Halk Topluşu 2022-ci yılın bücetını kabledip, İspolkomun tamahlıını biraz aazalttı

Halk Topluşu 2022-ci yılın bücetını kabledip, İspolkomun tamahlıını biraz aazalttı

Ani büünkü günädän Gagauziya başkanı harcardı Gagauziya halkının (oku: Gagauziya bücetinin) parasını ölä nicä istärdi, sansın baltada bin domuzu varmış gibi, hepsicii bilärdi hem hiç biricii buna karşı koyamazdı, çünkü şindiyädän Halk Topluşunda Gagauziya Başkanın cep deputatları hep vardı da Canabisi, istedii ipi çekip, onnarı marionetka kuklalarını gibi kullanardı hem istedii kararı kablettirärdi: haliz paranın pek raat hem bol-bol aşırtmasını uurunda. Ama şindiki Halk topluşun deputatları buna son koydular.

Çiçek ayın (aprel) 8-dä Gagauziya Halk Topluşu kendisinin maasuz toplantısında kabletti Gagauziyanın 2022-ci yıla bücetını, uzaklaştırıp onu İspolkoun tamahlıınıdan hem yakınnaştırıp küülerin hem insannarın zorluklarına.

Belliki, ilkin laf gider Bücetin doorudan harcamaların 15,8 milion leyi kesilmesi için, angısının içindä bulunêr:

11,0 milion ley – İspolkomun beslenmesindän (komandirovkalar, serviç harçları, serviç transportu h t.b.);

4,8 milion ley başka işlerdän:

 • Komratta Türkiye tarafından yapılan eni stadionun ayakta tutulması – 2,1 milion ley;
 • Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyası – 900 bin ley;
 • “At-Prolin” firması – 679 bin ley;
 • “Vesti Gagauzii” gazetası – 496 bin ley;
 • Kultura sıraların yapılması – 838 bin ley;
 • İnvestițiya forumun yapılması – 211 bin ley.

Bu 15,8 milion ley parayı Halk Topluşu taa lääzımnı işlerä yolladı:

 • Gagauz dilin kurtarılmasınna – 5,0 milion ley;
 • “Aydınnadılmış küü” programasına – 4,8 milion ley;
 • Çiftçilerin Fonduna – 4,0 milion ley;
 • Yangınnarı sündürmäk bölümnerinä – 1,4 milion ley;
 • Gagauziya futbol çempionatına – 600 bin ley.

GHT kayıl olmadı onunnan da, ani İspolkom 2022 yılı bücetindä Temel yatırım programaların sade 22,0 milion ley ayırmış hem hemen o paraya kendi programalarını da teklif etmiş. O üzerä Halk Topluşu bu programalara 35 milion ley ayırdı hem karar aldı o paraları, kardaş payı yaparak, regional hem erindeki proektlara payetmää.

Halk Topluşu kısalttı 20% İnvestițiyaları çekmäk Agenstvosunun parasını da, yonup 2,5 milion leydän 500 bin ley.

İspolkomun hem GHTnın rezerva fondları da, neredä sä, denkleştirildi: 4,9 milion ley hem 2,1 milion ley yapıldı 3,8 milion ley (İspolkoma) hem 3,2 miliin ley (GHTya).

Belliki, Gagauziyanın üürencileri dä, 1-ci klastan taa 12-ciya kadar, unudulmadı – onnarı yılın sonuna kadar parasız doyurmak için bücetä karar koyuldu.
Источник anasozu.com
324

İlgili statyalar

Bücet için Başkankanın vetosunu geçip, İspolkomun tamahlıını biraz aazalttılar

Çiçek ayın (aprel) 8-dä Gagauziya Halk Topluşu kendisinin maasuz toplantısında kabletti Gagauziyanın 2022-ci yıla bücetını, ama Gagauziya Başkankası o karara “Veto” koydu. Çiçek ayın (aprel) 29-da Gagauziya Halk Topluşu, Gagauziyanın 2022-ci yıla bücetını enidän oylamaya koyunca, Başkankanın vetosunu geçti. Bölecä halk deputatları İspolkomun tamahlıını biraz aazalttılar: https://anasozu.com/halk-toplusu-2022-ci-yilin-bucetini-kabledip-ispolkomun-tamahliini-biraz-aazaltti/ Источник anasozu.com

2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da gagauziya Başkanı seçimneri

Bakmadaan ona, ani Gagauziyanın büünkü Başkankası pek istämeer, Gagauziya Halk Topluşu aldı karar, ani sıradakı Gagauziya Başkanı seçimneri yapılsın 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da. Gagauziya Halk Topluşu kendisinin 16.08.2022 günü toplantısında, ansızdan, 20 halk deputatın kayıllıınnan, karar aladı Gagauziya Başkanı seçimneri 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da yapmaa. Buna karşı kalktı Gagauziya İspolkomun Predsedatelin ikinci yardımcısı Olesä TANASOGLU, urgulayıp, ani bu büük yannışlık, çünkü, maamilä surat, Başkankanın zamanı 2023-cü yılın Orak ayın (iyül) 19-da bitärmiş. Источник anasozu.com

Gagauziya insannarından Türk halkına 2 milion ley para yardımı

Küçük ayın (fevral) 6-da Türkiyedä biri-biri ardına olan er tepremesindän zarar görän Türk halkına Gagauziyada yardım için toplanan 2 milion ley para yardımını, Baba Marta ayın 24-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTELä verildi. Türk halkına para yardımı alma sırasında pay aldılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. Yardımını alarkana, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL şükür etti gagauz soydaşlarına hem bütün Gagauziya insannarına candan gelän bu yardım için. Ayırıca Canabisi şükür etti Moldova içişleri ministerliin Üstolan Dorumnar upravleniyasının kurtarıcı komandasınnan Türkiyeyä gidän hem orada en üüsek uurda işini yapan…

Gagauziya insannarından Türk halkına 2 milion ley para yardımı

Küçük ayın (fevral) 6-da Türkiyedä biri-biri ardına olan er tepremesindän zarar görän Türk halkına Gagauziyada yardım için toplanan 2 milion ley para yardımını, Baba Marta ayın 24-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTELä verildi. Türk halkına para yardımı alma sırasında pay aldılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. Yardımını alarkana, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL şükür etti gagauz soydaşlarına hem bütün Gagauziya insannarına candan gelän bu yardım için. Ayırıca Canabisi şükür etti Moldova içişleri ministerliin Üstolan Dorumnar upravleniyasının kurtarıcı komandasınnan Türkiyeyä gidän hem orada en üüsek uurda işini yapan…

Halk Topluşu diriner, Başkanka verilmeyä hazır

Harman ayın (avgust) 11-dä oldu Gagauziya Halk Topluşun maasuz oturuşu, neredä 7 soruş bakılaceydı, angıları hepsicii Gagauziya İspolkomun kurulmasınnan ilgiliydilär. Bu oturuşta da, Halk Topluşun  teklifinä görä, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının başı İlan ŞOR tarafından teklif edilän Gagauziya İspolkomun strukturasını diiştirmää deyni, Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL bunu yapmaaistämedi. Onun için Halk Topluşu kendi gündelik işindä ilerlämedi. Bu kerä dä, Harman ayın (avgust) 4-dä gibi, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının tayfaları genä Gagauziya Başkannık binasının önünä, GHTya baskı için, insannarı getirdilär. Gagauziya Halk Topluşu oturuşun çeketmesinä bir 15 minut kaldıynan, insannara Gagauziyanın hem Moldovanın bayraklarını hem…