Gagauziyanın şkolalarına 75 noutbuk verildi

Gagauziyanın şkolalarına 75 noutbuk verildi

2021-2022 üürenmäk yılın başında Moldovada bulunan Birleşmiş Milletlär Kuruluşu ilerlemä Programası (BMKİP) tarafından Gagauziyanın 25 şkolasına toplama 75 noutbuk verildi. Bu iş yapıldı Moldova üüredicilik ministerliinän hem Gagauziya İspolkomunnan barabar.

Nicä annaşıldı bu kompyuteların 55-şi bulunacek şkolaların bibliotekalarında, neredän, online uroklara katılmak için, onnarı üürencilär ödünç alabileceklär.

Bundan karä şkolalara interaktiv tablalar hem proektorlar baaşlanacek, ne verecek kolayını üüredilär uroklarda dijital tehnologiyalarını kullansınnar.

2021-ci yılda BMKİPın bu uurda proektına 200000 dolar para harcanacek.

BMKİPın hem Tekwill yardımınnan, 2019-cu yılda Simpals kompaniyası Moldovadan üürencilär (I-XII klslar) içinelektron üüretmedä bir platforma kurdu. Pandemiya zamanında bu platforma yardımcı oldu üürencilerä online uroklarına distanțiyadan katılmaa.

2021-ci yılın Çiçek ayından beeri bu platforma enilendi, taa iki funkțiyayı içinä alıp: statistika hem ev işlerin kontrolü.

2021-ci yılın Ceviz ayın 3-nä görä bu platformaya Gagauziyanın 45 şkolası hem 23226 kullanıcı baalandı.
Источник anasozu.com
211

İlgili statyalar

2023-cü yılda Komrat BDTnın kultura baş kasabası olacek

2011-ci yıldan beeri Baamsız Devletlär Topluluunda (BDT) kuruldu “Topluluun kultura baş kasabaları” programası, angısının çerçevesindä 2023-cü yılda Gagauziyanın baş kasabası Komrat BDTnın kultura baş kasabası olacek. Bölä karar alındı 2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 15-dä Baamsız Devletlär Topluluun devlet Başkannarının Sovetinin toplantısında, angısı onlain rejimında geçti. BDTda “Topluluun kultura baş kasabaları” programası kuruldu 2010-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 4-dä hem 2012-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 5-dä Topluluun devlet Başkannarının Sovetinin tarafından temelä koyuldu. Baamsız Devletlär Topluluunda “Topluluun kultura baş kasabaları” oldular: 2011 yıl – Gomel (Belorusiya) hem Ulyanovsk (Rusiya); 2012 yıl – Astana (Kazakistan) hem Marı (Türkmenistan); 2013 yıl –…

1994-cü yılda hayınnıın meevası 2022-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da taa bir hayınnaa getirdi

1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da, Kişinevdan hiç birinä sormadaan, Gagauz Halkın Üstolan Kongresi kurdu Gagauz Respublikasını hem 4 yıl onu korudu. Ama 1994-cü yılda Gagauz Respublikasının başında bulunan Stepan TOPAL hem Mihail KENDİGELÄN, tükürüp Kongresin Kararlarına, o Respublikayı sattılar da, dilenciyä verilän bir ekmek kurusu gibi, Kişinev kuvetlerinin bizä bir avtonomiya esabı atılan kuru ekmek kenarını kemirmää başladılar. Açan sän kendinä saabi diilsin da yaşêêrsın onunnan, ne sana “saabilär” atêr, hazır ol, ani herbir kıpımda saabilär o atılan işleri, bir umursuz, geeri almaa saabidir. Te şindi bu geeri almanın eşinää geldik. O geeri almanın hazırlanması çoktan, taa 1994-cü yıldan…

2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da gagauziya Başkanı seçimneri

Bakmadaan ona, ani Gagauziyanın büünkü Başkankası pek istämeer, Gagauziya Halk Topluşu aldı karar, ani sıradakı Gagauziya Başkanı seçimneri yapılsın 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da. Gagauziya Halk Topluşu kendisinin 16.08.2022 günü toplantısında, ansızdan, 20 halk deputatın kayıllıınnan, karar aladı Gagauziya Başkanı seçimneri 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da yapmaa. Buna karşı kalktı Gagauziya İspolkomun Predsedatelin ikinci yardımcısı Olesä TANASOGLU, urgulayıp, ani bu büük yannışlık, çünkü, maamilä surat, Başkankanın zamanı 2023-cü yılın Orak ayın (iyül) 19-da bitärmiş. Источник anasozu.com

Gagauziyanın herbir uurda deputatların Kongresi oldu

Hederlez ayın 27-dä Komratta geçti Gagauziyanın herbir uurda deputatların Kongresi, neredä incelendi Gagauziyanın Moldovada durumu hem Moldova tarafından Gagauziyaya karşı yapılan baskılar. Sonunda, Gagauziyanın herbir uurda deputatların Kongresindä pay alannar, kablettilär bu Kararı: РЕЗОЛЮЦИЯ_Съезда_депутатов Источник anasozu.com

Aleksandr STOYANIGLUnun payvantlarını biraz bollattılar

Harman ayın (avgust) 25-dä Kişinev Apeläțiya Palatası karar aldı gagauz olan hem bir kabaatsız işindän alınan Moldovanın Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun payvantlarını biraz bollatmaa. Bu karara görä Aleksandr STOYANOGLUya pasportu geeri çevirildi hem kolaylık verildi gazetacılarlan hem başka prokurorlarlan buluşmaa hem da toplantılara katılmaa. Bundan kaarä Aleksandr STOYANOGLU raat var nicä Moldovadan çıkıp girsin. Nicä açıkladı kendisi Aleksandr STOYANOGLU, o hep taa sud kontrolü altında kalêr da, çaarıldıynan, lääzım prokuraturaya ya da suda gelsin. Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLU Moldova Moldovanın informaţiya Slujbasının SİSı (eski KGB) tarafından, bir kabaatsız, 2021-ci yılın Canavar ayın (oktärbi) 5-dä avşamneyin saat 18:00…