Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu

Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu

Kasımın (noyabri) 5-dä, Gagauziya İspolkomun kararına görä, Komratta oldu II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°”. Bu forum yapıldı Gagauziyanın dünnedä imecını üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya uurunda kuvedini göstermäk hem burada biznesı götürmää deyni uygun durumu yaratmak için.

Foruma katıldılar yaklaşık 20 devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, BDTdan (Birleşik Devletlär Topluluu), Evropa Birliindän, Yakın Doudan hem başka erlerdän.

Forumun işindä pay aldılar Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ,  Rusiya Kişinev Büükelçisi Farit MUHAMETŞİN, Germaniya Büükelçisi Ulrike KNOTZ, Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Pirkka TOPİOLA, Moldovanın milli kompaniyaları hem biznes-asoţiaţiyaları, politikacılar.

Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu

Forum açıldı iş sabaa imeendän, neredä üüsek musaafirlerä açıkladılar, ani Gagauziya her taraftan, 360 gradusa, investiţiyalar hem iş için açık hem da dünneyin her tarafından yatırıma yol açmaa hazır. İş sabaa imeendä Gagauziyada hem Moldovada biznes durumun iileşmesinin problemaları da incelendi. Bu konularlan ilgili kısa sözlär tuttular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldova viţe-ministrusu hem ekonomika ministrusu Oktovean KALMIK, Moldovada Dünnä bankasının temsilcisi Alex KREMER, Kişinev TİKA Koordinatoru Canan ALPASLAN, diplomat misiyaların temsilcileri, bankacılar hem başkaları.

Bu arada Gagauziyaya birliktä geldilär Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP, Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgul TÜRKEŞ hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Canabilerini Başkannık binasının önündä tuz-ekmeklän karşladı Gagauziya Başkanı. Gagauz ansamblileri da gagauz muzıkasınnan hem gagauz oyunnarınnan üüsek musaafirlerä sefalık sürdülär. Sora, Gagauziya Başkanın iş odasında üüsek musaafirleri forumun çalışma planınnan tanıştırdılar. Nedän sora, musaafirlär da, ev saabileri da, hepsi barabar Komrat Devlet Universitetına (KDU) yollandılar. Burada forumun plenar oturuşun önündä onnar tanıştılar gagauz mallarının sergisinnän.

Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu

Forumun “Gagauzia 360°” plenar toplantısı yapıldı KDUnun aktovıy zalında da başladı Gagauziyada investiţiyaların kolaylıı için bir reklama filmınnan. Sora, biri biri ardı söz tuttular Gagauziya Başkanı, Moldova Premyer-ministrususu, Türkiye Başbakan Yardımcısı, Evropanın enilenmäk hem ilerlemäk Bankasının Moldovada temsilcisi Dimitriy GVİNDADZE, Moldovada Germaniyanın Halklararası işbirlii agenstvosunun temsilcisi Ronni BEHMAN.

Plenar toplantısı başarıldı birkaç neet annaşmaların imzalanmasınnan. Nedän sora Forumun çerçevesimndä üç diskusiya meydanı kuruldı: 1. Межрегиональное сотрудничество с регионами РФ и  странами СНГ; 2. Новые возможности для инвесторов с Турецкой Республики; 3. Новые возможности для инвесторов из Европейского Союза.

Bununnan II-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2016” investiţiya forumu – “Gagauzia 360°” sona vardı.
Источник anasozu.com
222

İlgili statyalar

VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” Forumu

Komradın eni yapılan stadionunda, ani Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın Gagauziyaya 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä vizitı zamanında verilän izininä görä Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılêr, 2020-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 23-24 günnerindä geçer VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” investiţiya forumu, angısında, Gagauziya tarafından kaarä, pay alêrlar Moldova öndercileri, diplomatlar, erindeki hem aşırı develtlerdän biznesmennar. VI-cı Halklararası “Invest Gagauzia-2020” Forumun birinci günündä açılış nasaatını yaptı Gagauziya Başkanı İrina VLAH, angısından sora kutlama hem selemnama sözlerini tuttular Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU, Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Moldova Rusiya Büükelçisi Oleg VASNEȚOV. Onlain yolunnan Foruma katıldılar Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Peter MİHALKO…

Canavar ayın 1-2-dä ekonomika forumu, 3-dä dä – arda kalan GHT seçimneri

Koronovirus zapalarına bakmadaan, 2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 1-2 günnerindä Gagauziyada geçecek VII-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2021” investiţiya forumu. Forumun arkasından da,  Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu hem I-ci turda olmayan seçimnär enidän yapılacek. “Invest Gagauzia-2021” investiţiya forumu beklener erindeki hem aşırı develtlerdän işadamnarı, Moldova öndercileri hem Moldovada bulunan diplomat misiyaların temsilcileri, başka insannar. Canavar ayın (oktäbri) 3-dä dä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu 11 seçim bölümündä (Komrat № 1 s.b., Komrat № 4 s.b., Çadır № 5 s.b., Çadır № 6 s.b., Baurçu № 12 s.b., Bucak № 15 s.b., Ütülü küüyü № 20…

Başkanka küsülüydü, kalanı – gücenikti

Orak ayın (iyül) 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, kendisinin Moldovada çalışma zamanı sona erdii için, bütün gagauz soydaşlarına deyni bir ayırılma reçepțiya buluşması hem ikramı yaptı. Gagauzların tarafından reçepțiyada pay alan insannarın önündä konuşarak, paalı Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER şükür etti hepsiciinä, kendisini bu avşamda saydıkları için hem kısadan annattı Türkiyeyä hem türk halkına gagauz soydaşların önemni olmaları için, onnara yardımnarı, ani Türkiye TİKA yolunnan gagauzların ayakta kalması için yapêr. Gagauzların adından söz tutan Gagauziya Başkankası İrina VLAH, ilktän bir yufkaca gagauzçada hazırlanmış yapraktan mesajını sıkılı okuyarak, şükür etti Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER hepsi o yardımnar için, ani Gagauziyaya yapıldı, ayırı…

Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarı Moldovada

Bu günnerdä Moldovada Türkiyedän büük bir iş adama delegațiyası bulunêr. Delegațiyanın başında Türkiye Mersin baş primariyası Başkanı Vahap SEÇER var hem delegațiyada Mersin İndustriya hem alış-veriş Odasının Başkanınnan birliktä bu Odanın aza iş adamnarı bulunêrlar. Kirez ayın (iyün) 16-da bütün Türk delegațiyası, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜERlän birliktä, Moldova dışişleri ministrusu Niku POPESKU (Nicu Popescu) tarafından kabledildi. Hep o günü Türkiyedän iş adamnarı delegațiyasınnan buluştu Moldova ekonomika ministrusu Sergey GAYBU (Sergiu Gaibu) da. Источник anasozu.com

Parlamentlar arasında ilişkilerä eni bir sayfa açıldı

(Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇın Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDUnun Türkiyeya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili preskonferenţiyası) Ceviz ayın (sentäbri) 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDUnun Türkiyeya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili, bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyanın başında Hulusi KILIÇ urguladı, ani bu yıl tamamnandı 25 yıl Türkiye Moldova arasında diplomatiya ilişkilerinin kurmasından hem bir yıl, nicä Canabisi burada Büükelçi işlemää başladı, bu yılın içindä Türkiye Moldova arasında yapılan işlerin en önemnileri açıkladı: – 25 yıl diplomatiya ilişkilerinin kurmasını kutlamaa deyni Küçük ayında (fevraldä) Moldovaya Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ geldi; – Çiçek ayında (aprel) Moldova…