Geleceemiz gençlerdä

Çadır regional bolniţasında yakın bir yıl şansora genç doktor-hirurg işleer. Neylän  baalı onun  işi,annadȇr İrina Karaman .

Hirurg-bu pek cuvapçı bir zanaat,ama uşaklarları ilaçlamaa –ta da cuvaplı. Bölä  doktor Komrat regional bolniţasında işleer.

ÜLİÄ PRİNKU uşak hirurgu: — «Bän burada buldum  -ne  istedim bütün yaşamamda olsun.Burada her bir insan-büük üreklän. Hem bu beni pek sevindirer».

Üliä çizgiledi ,ani  islä  gider ,açan yardım ederlär kollegalar da

ÜLİÄ PRİNKU uşak hirurgu: — «Açan var islä insannar ,islä kollegalar hem hepsi yardım ederlär biri birinä-ozaman iş sade fayda  getirer hepsinä. Hepsi gider sporlu».

Üliä  çizgiledi,ani pek beener kendi zanaatını.

ÜLİÄ PRİNKU uşak hirurgu: — «Burada pek islää kollektiv  var, hepsi professionallar,var nereyi büümää.Var   pek çok paţientlär.Bän lääzımnı bir doktor uşaklara deyni».

Programa teklif etmää deyni genç uzmannarı işleer avtonomiyada bir kaç yıl Bakannık komitetin yardımınnan.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Ukrainadan doktor başladı işlemää Komratta

Gagauziyada duumalı Nikolay Rakovçen Ukrainada yaşaardı Kievda. Cenk başladıynan döndü Ana topraana. Şindi o işleer Komradın saalık merkezindä hirurg. Nikolay Rakovçen Kiev kasabasında Aylä mediţina merkezindä çalışardı. Ama cenk çekettiynän merkez kapandı, da Nikolay aylesinnän duuma erinä Kirsovo küüyünä döndü. «Burada usluluk. İlk 3 gün, açan geldiydik burayı, sessizlää sınaşamardık. Burada insan işä, tükennerä raat gider. Kafelar, restorannar işleerlär. Biraz raatladık. İş yardım eder önceki yaşayamaya alışmaa», — paylaştı doktor. Nikolay Rakovçen — hirurg. Burada, danışıp saalık hem soţial koruması Bakannıına iş erini kabletmiş. Şindi o Komradın saalık merkezindä hirurg çalışȇr. «İşlemäk odası, instrumentlär, hastalar var. Doorudan sölediynän, hiç umut…

“Yardımcılarımız – bizim ellerimiz hem kanatlarımız”. Doktorlar kendi kollegalar için onnarın günündä

Her yıl Hederlez ayın 12 – dä нalklararası doktorların yardımcıları profesional günü. Bizim korrespondentımız İrina Karaman üürendi zanaatın önemliyni hem özellerini. Doktorların yardımcıları –bu o uzmannar, angıları başardılar başlankı mediţina uurunu hem yapȇrlar o işleri, angılarını sölerlär onnara doktorlar, yardım etmää deyni  hasta insannara. «Doktorların yardımcıları hazırlȇȇrlar  hasta insannarı güüdä hem hal tarafından yapılacak proţeduralara», — açıkladı  travmatolog-ortoped İvan Stançu.   «Doktorların yardımcıları – bu aylä doktorların komandası. Onnar bizim ellerimiz hem kanatlarımız. Uzmannarın çalışması pek önemli», — söledi aylä doktoru Lübov Bargan. Doktorların yardımcıları sayılȇrlar devletin saalıı koorumak sistemasının önemli payi. Onnar cuvap ederlär her bir hasta insan için,…

Çadir-lunga kasabasına uşak oyun festivali topladı kollektivleri Moldovanın türlü erlerdän

Çadır kasabasında geçti  uşak oyun kollektivlerin festivali. Festivalin programması genişti,  uşaklar diil sade kendi talantlarını  gösterdilär sţenada, ama vakıdı da şen geçirdilär. Festival baalıydı Çadır kasabasında 15 yıl işleyän «Çüdo — deti» uşak oyun kollektivin yıldönümünä. Onun başı hem horeografı Tatyana Yalama annatı, nica kuruldu kollektiv. «Kollektiv «Çüdo — deti»  kuruldu  2007 yılda. Bu adı biz istedik koymaa, açan  bir festivaldä bizim  kollektiv pek gözä oynadı bir oyunu, ozmandan  beeri kaldı  bu ad», — açıkladı Tatyana Yalama. Uşaklar, angıları  pay aldılar  festivaldä,  sevinerlär,  ani  onnarı çardılar. Herkeret, her bir festivalda onnar kablederlär eni emoţiyaları, dostlaşȇrlar biri – birinnän. «Biz çok…

DEPUTATLARIN BRİFİNGI

İniţiativa yardım etmää deyni aylelerä  hazırlanmaa okula deyni  sayıda 500 ley. Bu proekti verdi Bakannık komiteti , ki bakılsın HT, okadarke deputatlar onu tutturmadı. Okadarke  deputatlar açıkladılar kendi bakışlarını bu soruşa, hem belliettilär nekadar lääzım olsun yardım. Da büün bu iş için geçirdilär brifingı.  HT  deputatların bir payı  sayȇrlar, ani lääzım vermää  bin ley herbir uşaa 1-12 klaslaradan hazırlamaa deyni onnarı okula. Hep ölä urgulandı, ani bu parayı vermää her yıl infläţıyaya görä. LEONİD KİÖSÄ GHT deputatı : — «Bizim kollegalar deputatlar kararladılar yardım etmää bizim ürenicilerä, ama orada bakılȇr sade 30 proţent bütün sayıdan.   Onun için ani büün paalar…