GRT – nın kiyat fondu eni literaturaylan zenginnendi

GRT cümne kompaniyasının hem Gagauziyanın M. Maruneviç adına Bilim Aaraştırma Merkezin (BAM) aralarında 2021-cı yılda imzalanmış  annaşmaya görä BAM verdi 50-ya yakın kiyat, angıları bitki yılların süresindä hazırlandılar hem tiparlandılar.

İki yılın süresindä GRT CK kompaniyasınınnan hem Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM birkaç önemli proekt gerçeklendi. Onnarın taa çoyu dooruduldular gagauz halkının kulturası hem dili ilerlemesinä. Verilän literatura kullanılacek programaların hem türlü rubrikaların hazırlanmasında.

«Sizin dä bibliotekanızda lääzım olsunnar o kiyatlar, angıları çıkȇrlar bizim merkezdä. Biz getirdik hepsi kiyatları, angıları bizimnän 5-6 yılın süresindä çıktılar, kimilerindän birär ekzemplär, kimilerindän 2-är, 3-är. Önemli, ani sizdä olsun bir er burada, neredä kiyatlar korunaceklar, da siz onnarı programaları hazırlarkana kullanaceenız», — nışannadı BAM başı İrina Konstantinova.

Hazırlanarkana hergünkü kolverimnerä hem programalara, GRT uzmannarı sık karşı gelerlär informaţiya etmemezliinnän. Bu kiyatlar yardım edeceklär zenginnetmää programaların içindeliini, nışannadı GRT CK öndercisi Galina Maresyeva.

«İsteerim sölemää, ani bu kiyatlar pek faydalı olaceklar jurnalistlerin işindä. Onnar hazırlarkana materialları, yakışȇr kullansınnar dokumentleri hem bilgileri, angıları toplu bu kiyatlarda», — söledi Galina Maresyeva.

GRT CK kabletti 50 kiyattan zeedä. Annaşamanın sıradakı proektinä görä GRT kompaniyanın uzmanarına deyni BAM uzmannarınınnan gagauz dili dersleri geçirileceklär.
Источник grt.md
112

İlgili statyalar

BAKANNIK KOMİTETİ TUTTURMADI GAGAUZ DİLİ BİLMESİ İÇİN KOMİSİYASININ KURULMASINI

Gagauziyanın Bakannık komiteti tutturmadı Avtonomiyada kuvetlär organnarına görevlendirilän kandidatların  gagauz dili bilmesi uuru için komisiyanın kurulmasını. Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM başı İrina Konstantinova nışannadı, ani Avtonomiyada kuvetlär organnarına görevlendirilän kandidatların  gagauz dili bilmesi uuru için komisiyası büün yok nicä kurulsun, çünkü gagauz dilindä cümnä-politika uurunda lääzımnı leksika taa yok. İRİNA KONSTANTİNOVA Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM başı: «Geneldän Gagauziyanın yaşayannarı bilmeerlär gagauz dilinin özel cümnä-politika leksikasını üüsek uurda. Bu takım geçirmää test da bellietmää Gagauziyada kuvetlär organnarı görevlendirmä kandidatların , angıları mutlak lääzım bilsinnär gagauz dilini hem GHT deputatların gagauz dili bilmesi uurunu var nicä belli etmää sadece hazırlayıp hepsi didaktika…

