Germaniyadan Gagauziya insannarına yardım çalışmaları

Başlayıp 2022-ci yıldan beeri Gagauziyada hem Moldovada insannık yardımnarını yapêr Germaniyadan “Basıbüyük Internationale Hilfsorganisation gGmbH”. Ölä, 2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 21-dä bunun hem “Avrupa Yetim-Der Pro-Waisen e. V.” yardım kuruluşun finans yardımınnan ilk yardımcılık akțiyasında Beşalma, Dezgincä, Kongaz, Kongazçık küülerinhem Komrat kasabasının insannarına 200 imeelik paketları baaşış verildi.

Bu yardım kompaniyaları büün dä ilerleerlär. Bu yrdımcılıın içindä olan Gagauziya üüredicilik Upravleniyasının zaametçiykası Lidiya OSTAŞ, açıkladı, ani bu yardımnar hep zeedelenerlär. 2022-ci yılın Canvar ayında (oktäbri) “Basıbüyük Internationale Hilfsorganisation gGmbH” yardım kuruluşun başı Mahmut BAŞIBÜYÜK Gagauziyanın uşaklarına deyni ruba hem kusurlular için 6 kusurlular kaläska. Bu kaläskaları kabledennerin taa çoyu yaşlı insannar, angıları kendileri gezӓmeerlӓr hem kendi başına dışarı çıkamêêrlar. Onnarlan birliktӓ hem yanında yaşayan senseleleri urguladılar, ani bu onnar için dä büük bir yardım, çünkü yardımcı olacaklar kusurluları gezdirmäӓ hem soluk almaya çıkarmaa.

Bu yardım akțıyasını geçirilmesindä pay alan Lidiya OSTAŞ acıkladı, ani 4 kaläska Kongazçık küüyünӓ etişti, biri – Komrada, biri dä Moldovanın Kapaklı küüyündän bir insana gitii.

2023-cü yılın Küçük ayın (fevral) birinci günündӓ Germaniyadan taa 3 tekerlekli kaläska geldi. Küçük ayın 5-dӓ Lidiya OSTAŞ hem onun yakın kafadarları Elizavetaylan Georgiy ARNAUT bir kaläskayı Kongaz küüyünӓ İosif ZANET aylesinӓ götürdülӓr. Onnarı karşladı ev saabisinin eşi, gülӓr üzlü hem yalpak Doni bulü, angısı teklif etti misafirleri evin içinӓ hem tanıştırdı onun koçasınnan, angısı son günnӓr kendisi gezӓmeer. İosif batü sevindi onun eni yardımcısına – tekerlekli kaläskaya. Doni bulu hem onun kocası saa ol dedilӓr Basıbüyük Uluslararası Yardım Kuruluşunun Başkanına hem musaafirlerӓ, angıları saymadılar zaametlerini da hızlı getirdilӓr pek lääzımnı bu yardımı. Doni bulü umut eder, ani onu kullanarak çıkarabilcek kocasını dışarı, çünkü o sade evin içindӓ durmaya alışmamış hem bütün yaşamasında durmadaan çalıştı, şindi da, saalık problemları olsa da, dışarda bişeylär yapmaa isteer.

Germaniyadan Gagauziya insannarına yardım çalışmaları

Germaniyadan Gagauziya insannarına yardım çalışmaları
Источник anasozu.com
133

İlgili statyalar

Germaniyadan Gagauziyada yaşayannara bir seläm

Büük ayın (yanvar) 21-dä Moldova Respublikasının Gagauziya Avtonom Bölgesindä oldu bir yardımcılık akțiyası. Beşalma, Dezgincä, Kongaz, Kongazçık  küülerin hem Komrat kasabasının insannarına baaşış verildi 200 iimeelik paketları, angılarını hazırlamak için finans yardımını uzattılar Germaniyadan “Basıbüyük Internationale Hilfsorganisation gGmbH” hem “Avrupa Yetim-Der Pro-Waisen e. V.” yardım kuruluşları. Erlerin primarları hazırladılar yardım verilecek ibsabbarın listelerini, neyä görä bu kuruluşların temsilcileri Mahmut BASIBÜYÜK hem Hasan KUYULDAR, küüleri dolaşıp kendiellerinnä herbir insana pfketları baaşladılar.. Mahmut BASIBÜYÜK açıkladı: “İiyilik yapmak bir sanaat gibi, bu üzerä bän hem benim ayläm yardım yapmayı severiz. Herzaman zor durumda olan insannara canımız acıyêr da onnara nekadar yapabileriz yardım ederiz.…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Küçük ayın (fevral) nomerı

