GRT televizionun işçileri ödüllendilär “Üg” karabinerlar bölümünnän iş birlii için

GRT cümnä kompaniyası çok yıllar sıravardı gösterer hem açıklêêr taa çoyu kuvet bölümnerinin işini. Pandemiya vakıdında Televizion herzaman dooru hem erindän açıkladı karabinerların işini. GRT işçileri karabinerların işini annatmaları hem göstermeleri için ödülleri kablettilär.

GRT TV korespondenti Elena Ratkoglo hem Televizionun baş redaktoru Valentina Koroläk nışannandılar Moldova Respublikasının iç işleri ministerliinnän, genel karabinerlar bölümünnän. Onnar kablettiär diplomnarı hem medalileri.

ÊDUARD KOLİOGLO, Karabimerlar “Üg” bölümün başı: “Şükür etmäk için hem herzamankı hazırlık için açıklamaa karabinerların iş uurunu. Bu baaşlamak hep ölä baalı karıların gününä. İsteriz şükür etmää, ani dooru hem zamanında, vakıdında gösterdiniz dooru olayları hem yannışlıkları”.

Şükürlük laflarınnan Moldovanın iç işleri ministerlii GRT- nın işçilerinä büük adım yaptı, nışannadı televizionun baş redaktoru Valentina Koroläk hem korespondent Elena Ratkoglo.

ELENA RATKOGLO, GRT TV korespondentı: “Bu benim ilk ödülüm, mutluyum. Bän herzaman hazırım işlemää hem açıklamaa. Bizim işimiz diil zor, ama görünmeer. Mutluyum, ani esaba alındım”.

VALENTİNA KOROLÄK, GRT TV baş redaktoru: “Memnunuz, ani çok yıllık işimizi gördülär hem nışannadılar. Biz her zaman işlärdik hepsi kuvet strukturalarınnan hem onnarın işini açıklardık. Biz yaptık diskusiyaları televizionumuzun programalarında, taa çok işleri gösterdik hem annattık haberlerimizdä”.

GRT korespondentlerinin hem öndercilerinin işi artık çok sıra nışannandı hem baaşlandı, ne sevindirer, çünkü televizion — cümnenin özü hem gözü.

GALİNA MARESYEVA, CK “GRT” öndercinin işini götürän: “Biz pek sık nışannamêêrlar, ama var çok işçilerimiz, angıları kablettilär ödülleri hem baaşışları. Sevindirer, ani sayêrsınız işimizi, biz çok yıl sıravardı çalışêêrız göstermää işinizi hem açıkız baalantılar için.”

Çok yıl sıravardı GRT CK cümneyi haberlemäk sızıntısı olêr, neredä açıklêêr kuvettä duran bölümnerin işlerini. Taa 1990-ci yıllarda televizion işçileri, tek gagauz media kurumu olarak, sıkı baalantıları kurdular hak koruyucularlan. Baş neetti — herbir kanona karşı olayını göstermäk. Davacılar martur materiallarında kullanardılar televizion grupasınnan çekilmiş videolarını.
Источник grt.md
129

İlgili statyalar

Valentina Koroläk: “Er lääzım olsaydı taa bir keret ayırmaa zanaat, bän genä jurnalistikayı seçeceydim”

Valentina Korolään adı hem GRT kompaniyası bir birinä sıkı baalı.O herzaman açık hem güler üzlü danışȇr insannara, o GRT – nın en tanılan kişilerdän biri, o herzaman şaştırȇr siiredicileri. Televizionun baş redaktoru Valentia Koroläk — talantı bir insan. O herbirinä yardıma geler. «Bän bilerim benim Valentinayi çok yıl, biz barabar işleerız burada otuz yıl.O pek islää, talantlı bir insan», — söler kollegası için GRT-nın jurnalistı Polina Barbova.   «O pek islää, talantlı bir insan. Herzaman o verer bizä nasaat, da biz onu işideriz. O benim üüredicim», — söleer televizion haberlerin  redaktoru Tatyana Stavilova. Valentina Danilovna jurnalistika uurunda işleer Komrat televideniyasının…

