Grupa “Kristall” (Kıpçak küüyü) – “Mamu”

Grupa “Kristall” (Kıpçak küüyü) – “Mamu”
Источник anasozu.com
333

İlgili statyalar

Erindeki seçimnär – enseyän var, kösteklenän var, ikinci tur var

Moldova zakonnarına hem Moldova Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) kararına görä 2023-cü yılın 5 Kasım günü memlekettä erindeki kuvetlerin seçimneri oldu. Geçti onnar Gagauziyanın zakonnarına görä Gagauziyada da. Kasımın 5-dä, avşamneyin saat 21-00-dä, erindeki kuvetlerin seçimneri için açılan secim bölümneri kapandı. Moldova Merkez Seçim Komisiyasının ön açıklamasına görä seçimä 41,4 % seçimci çıktı (1 147 606 kişi). Gagauziyada bu țifra – 41,0 % (53 269 insan). Gagauziyanın 14 erindä primarlar 1-ci turdan ayırıldılar: Avdarma, Aydar, Baurçu Beşalma, Bucak, Caltay, Dizginczä, Karbalı, Kazayak, Kiriyet, Kongaz, Kongazçık, Tomay küüleri hem Çadır kasabası. Kalan erlerdä 2-ci tur olacek: Çok Maydan, Çeşmä küüyü, Beşgöz, Ferapontyevka, Kıpçak, Svetlıy, Ütülü…

Kıpçak küüyü kabledecek taa bir partiya mramor Türkiya devletindän

Kıpçak küüyü kabledecek taa bir partiya mramor Türkiya devletin Mustafakemalpaşa kasabasından. Neyä kullanacek mramor, üürendi bizim korrespondentımız Oleg Duloglo. Kıpçak küüyündä birkaç soţial hem kultura obyektlerinä mramor plitaları koyulacek. Onnarı baaşış olarak primariyaya verdi Mustafakemalpaşa kasabası, haberledi primar   Oleg Garizan. OLEG  GARİZAN, Kıpçak küüyünün primarı: «İsteeriz mramor döşemää Kultura Evin   basamaklarına, sora  primariyanın önündä basamaklarına,angıları çoktan lääzımdı  düzülsün. Biz düzeriz  parkı, orada var iki şelale, angılarını biz isteeriz türlü mramor  renklerinnän  düzmää, olsun orası bizdä  gözäl. Hem da  kullanacez onnarı  primariyanın başka obyektlerinä». Annaşmak, angısına görä Kıpçak küüyünä  taa  bir  fura  mramor baaşışlanacek, geçti   yıl Kıpçak küüyün  primarı  hem  sovet…

Canavar ayın 1-2-dä ekonomika forumu, 3-dä dä – arda kalan GHT seçimneri

Koronovirus zapalarına bakmadaan, 2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 1-2 günnerindä Gagauziyada geçecek VII-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2021” investiţiya forumu. Forumun arkasından da,  Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu hem I-ci turda olmayan seçimnär enidän yapılacek. “Invest Gagauzia-2021” investiţiya forumu beklener erindeki hem aşırı develtlerdän işadamnarı, Moldova öndercileri hem Moldovada bulunan diplomat misiyaların temsilcileri, başka insannar. Canavar ayın (oktäbri) 3-dä dä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu 11 seçim bölümündä (Komrat № 1 s.b., Komrat № 4 s.b., Çadır № 5 s.b., Çadır № 6 s.b., Baurçu № 12 s.b., Bucak № 15 s.b., Ütülü küüyü № 20…