Gagauzka İrina PERÇEMLİ Ankara Universitetını brincilär arasında başardı

Gagauzka İrina PERÇEMLİ Ankara Universitetını brincilär arasında başardı

Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Bursları Programasınnan dört yıl geeri Ankara Universitetına üürenmää girän gagauzka İrina PERÇEMLİ, 4,00 notadan 3,91 alarak, kendi fakultetını birinci olarak başardı.

İrina PERÇEMLİ, Gagauziyanın Kongaz küüyünün Suleyman DEMİREL lițeyini başarıp, 2018-ci yılda, Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Bursları Programasına görä, Ankara Universitetın politika bilgileri fakultetın halklararası ilişkilär bölümünä girdi da te, bu fakultetın studentlarının arasında birinci olarak hem diplomunda 4,00 notadan 3,91 alarak, 2022-ci yılda bu fakulteti birincisi oldu.

Şindi İrana PERÇEMLİ düşüner Türkiyidä üürenmesini ilerletmää da halklararası ilişkilär uurunda doktora aaraştırmalarını yapmaa, bildirer Türkiyenin Anadolu Agenstvosu.
Источник anasozu.com
604

İlgili statyalar

TÜRKSOYun eni Genel sekretar yardımcısı Sayit YUSUF oldu

2023-cü yılın Kirez ayın 12-dä, Türkiye Respublikasının Kultura hem turizma ministrusunun Mehmet Nuri ERSOYun kayıllıınnan, TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) eni Genel sekretar yardımcısı Dr. Sayit YUSUF oldu. Sayit YUSUF duudu 1965 ylın Büük ayın (yanvar) 1-dä Trabzon kasabasında. 1988-ci yılda Ankara Universitetın soțial bilgilär fakultetın halklararası ilişkilär bölümünü başardı. 1989-cu yıldan beeri türlü devlet kuruluşlarında işledi. 1994-cü yıldan sa Türkiye pravitelstvonun organnarında işledi. 06.12.2016-dan 10.06. 2023 gününädän Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Başkan yardımcısı oldu. 2023-cü yılın Kirez ayın 12-dän beeri TÜRKSOY (Halklararası türk kulturası kuruluşu) Genel sekretar yardımcısı Sayit YUSUF oldu. Источник anasozu.com

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Dionis TANASOGLUnun duumasından 100 yıl”, “Gelinnerimiz kara kaşlı – gözäl, kıvrak hem yakışıklı”, “Prezident Recep Tayyip  ERDOĞAN Gagavuz Yeri Başkankasını kabul etti”, “Gagauziyanın Başkankası TİKAda kabledildi”, “Moldova Prezidentı Maya SANDU neçinsä Gagauziyaya gelmedi”, “Gagauzka İrina PERÇEMLİ Universitetının brincilär arasında”, “Gagauziya sesini kaldırêr: kuvettä bulunannar işidincä mitinglar olacek”, “15 Temmuz – Demokratiya hem milli birlik Günü”,“Çadırda Türkiyenin 15 Temmuz şehitlerinä saygı”, “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!”, “Başkanka küsülüydü, kalanı – haliz gücenikti” h.t.b. 2022-ci yılın…

Türkiyedä parasız üürenmeyä buyuyurun!

Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar (YTB) Başkannıı açıkladı, ani başlayıp 2024-cü yılın Büük ayın (yanvar) 10-dan Küçük ayın (fevral) 20-dän Türkiyedä üürenmää isteyennär için “Türkiye Bursları” danışması başladı. Bursa danışması yapmaa deyni www.turkiyeburslari.gov.tr  saytından anketaları hem istenän dokumentları doldurup, onnarı  elektronika danışmasını biçimindä o sayta yollayın. Источник anasozu.com

TÜRKSOYun 7-ci Halklararası Anadolu teatru ödülleri verildi

Canavar ayın 11-dä İstanbulun “Water Performing Arts” sțenasında “Teatro gazetası” tarafından hazırlanan sırada türkdilli devletlerin artistlerinä verildi TÜRKSOYun Halklararası teatru ödülü. 7-ci Halklararası Anadolu teatru ödüllerin seçici jürisi ayırdı ödüllerä Türkiyedän hem türkdilli devletlerindä artistleri, angılarının teatru uurunda 2019-2020 yıllarında izmetleri kantara koyuldu. Bu sırada, artistlardan kaarä, ödüllär verildi 5 teatru zaametçilerinä dä. O ödüllerin “Milli rejisörluk uurunda zaametleri için” ödülü verildi “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusunun direktoruna, yaratmak öndercisinä hem aktöruna Mihail KONSTANTİNOVa. Ödülleri kabledennerin arasında vardı Ankara kukla “Teatru Tempo” teatrunun rejisöru hem aktöru Halük YÜCE da (bak: http://anasozu.com/6-ci-festivaldan-sora-7-ya-hazirlanmaa-baslamak/) Patretlär: turksoy.org/tr Источник anasozu.com

Ankarda “Travel Expo Ankara Sergisi” geçti

Kasımın 18-dän beeri Ankarada, Türkiyenin üüredicili, saalık hem turizma zenginniklerini içinä alan, “ATO Congresium Travel Expo Ankara Sergisi” geçti. Serginin ofițial açılışı Türkiye prezidentın yardımcısı Cevdet YILMAZın hem Türkiye kultura hem turizama ministrusu  Mehmet Nuri ERSOYun açılış sözlerinnän yapıldı. Sergidä Balkan stendı da açıldı, angısı, başka stendlarlan bilä, TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK tarafından bakıldı. Источник anasozu.com