GHT seçimneri: Yangın Kıpçaktan Karlaa atladı, ama tutuşturmanın korafı hep o!

GHT seçimneri: Yangın Kıpçaktan Karlaa atladı, ama tutuşturmanın korafı hep o!

Ceviz ayın (sentäbri) 14 gecesi Çok-Maydan küüyündä (eski adı Karlık) belli olmayan eriflär savaştılar tutuşturmaa iki kombaynayı, angılarının birisi GHT deputatlıına kandidatın Födor YANİOGLUnun, öbürü da onun tarafından kiralanmış olan bir kombayna – https://www.youtube.com/watch?v=2DOeo5HGVmc&t=2s.

Kombayna saabisinin laflarına görä, gecenin bir vakıdında bu eriflär atmışlar kombaynaların üstünä tutuşturucu işlerini (kimi açıklamalara görä – benzini) da savaşmışlar ateşä vermää onnarı. Kısmetä görä, aulda bulunan köpeklär poträ kaldırmışlar da sesä çıkan bekçilär etiştirmişlär ateşi sündürmää. Zarar may yok – salt kombaynanın bir tekerlää azıcık ütülenmiş.

Födor YANİOGLU sayêr, ani bu tutuştuma işi ilgili onun politika zaametlerinnän hem bununnan onu korkutmaa isteerlär, Halk Topluşuna seçimnerindä kandidaturasını geeri çeksin deyni.

Nicä dä olsa – titsi bir iş. Titsi hem fasıl. Fasıl o üzerä, ani bu tutuşturmanın korafı pek benzeer Kıpçak küüyündä bıldırkı hem bu yılkı soțialistlerdän hem Gagauziyada kuvettä olannarın taraftarları olmayan küü Sovetinin sovetniklerinin hen büünkü gündä Halk Topluşuna seçimnerindä kandidatların Dimitriy KURDOVun traktorunu hem Valeriy MANASTIRLInın kombaynasının hem seyalkasının yakmasına – http://anasozu.com/insan-neya-hazirlansin-cenga-mi-1990-cu-yila-mi/.

Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimnär yaarına, 2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da, olacek.
Источник anasozu.com
214

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) nomerı

Ceviz ayın (sentäbri) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Ceviz ayın (sentäbri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Halk Topluşu seçimneri milletin umurunda diildi”, “Türkiyedän Moldovaya COVID-19 karşı 70 000 doza SİNOVAC vakținası yardımı”, “Konatantin TAUŞANCI: Lääzım Başkannarın karannık işlerini açıklamaa!”, “İrina VLAH, Moldova Parlamentın spikerını İgor GROSUyu suda vereräk, işin önünü aldı”, “Moldova Parlamentı spikerı Türkiye Kişinev Büükelçisinnän buluştu”, “Kişinevun klisesindä “Protoierey Mihail ÇAKİR muzey zalı” açıldı”, “Seçimnär herkerä mındar bir işti, ama bukadaradan mı?”, “Yangın Kıpçaktan Karlaa atladı, ama tutuşturma korafı hep o!”, “GHT seçimnerindä Türkiyedän gözlemcilär da vardı”, “Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin I-ci turun sonuçları”, “Gagauz türkücülüünä adanmış…

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär geçer

2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimnär geçer. Halk Topluşunda 35 mandata 124 kandidat var.   Bütün Gagauziyada seçmcilär listelerindä 114 210 kişi var. Kaçı onnarın seçim bölümnerinä geleciklär pek tezdä üürenecez. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) bildirdi, ani seçimnerdä 80 erindeki hem 50 yabancı gözlemci var. Источник anasozu.com

Şindilik 120, ama taa 10 gün var

Gagauziya Halk Topluşun eni seçimnerindä kandidat olmaa deyni, şindilik, Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) 120 kişiyä kandidatlaa registrațiya yaptı. Esap alarak, ani Gagauziyada 35 tek mandatlı seçim bölümü var hem oralardan lääzım olacek 35 deputat ayırılsın, büünkü gündä bir erä 3,43 kişi geler. MSKya kandidatlaa dokumentleri vermää deyni taa 10 gün var. Bakalım kaç kişi taa bu işä katılacek. Aklınıza getireriz, ani Gagauziya Halk Topluşuna eni seçimnär 2021-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da lääzım olsun. Onuştan GHT deputatı olmaa deyni imza listelerinnän danışmaları var nicä  yapmaa Harman ayın (avgust) 20-nin saat 17:00-nä kadar. Источник anasozu.com

Burası, sizä, orası diil!

Gagauziya Başkanı baskısına görä, onu GHTda cep deputatlar, kendi çounnuunnan hem Rusiya kokusunnan, Kirez ayın (iyün) 12-dä karar aldılar, ani Gagauziya Halk Topluşun eni seçimneri Ceviz ayın (sentäbri) 19-da yapmaa. Ama büünkü durumda Gagauziya Başkanın ayakları altında toprak kaymaa başlayınca, o Gagauziya Halk Topluşun bu gün seçimneri şüpä altına koydu. Annayarak, ani Ceviz ayın (sentäbri) 19-da GHTya kendi çep kandidatlarını pek geçirämeyecek, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, bu seçimnär genä olmasını deyni, amansız uran silähı kullanmaa başlêêr – COVİD durumunu. Hiç olmayan erdä, açan Gagauziyada bir-iki insan Covida ulaşêr, orayı hemen “kırmızı kod” dedikleri durumunu koyêr. Başkan bunu neçin sa yapmazdı,…

Seçimnär herkerä mındar bir işti, ama bukadaradan mı?

Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimneri gününädän 3 gün kaldı. Ama nekadar taa yakın Ceviz ayın (sentäbri) 19-zu, okadar taa çok zulumnuk hem azıtmak yapılêr seçimnerä karışmada kuvettä bulunan Gagauziya Başkanı hem onun önderciliindä olan Gagauziya devlet strukturaları tarafından. Annayarak, ani Gagauziya Halk Topluşuna bu kerä var nicä seçilsin o insannar, angıları heptän Gagauziyayı için yanêrlar hem Gagauziya Başkanın yannış yaptıklarını üzä çıkarmaa savaşêrlar, Gagauziya Başkanı artık kendisi seçimnerä hazırlanmakta küülerdä hem kasabalarda gezip, ona taraftar olacek GHT deputatlaa kandidatlar için agitațiya yapêr. Örnek olarak Canabisinin Kongazçık küüyünä gitmesi hem orada buluşmaklardan sora ayaanı kırması. Ama, ani onun önderciliindä olan…