Hederlez ayın 21-dä Komratta miting geçecek

Gagauziyanın cümne adamı Mihail VLAH bildirdi, ani pazara, Hederlez ayın 21-dä, “Moldovada cümne-politika durumunu incelemää deyni” Komratta saat 13:00 başlayacek bütün miiletin “barış mitingı”, neredä pay alacek yakın 2000 kişi.

Miting gündelii hem orada incelenecek soruşlar:

– Moldovanın Baamsız devletlär Birliindän çıkmasını durgutmak.

– Moldovanın tarafsızlıını korumak.

– Dünneyi baş kuvetlerin olan Evropa Birlii, ABD, Kitay, Rus Federațiyası hem başka devletlerlän partnörluk ilişkileri kaavileştirmäk.

– Durgutmaa baskıyı opozițiyaya, mas-mediyaya hem hepsinä, kim Prezident Maya SANDUylan kayıl diil hem ona kritika yapêr.

– Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasına baskıyı durgutmaa hem gagauz halkın istediinä saygı göstermää.

Gagauziyanın cümne adamı Mihail VLAH açıkladı, ani bütün miiletin “barış mitingı” sade Moldova Respublikasının hem Gagauz avtonomiyasının bayrakları altında geçecek. Partiyalar simvolikası o mitingta zapa altında bulunaceklar.

Arhiv patredi: Gagauzlar Maya SANDU için Kişinevda 2020-ci yılda geçän mitingta.
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem Komrada giriş yolun kapanması

Pazar günü, Canavar ayın (oktäbri) 10-da,  bir kabaatsız tutuklanan Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için Kişinevda hem Komratta protest mitingları geçtilär. İlkin Kişinevda saat 12:00-dä, Moldova Parlamentının önündä komunistlär hem soțialistlär bloku bir protest mitingı yaptılar, neredä bu bloktan Parlament deputatların nasaatlarında Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması, Moldova öndercilerin zakon kaluplarına dönmesi, paaların büümesinin durgutması hem cümnenin zorluklarının çözülmesi istendi. Bundan sora Gagauziyanın baş kasabasının Kultura Binasının önündä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için taa bir protest mitingı geçti, neredä Gagauziyanın küülerindän hem kasabalarından yaklaşık 300 kişi pay aldı. Onnarın arasında vardılar Gagauziya…

Moldova Prezidentı Maya SANDU sayêr Gagauziyanın hepsi insannarını “5-ci kolona”

Moldovanın gagauzlar cümnesinin başı Nikolay TERZİ açıkladı, ani üç yılın içindä memleketin milli cümnelerin başlarınınnan hem temsilcilerinnän ikinci buluşmasında Moldova Prezidentı Maya SANDU bildirdi, ani sayêr Gagauziyanın hepsi insannarını “5-ci kolona”. Buluşmada Prezident Maya SANDU kısadan söledi büünkü durumu, urgulayıp, ani Evropa yolunda lääzım cümneyi birleştirmää. Nikolay TERZİ açıkladı, ani buluşmada savaşıldı annatılmaa Prezidenta, ani Moldovada, titul națiyadan kaarä, taa 30%  başka națiyalardan insannar var da onnar da lääzım respublikanın öndercilliindä bulunsunnar, zerä büünkü duruma görä “Nasıl var nicä Evropay gitmää? Çünkü orada başka türlü”. Moldovanın gagauzlar cümnesinin başı Nikolay TERZİ söleer, ani, açan o savaşmış “buyur etmää Merkezlän Gagauziya…

Gagauziya Başkanı seçimnerinin II-ci turu şüpä altında

Pazara, Hederlez ayın 14-dä, Gagauziyada lääzım olsun Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turu, ama Kişinev kuvetleri tarafından doorudan baskı beterinä, o tur şüpä altında bulunêr. Nicä bilersiniz, Gagauziya Başkanı seçimnerinin II-ci turuna çıktılar Evgeniya GUȚUL (Moldova “Şor” partiyasından kandidatı) hem Grigoriy UZUN (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı). Alınan haberlerä görä, dün, Hederlez ayın 12-dä üülendän sora, taman II-ci turun bülütennerini kabletmäk sırasında, Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasına ansızdan geldilär Moldova Merkez Seçim Komisiyasının, Moldovanın korupțiyaylan düüş Merkezin hem Moldovanın informaţiya Slujbasının (SİS) (eski KGB) temsilcileri. Olaylan ilgili olarak, Gagauziya Halk Topluşu deputatın İlya UZUNun açıkladı; ani Moldova Prezidentı Maya SANDU hem Moldova soțialistlär…

Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon

2021-ci yılın Harman ayın 24-dä Moldova Parlamentında “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklerin ikinci okumakta kabledilmesinnän Gagauziyanın temeldän sökülmesi başladı. Bakmadaan ona, ani “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklär için cümne insannar hem yuristlär, kendi bakışlarını açıklayarak, dedilär, ani bu diiştirmeklär politika işi hem prokuraturayı politika ökçesi altına almak, zakon ikinci okumakta kabledildi. Moldovada “zakonçuluu korumasında duran” halklararası kuruluşlar, dilsizlär gibi, sustular, bakmadaan ona, ani bu Zakon proektı, nicä düşer Evropaya bakannara, Venețiya komisiyasına yollanmalıydı hem Moldova Prokurorların Üüüsek Soveti tarafından incelänmeliydi. Zakonu kabledennär ne da deselär, bu zakon en aazdan bir gagauza, Moldovanın büünkü Baş prokuroruna Aleksandr STOYANOGLUya hem…

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!

Moldovanın eni kuvetleri tarafından 05.10.2021 avşamsı gagauz olan Moldovanın Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuklanması Moldovayı hem Gagauziyaya sarsılattı hem sarsıladêr. Taa o avşam buna karşı olduklarının hem bu tutuklanın sebepsiz olduunu jurnalistlerä açıkladılar hem juridika argumentlarını getirdilä Moldovanın anılmış hem saygılı advokatları hem prokurorları, diplomatları, devlet adamnarı hem cümne insannarı, ama Gagauziya Başkanı İrina VLAH sutu. Canavar ayın 6-da sabaalendän artık Komratta hem Kişinevda Moldovanın Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu arkalamak için mitinglar hem protestlar başladılar. Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr! Gagauziyanın baş kasabasında Komratta miting geçti Gagauziya Başkannıın binasının önündä. Bir kaç saatlık mitingta Gagauziyanın patriotları, eski…