Gagauzların tarihin eni  sayfaları üzä çıktı. Onnar tanıtıldı konferenţiyada

Kirez ayın 28-dä  M. Maruneviç adına  bilim-aaraştırmak  merkezindä  geçti  konferenţıya  gagauzların  kultura  varlıı  temasına görä. Oluşün süresindä  birkaç   tanıtım vidio  gösterildi, angıları  temsil  ettilär  gagauz halkının arhiv  bilgilerini hem  din türkülerini. Onnarı Türkiyanın bilim adamnarı  bildirdilär. Nekadar  şindiki  zaman bu proektlär  lääzımnı  hem  özel  gagauzlara deyni,  üürendi  Marina  Topal. Gagauziyanın bilim-aaraştırmak  merkezindä  temsil ettilär üç proekt. Onnar  yapılȇr Türkiyanın büük elçiliin hem  Moldovanın yardımınnan. Konferenţiyanın pay  alannarı  hazırladılar  tanıtım vidioları, angıları  taa derindän  açıkladılar  proektlerin manaasını. Laf gitti Türkiyanın arhivlerindä  bulunan  gagauzlar  için  bilgilär hem  din türkülär  için. Merkezin başı  İrina Konstantinova nışannadı, ani  bu  proektlärlän  çalıştılar  bir  kaç yıl.…

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşu

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşunda yapıldılar çıkışlar 2022-ci yılın 2-cı kvartalda yapılan çalışmalar için. A.Terzi taa derindän. Oturuşun süresindä 2022-ci yılın 2-ci kvartalda gerçeklenmiş iş çıkışlarını temsil ettilär televizion hem radio bçlümnerin öndercileri.  VALENTİNA KОROLÄK «GRT» CK televizionu  baş redaktoru : — “3 ayın süresindä televizionda yapıldı 350 haber kolverimi, ne kurdu 750 saat 40 minut. Onnardan 300 kolverim gagauz dilindä, 199 rus dilindä, 191 devlet dilindä hem 60 kolverim kolaylıksız insannada deyni. Bu vakıdın süresindä yapıldı 912 programa, ne kurdu 630 saat 20 minut. Onnardan 384 programa gagauz dilindä, 507 programa rus dilindä hem 18 programa devlet dilindä ”.…

Gagauziyanın vatandaşı Galina Danacı “Herkezinä susaktan” kiyadını bildirdi

Gagauz  dilindä eni kiyatların tiparlanması  uşaklara deyni önemli bir oluş çoyuna deyni, kim  sever literaturayı. Eni toplum  — “Herkezinä susaktan”   yazılı   başçaların terbiedilennerinä hem başlankı klasların üürenicilerinä . Kiyat oldu avtorun Galina Danacının debütu.  O çalışȇr uşak başçasında da biler, nesoy zor üüretmää uşakları, açan az literatura ana dilindä var. İlerleder temayı süjet. Kiyada  “Herkezinä susaktan” girdilär şiirlär, fabulalar, masallar hem bilmeycelär, angıları yardım edeceklär  üüredicilerä üüsek uurda şkolalarda gagauz dilini götürmää. Avtorda Gilina Danacıda- bu ilk, ama diil bitki kiyat, zerä var çok yaratma, angıları girmedilär bu topluma.  Onnar yazılı türlü janrada hem türlü konularda, natura, cenk,  din, hayvannar,…

Video: Canavar ayın 25-dä Mariya Maruneviçin duuma günü

Canavar ayın 25-dä bilgiç, aaraştırıcı, ȇtnograf hem politika izmetçisi 84 yaşını tamannayaceydı. 2011 yılda Mariya Maruneviçin adına adandı Gagauziyanın Bilim aaraştırma merkezi, angısının kurulmasının temellerindä durdu. Komratta hep onun adına adalı sokak. anmak alleyasında büst koyuldu. 10-cu yildönümünä adalı olay için Bilim aaraştırma merkezi topladi bir videorolik, angısını GRT kanalşn siiredicileri göräbileceklär yaayinimizda. Kim gibi kaldı halkımızın aklısında hem ne türlü iz braktı …. Mariya Vasilyevna Maruneviç — anılmış insan gagauz halkına deyni, aaraştırıcı, ȇtnograf, pedagog hem politikacı. 2001-ci yılda gerçekleştirildi onun baş neeti — avtonomiyada kuruldu bilim aaraştırma hem metodika işleri için merkezi, angısının öndercisi oldu Mariya Maruneviç. Kısa zamanda o hazırladı hem…