GRT CK işini gözledän Sovet kabletti GRT önderciliin iş çıkışlarını bu yılın ilk 3 ayında

Gagauziya  radio televizion kompaniyasının gözledici sovetin oturuşunda bakıldı  birkaç soruş. Onnarın  arasında  kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın iş çıkışları. Gözledici sovetin temsilcileri  baktılar  Gagauziyanın  Halk Topluşun   üridik  komisiyasının kararını gözledici nasaatın bir azası için, angısı  iki iştä çalışȇr, bu sayılȇr kanona karşı gitmäk. Kendi sıralarında gözledici nasaatın temsilcileri esaba aldılar  bu işi da nışannadılar, ani bu soruş onnarın görevinin dışında bulunȇr. Gözledici sovetin  oturuşunda  «GRT» CK  öndercisinin işini götürän Galina  Maresyeva  tanıştırdı sovetin azalarını kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın otçotunnan. O nışannadı, ani yapıldı büük iş kompaniyanın uzmanarınnan, neçinki hederlez ayın 1 – dän televizion geçti  ţifra yayınnarına. Galina  Maresyeva …

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşu

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşunda yapıldılar çıkışlar 2022-ci yılın 2-cı kvartalda yapılan çalışmalar için. A.Terzi taa derindän. Oturuşun süresindä 2022-ci yılın 2-ci kvartalda gerçeklenmiş iş çıkışlarını temsil ettilär televizion hem radio bçlümnerin öndercileri.  VALENTİNA KОROLÄK «GRT» CK televizionu  baş redaktoru : — “3 ayın süresindä televizionda yapıldı 350 haber kolverimi, ne kurdu 750 saat 40 minut. Onnardan 300 kolverim gagauz dilindä, 199 rus dilindä, 191 devlet dilindä hem 60 kolverim kolaylıksız insannada deyni. Bu vakıdın süresindä yapıldı 912 programa, ne kurdu 630 saat 20 minut. Onnardan 384 programa gagauz dilindä, 507 programa rus dilindä hem 18 programa devlet dilindä ”.…

TV hem radio sovetın nasaatları birleştirmää mass-media kurumnarını

Moldova TV hem radio sovetı geçirdi tombarlak masayı, angısında açıkladı  nicä lääzım giriştirmää kanonnarı ki erli hem evropa programalarını göstermää.  Tombarlak masada pay aldı GRT  cümnä kompaniyasının  temsilcileri dä. Moldova TV hem radio sovetın başı Liliana Viţu-Eşanu haberledi, ani ceviz ayının 1-ndän  mass-media kurumnarın listesi belli olacek eni klassifikaţiyaya görä. Bu sayıya gireceklär milli, dolay hem erli  mass-media kurumnarı. LİLİANA VİŢU-EŞANU Moldova TV hem radio sovetın başı : — «Bizä deyni önemli geçirmää dialogu mass-media kurumnarınnan, angıların işini biz gözlederiz. Biz istämeeriz, ki o düzülsün bir prinţipa görä – ani biz sankţiyaları var nicä koyalım. Biz isteeriz birleştirmää mass-media kurumnarını,…

Televizion hem radio için kanon enilenecek. Nesoy diişilmeklär teklif ediler?

Gagauzia Halk Topluşun deputatları neetlenerlär eniletmää televizion hem radio için kanonun 38 bölümün 12- ci punktunu.  Baş sebep  oldu çok sıra tamannamadık  yarışmaklar kompaniyanın öndercinin görevinä. O üzerä 38 bölümün 12 punktu lääzım diişilsin. Halk topluşun Mass — Media komisiyası barabar GRT öndercilerinnän hem işçilerinnän cümnä seslemeklerindä kendi bakışını açıkladılar. Источник grt.md