Harman ayın 1-dän 7-dän geçer güüslen beslemäk aftası

Moldovada bu afta bakılȇr  güüslän doyurmak aftası. Mediklär bir sestä haberlerlär, ani  ana südü taa faydalı  yapılmış kuru süttän. Onun faydalıı için uşaklara bizim süjetımızda.

prevyu: ooddoctor.ru
Источник grt.md
229

İlgili statyalar

Büün Moldovada geçer Evropalı politika cümnesinin samitı

Kirez ayın (iyün) 1-dä Moldovada geçer Evropalı politika cümnesinin samitı, nereyi toplanacek yaklaşık 50 devletin başları hem üüsek uurda çinovnikleri. Samittä, ikili görüşmeklerdän kaarä, ön plana çıkarılacek güvennik, stabilnosti hem energiya diişmemezlii soruşları. Not. Bu samit Evropada ikincilää olêr. Birincisi Praga kasabasında oldu. Источник anasozu.com

Video: “UŞAKLARA SEVGİ İŞİMİZDÄ YARDIM EDER”: KIPÇAKTAN ÜÜREDİCİ ZANAATINI ANNATTI

Büün bütün Moldovada  bakılêr  Üüredicilerin günü. Bizim korespondentımız buluştu Kıpçak küüyündä en saygılı üüredicilerdän birinnän, angısı annattı kendi yaşamak   hem zanaat için. İnsannarın terbietmäk proţesindä  üüredicilär pek önemli  rolü oynȇȇrlar. Onnar yardım  ederlär  uşaklara  diil sade bilgilärlän, ama yaşamak yoluna  da koyȇrlar. Kıpçak küüyün liţeyin üüredicisi Mariya Kopuşu gagauz dili hem literatura, gagauzların kulturası  hem istoriyası derslerini götürer.  Onun stajı şkolada 47 yıl, 11 yıl da zavuç işledi. Üüredicilik zanaatını taa gençlik vakıdında ayırdı. Başardıynan  şkolayı  üürendi Belțı devlet univesitetindä da ozamandan beeri çalışêr kendi şkolasında, kendi ana küüyündä, Kıpçakta. Mariya Kopuşu sayȇr, ani üüredici lääzım duumaa. O hergün savaşȇr uşaklara eni bilgileri vermää.  Mariya  İvanovna  nışannȇêr, ani sevgi uşaklara  yardım eder ona gitmää  ileri. Üürediçilik hem zoor, hem da…

Pravoslav hristiannarında başladı Büük oruç. Neçin o önemli hem neçin läzım onu tutmaa

Pazertesi günündän — Baba Marta ayın 7 – dän pravoslav hristiannarında başladı  Büük oruç — en büük hem en önemli dinni insannar için. Bu bir edi aftalık hazırlanmak    Paskelleya.  Bu vakıt dinni insannar savaşȇrlar yaşamaa oruçlan hem duvalarlan, angıları pek önemli,  faydalı hem lääzımnı herbir cana.  Büük oruç pravoslav hristiannarında uzanȇr edi aftaya, da herbir onnardan pek faydalı. Paskellä orucunda pek önemli tutunmaa bir sıra kurallardan, angıları doorulu yardım etmää inannara paklanmaa diil sade güüdä uurunda, ama ruhu da. Bunun için lääzım çok  duva etmää, kliseyä gelmää, pişman olmaa yapılmış günahlar için, bakmaa kendi ardına, ama diil başkasının, yapmaa nekadar…

Gagauz Respublikasının 32 yıldönümünü kutlamakları hazırlayan komitet toplantısını geçirdi

Olayların belli edilmesini, sırasını, musaafirleri teklif edilmesi hem başka yortuyu hazırlamaklan baalı soruşlar bakıldı Gagauz Respublikasının 32 yıldönümünü kutlamakları hazırlayan komitet geçmiş toplantıda. Açıklamalar İrina Karamanın materialında. Gagauz Respublikasının 32 yıldönümünü kutlamakları hazırlayan komitetin oturuşunda   GHT deputatları, türlü kurumnarın temsicileri, angıların arasında GRT CK öndercisi da, pay aldılar.Onnar plana koydular yortuya hazırlanmakları. Nelär bekleer harman ayın 19-da avtonomiyanın yaşayannarını hem musaafirlerini, haberledi  GHT deputatı Dmitriy Manastırlı. DMİTRİY MANASTIRLI, GHT deputatı: «Bu yortulu gün bizä deyni faydalı.Bu yortu bizdä geçecek pek meraklı.Orada toplanaceklar hepsi aksakallar, angıları, sayȇrım ani bizä nicä kahraman, legenda. Bu yortu bizi getirecek bu günnerä, istoriyaya, nezaman bizim…

“Separatizma nacaa” Dimitriy KONSTANTİNOVun ensä kökündä

Geçennerdä Moldovada “Separatizmaya karşı” kabledelän zakonu isteerlär Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOVa karşı “separatizma propagandası için” kullanmaa, çünkü o “demiş, ani insannar isteer Gagauz Respublikasını enidän kurmaa”. Aklınıza getireriz, ani Transnistriya televideniyasına verilän intervyuda hem taa sora “Europa Libera” radiosuna da, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV açıkladı, ani “gagauzlar var nicä Gagauz Respublikasına dönsünnär, çünkü insannar Gagauz Respublikasına dönmesini isteerlär”. Şindi bu laflar için kendisinä karşı Moldovada “Separatizmaya karşı” Zakonu kullanmaa isteerlär. Maamilä surat Moldova kuvetleri buna karşı bişey demedikleri için, Moldovada bir partiyanın başı açıkladı, ani yollamış prokuraturaya haber, ani bu sözlär için Dimitriy KONSTANTİNOVa karşı ceza…