GÜZLÜKLÄR İİ DURUMDA
Источник grt.md

İlgili statyalar

Çiftçi bakannıın başı: Gagauziyada suuk havalardan güzlüklär zararlandılar

Foto: apkgagauzii.md Serın ilkyaz hem yaamursuz havalar getirdilar ona, ani büünkü günä toprakta pek aaz nemnik. Bu kötü duyuler güzlüklerin halında hem durgudȇr ilkyaz ekmäk zamanını. Çiftçilik uurunda durum kahırlandırȇr. Buna sebep oler birkaç faktor, bölä nicä kuraklık, yakacak mallarına, tohumnara, beesleycilera paaların kalkması. Gagauziya çiftçi bakannın başı Andrey Dimitroglo söleer, ani bitki ayazların beterina güzlüklar bulunȇrlar diil islaa durumda. “Gecä olȇr suuk, alȇr ayazlar 3, 4, 5 gradusadan, gündüz sıcak diildi pek. Bu yapȇr stres büümnerä, onnar var nicä hastalansınnar. Lääzım olacek genä serpmää hastalıklardan onnarı, hem da toprakta yok nem. Bu bizi pek kahırlandırȇr. Güzlüklär taa aşaa kalan…

Bu durumda Gagauziya hakk tarafından arkasız kalêr

2021-ci yılın Harman ayın 13-dä Moldova Parlamentında “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklerin birinci okumakta kabledilmesi sebepinnän, Gagauziyadan “Gagauziyaylan ilgili Moldovada ortak bir çalışmak grupası (komisiyası)” girän deputatlar danıştılar halklararası kuvetlerinä, angıları “maamilä surat” Komrat hem Kişinev arasında annaşma işlerin garantları kendilerini göstererlär. Danışmada bu garantların işä karuşmaları teklif ediler, zerä, bu olmazsa, “Bu durumda Gagauziya hakk tarafından arkasız kalêr, çünkü Moldova Parlamentının tek taraflı bu inițiativası var nicä kuşku bir prețedent olsun hem kurulan annaşmamazlıı ortadan kaldırmak mehanizmasını bozsun”. Bu danışmaylan burada tanışınız:   Источник anasozu.com

Bakannık Komitetindä açıkladılar, ani göllär lääzım geçsin Gagauziyanın öndercilik altına

Gidrotehnika tertipleri Gagauziyanın may hepsi göllerdä buluinȇrlar kötü durumda. Bu kuyular su altında taa derin olȇrlar. Gagauziada kurdular komisiyayı, ki aaraştırmaa hepsi su erlerinin durumunu. 19 göldän hatalı durumda bulunȇrlar göllär Dezgincä hem Kırlannar (Kotovskoe) küülerdä. Bunu bildirdi Bakannık Komitetin son oturuşunda çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo. Prevyu nokta.md videosundan Источник grt.md

Gagauziyada ekin berekedi eterli, bakmayarak ani yıl kuraklı

Gagauaziyada başardılar topamaa güzlüklerin berekedini. Bakmayarak kuraklık vakıdına, ekin malları avtonomiyada etişecek gelän yılı geçirmää deyni. Teneleri aartıraceklar ekmäk için, hem vermää deyni kvotacılara da. Ama nicä haberledi Gagauziyanın çiftçi bakanı Andrey Dimitroglo, biraz zor olacek onun satması. Bu hem başka zorladılmış soruşları onnar hazırladılar, ki açıklamaa Çiftçi ministrusunnan harman ayın 4-dä Vladimir Boläylan. Olsun deyni aartırılmış güzlüklär ekmäk hem imäk için, Moldova lääzım çözsün soruşlarını baalı êksportlan. Bu konuları onnar açıklayaceklar gelän aftaya Moldovanın çiftçi ministrusunnan Vladimir Boläylan. Çiftçi bakanı belli etti çıkışları güzlüklerin berekedi için. ANDREY DİMİTROGLO, Gagauziyanın çiftçi bakanı: “Bu yılkı bereket taa ekesik nekadar önce yıllar.…