Küçük ayın (fevral) 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Küçük ayın (fevral) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Büük kahır, çirkin bela, açık yara: Türkiyedä er tepremesinä 44 218  kişi can kurbanı”, “Pek paalı Türkiyem genä yas içindä…”, “Türkiyeyä yardım için maasuz banka esabı açıldı”, “Moldova Üstolan Dorumnar upravleniyasından Türkiyeyä kurtarma yardımı komandası”, ““Ana Sözü” da Türkiyemizä yardım elini uzattı”, “Çadırdan generatorlar hem yastık-yorgan yardımı”, “Gagauziya Komrat uşaklarından Tükiye uşaklarına”, “TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada”, “TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP: “Gagauz Yeri (GY), Moldovaylan ilişkilerimizin ayrılmaz bir parçasıdır””, “Gagauziya: geçmişin denemekleri, büünkü kolaylıklar, gelecään strategiyası” halklararası simpoziumu”, “Kiriyettä Dionis TANASOGLUya…

Kongazda Ukraina vatandaşlarını kabledän merkezinä geldi yardım Almaniyadan

 “BASIBÜYÜK” halklar arası yardım kuruluşu uzattı yardım elini Kongaz küüyünün merkezinä, neredä büün kablederlär Ukrainadan gelän insannarı. Kızçaaz Maşa bir yaşında, Ukrainada gidän cenk için o, elbetki, aklısında bişey tutmayacek, ama büün o şansora annȇȇr, ani bulunȇr evdän uzakta. Maşacık anasınınnan, batüsununnan hem babusununnan Vatanından kaçmak zorunda kaldı. Büün onnar yaşȇȇrlar Kongaz küüyünün merkezindä, neredä erleştirerlär Ukrainadan gelenneri. ALEKSANDRA, Ukraina vatandaşı: “Biz pek sevineriz, ani bizi burada kablettilär, arkaladılar hem yardım ettilär. Biz biraz  raatlandık. Aslıdan sölediynän beklemäzdik bukadar sıcaklık”. ALİNA, Ukraina vatandaşı: “Biz braktık hepsini, bän oturdum kocamın maşınasına da, alıp uşakları kucaama hem anamı, çıktım Ukrainadan en yakın…

Gagauziya insannarından Türk halkına 2 milion ley para yardımı

Küçük ayın (fevral) 6-da Türkiyedä biri-biri ardına olan er tepremesindän zarar görän Türk halkına Gagauziyada yardım için toplanan 2 milion ley para yardımını, Baba Marta ayın 24-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTELä verildi. Türk halkına para yardımı alma sırasında pay aldılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. Yardımını alarkana, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL şükür etti gagauz soydaşlarına hem bütün Gagauziya insannarına candan gelän bu yardım için. Ayırıca Canabisi şükür etti Moldova içişleri ministerliin Üstolan Dorumnar upravleniyasının kurtarıcı komandasınnan Türkiyeyä gidän hem orada en üüsek uurda işini yapan…

Gagauziya insannarından Türk halkına 2 milion ley para yardımı

Küçük ayın (fevral) 6-da Türkiyedä biri-biri ardına olan er tepremesindän zarar görän Türk halkına Gagauziyada yardım için toplanan 2 milion ley para yardımını, Baba Marta ayın 24-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTELä verildi. Türk halkına para yardımı alma sırasında pay aldılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. Yardımını alarkana, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL şükür etti gagauz soydaşlarına hem bütün Gagauziya insannarına candan gelän bu yardım için. Ayırıca Canabisi şükür etti Moldova içişleri ministerliin Üstolan Dorumnar upravleniyasının kurtarıcı komandasınnan Türkiyeyä gidän hem orada en üüsek uurda işini yapan…