan işlerin çıkışları açıklandılar. Erkenki üüretmäk kurumnarın üüredicilerinä adalı konferenţiyasında özel dikkatlık gagauz dilinin genişletmesinä hem kullanmasına uşak başçalarında veriler. Ana dilinin kullanması için kimi yaslalar para baaşışlarını kablettilär. «Büüderiz, çalıştırȇrız hem üürederiz oynayarak kısmetli bir uşak» — bölä devizlan konferenţiya geçti, o adandı avtonomiyanın uşak başçaların geçän yılında yapaılı işlerin çıkışlarına. Hodulluu kolegaları için, üüredicilär hem uşak başçaların terbiedenneri için belli eder Üüretim Bakanı Natalya Kristeva. Önderci açıkladı problemaları hem başarları uşak başçalarında. NATALYA KRİSTEVA Üüretim bakanı  :-«Biz var neylän hodullanalım, çünkü hepsi uşakları yaslalara kapladık». Regionda beş uşak başçası düzüldü, eni bölüklär…

2021 yıldan Gagauziyanın hepsi uşak başçalarında gerçekleştiriler bilingval programası

Bilingval, ya da iki dili birdän üürenmäk sisteması uşak başçalarında Gagauziyada başladı giriştirilmää 2015 yılda ANTEM programasına görä. Ozaman proekt yapıldıydı ilk 10 uşak başçasında, angılarında uşaklarlan başladılar lafetmää gagauzça hem rumınca. Nicä bu sistema ilerledi hem nesoy işler büün, materialımızda. Источник grt.md

Gagauziyanın en ii üüredicileri ödülledilär başarları için işindä

Oktäbrinin 18-dä Komratta Gagauziyanın en ii üüredicilerini ödülledilär.  Yortulu oluş Bütün dünnä üüredilär gününä adalıydı.   Çok yılık zaamet, üüsek profesionallık hem evlad boyun terbietmesi için avtonomiyanın kuvetleri şannı üüredicileri nışannadilar. Ödülleri hem diplomnari Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah baaşaldı. Halkalarası dillerin çalışmaları hem büük profesionallık Gagauz topraanda zaameti için şannı adı «Gagauziyanın şannı vatandaşı» Moldovada ANTEM programasının başı Luçiya Kuku kabletti. LUÇİYA KUKU, Moldovada ANTEM programasının başı: «Devlet dilinin 70 üüredicisinnän hem 120 gagauz dilin üüredicilerinnän birliktä, kim uşak başçalarında işleerlär, biz ţalışȇrız uşakları üüretmää iki dildä lafetmää. Sevineriz, açan uşaklar gelärkenä uşak başçalarına iki dildä selemneşerlär».   İRİNA VLAH,…