Georgiy Arabacı nışannadı 70-ci yıldönümünü

Gagauziyanın patriotu, Komrat kasabasının şannı yaşayannı 70-сi yıldönümünü nışannadı. Komrat primariyası şükür kiyadını ona verdi.

Georgiy Arabadji Gagauziyanın  patriotu.  O çok gözäl duygularlan aklına getirer vakıtları, açan avtonomiya kurularda.

«Çok küvet bän koydum, ani olsun bizim avtonomiya. Bän koydum bütün küvet  bunun için. Radio da yardım etti, zerä işlärdi gecä-gündüz», — getirer aklına Georgiy Arabadji.

Georgiy Arabadjı işledi çok yıl Gagauziyanın türlü kurumnarında. Söleer, ani  yaşaması pek meraklı.

«Bendä bu dünnedä hepsi var: uşaklar, analar-bobalar hem unukalar. Yaşamak  bendä dä pek meraklı. Hepsinä deerım: Çok saa ol!»», — söleer übilär.

Komrat Aksakallar soveti hem primariya nişannadılar Georgiy Arabadjiyi  hem verdilär ona şükür kiyadını.
Источник grt.md
127

İlgili statyalar

Gagauziyanın ilk şannı kultura izmetçisi Födor Kioroglo tamannadı 75 yaşını

Födor Kioroglo Kongazçik küüyüdän 45 yıl işledi erli Kultura evindä. Kulturaya çok yıllık izmetçilik için Födor Mihayloviç oldu ilk, kim avtonomiya uurunda kabletti “Gagauziyanın şannı kultura izmetçisi” adı. Hep ölä Födor Kioroglo Gagauziyanın şannı yaşayanı. Askerliindän sora Födor Mihayloviç Kioroglo döndü geeri ana tarafına Kongazçik küüyünä da doplayıp «Bucaan yıldızları”  folklor grupasını çeketti Kultura evindä çalışmaa. «Kollektivdä işlärdilär karılar, angıları üzüm toplardılar, kolhoz işleyenneri. 7 kişi çalışardılar», — getirer aklına Födor Mihayloviç. Kultura evindä Födor Mihayloviç çalışardı direktor taa 1988 yıldan, 2017 — ci yıldan beri bu işi onun torunu ilerleder. “Bän ona pek yardım ederim. Benim becermeklerim ona lääzım.…

Mayin 9-da Georgiy şiridini kullanmış insannar cezalanaceklar

Hederlez ayın 9-ndan sora insannar, kim taktı Georgiy şiridini, ceza kabledeceklär. Moldovada şansora belli edildi 103 cezalanacek kişi. Onnarın arasında deputatlar da. MD parlametin başı İgor Grosu nışannadı, ani deputatlar için da kanon işleer. O vatandaşlar, angıları Georgiy şiridini takıp Enseyiş gününü nışannadılar, gezalanaceklar. Bunu için haberledi Gagauziya Poliţiya bakannıın presa ofiţerı Olga Dutka. Gagauz Eri Halk Topluşu başının yardımcısı Georgiy Leyçu nışannadı, ani yaşayannarı koruyȇr postanovleniye, angısını deputatlar kablettilär mayin 8-dä gecä ȇkstra oturuşunda. Georgiy şiretlerini takması için insannar gezalanaceklar 4,5 bin leydan –9 bin leya kadar yada çalışaceklar parasız 30 saattan 60 saada kadar. Üridik kişilär için hem…

Çadırda andılar 90-cı yıllarda öldürülmüş poliţiya izmetçisini Georgiy Sırtmaçı

30 yıl geeri  Çadırda hatalı  olay oldu, angısının beterinä poliţıya izmetçisi Georgiy Sırtmaç öldürüldü. Büün Çadır kasabasında  anmak  olayları  geçti. 1992 ci  yıl hederlez ayın 24-dü  —  gün, angısı  doldurdu  insannarın  cannarını  kahırlan. Büün dä onnarın  gözleri  yaşlan dolu hem cannarı  aalȇr. Diversant grupası o vakıt istedi patlatmaklan yoketmää Çadır kasabasının birkaç önemli obyektları. Poliţiya uzmanı Georgiy Sırtmaç o günü işläärdi. O durguttu bu insannarın maşınasını, onnar sa tüfektän urdular Georgiy Sırtmaçı. Canını vereräk  Georgiy Sırtmaç engelledi büük belayı, angısı  vardı  nicä  çok  yaşamak  alsın. «Sırtmaçın hem poliţıya uzmannarın  yaptıkları kalmadılar  bir tarafta hem unudulmadılar. İi, ki  hederlez  ayın 24-dä…

19 çift , 50 hem 55 yıllık evli aylelär, gramotaları hem başışları kablettilär

Komratta islää adet var — kutlamaa çiftleri, angıları birerdä yarım asir yaşadılar. 19 aylä çifti, angıları 50 hem 55-yaşını birliktä yaşadılar gramotaları hem baaşışları kablettilär. Anmak günündä ana-bobalarını uşaklar hem unukalar toplandılar.   Altın yıldönümünü Leonid hem Viktoriya Vradiya nışannadılar. Onnar kısmetli ayledä 50 yıl yaşȇȇrlar. 1972 yılda eşlär Leonid hem Viktoriya ayleyi Komratta kurmuşlar, ozamandan da evlenmäk dokumendini koruyȇrlar, çünkü sayȇrlar, ani en önemli yaşamakta – o aylä, uşaklar hem unukalar. VİKTORİYA VRADİY Komrat kasabasının yaşayanı : — «Bizdä 3 uşak, 5 unuka. Hepsi uşakları da üürettik». LEONİD VRADİY Komrat kasabasının yaşayanı: — «50 yıl-bana deyni diil büük vakıt.…

(Video) Deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna diişilmekleri yapaceklar

Gagauziya Halk Topluşun deputatları hazırlȇȇrlar diişilmekeri Gagauziyanın baş kanonuna. Bunu için Halk Topluşunda kurulu maasuz komisiya. Onun başı ayırıldı deputat Georgiy Leyçu, yardımcısı oldu İvan Dimitroglo, sekretar Aleksandr Dülger. Gagauziyanın Baş kanonu – Ulojenie 1998 yılda kabledildi. Ona lääzım yapılsın bir sıra diişilmeklär şindiki normalara görä, sayȇr Gagauziya Halk Topluşun deputatı Georgiy Leyçu. O çizgiledi, ani onnar olaceklar baalı Başkan seçimnerinnän. Reestrda yazılı, ani Gagauziyada seçicilerin sayısı kurȇr 132 bin kişi, ama halizdän yaşayannarın sayısı taa az, çizgiledi deputat. Bu üzerä seçimnerdä pay alȇr az insan. «Çok insan bulunȇr aşırıda, avtonomiyada yaşamȇȇrlar. 50% seçici yok nicä olsun, bu insannar yok»,…