“Georgievskaya” mı osa “Gvardeyskaya” şiridi mi?

“Georgievskaya” mı osa “Gvardeyskaya” şiridi mi?

Hederlez ayın 9-da (9 May) bakılan 1941-1945 yıllarında Vatan Cangindä Enseyiş Günündä hepsicii, kendi patriotluunu hem biri-birlerindän olduunu göstermää deyni, ölä denilän “Georgievskaya” şiridi taşıyêrlar. Kuvettä olannar taa büükleri “Georgievskaya” şiridi renklerindä kendilerinä bayrak yapıp, o bayrakların altında hodulluklan gezerlär. Ama bakalım bu “Georgievskaya” denilän şiridin 1941-1945 yıllarında Vatan Canginnän nesi var? Araştırmalar gösterer – bişeycii!

“Georgievskaya” denilän şirit

Açan 1768-1774 yıllarda gidärdi Rus-Osmannı cenkleri, Rusiya İmperatrițası II-ci Ekaterina 1769-cu yılın Kasım ayın 26-da kurdu “Ay Yorgi” ordenını hem “Georgievskaya” denilän şiridi o ordena askı olarak ortaya çıkardı. Bu orden verilärdi Rus imperiyasına eminnik, iitlik hem akıllılık için, ani kahramannık işlerindä hem akıllı nasaatlarda önä çıkêr. Bunnarın arasında vardı o da, ani verilärdi bu şirit askerlerä, kim kesik MUSULMAN kellesi (kafası) getirärdi. O kellelerin kimileri şindi dä Rusiyanın muzeylerdä bulunêr.

“Gvardeyskaya” denilän şirit

“Gvardeyskaya” şiridi kuruldu 1942-ci yılın Kirez ayın 10-da, nışannamaa deyni o asker bölemnerini, angılarına verilärdi şannı ad “gvardiyalı”.

Bu iki şiridin arasında renk ayırıntıları:

“Georgievskaya” şiridin renkleri – 3 kara hem iki turuncu renk;

“Gvardeyskaya” şiridin renkleri – 3 kara hem iki altın-turuncu renk.

Hem bitki: Bu şiritlär 1941-1945 yıllarında Vatan Cangindä enseyiş simvolu olarak Sovet Vakıdında may kullanılmardılar hem önemni sayılmardılar. Sadece 2005-ci yıldan buyanı onu Sovetlär Birliinä nastolgiya birleşmesi olarak kullanmaa başladılar. 2014-cü yıldan beeri da “Georgievskaya” şiridi, Rusiyaya sevgi hem patriotluk simvolu olarak, kullanılêr hem da, ideologiya olarak insannarın güüslerindä, çantalarında, maşinalarında taşındırilêr, “bizimkileri” “öbürkilerdän” ayırmak için.

Herliim bu şirit 1941-1945 yıllarında Vatan Cangindä enseyiş simvolu sa, ozaman ona “Gvardeyskaya” şiridi denilsin lääzım hem onun turuncu rengi altın-turuncu renginä çevirilsin, çünkü geraldikada herbir renk inceliin büük önemnii var. Başka türlü genä sıradakı yalancılık ortada gezer.

Akademik Todur ZANET

Похожие статьи


Ответы