Gagauziyadan studentlar var nicä  üürensinnär Türkiyedä hem kabletsinnär stipendiya 

Gagauziyadan gençlär var nicä üürensinnär Türkiyenin üüsek üüretim kurumnarında. Türkiye hükümeti avtonomiyadan studentlerä hem başarannara verer. Programaya görä stipendiyalar veriler yabancı studentlerä, kim bakalavr, magistratura hem doktorantura uurlarına Türkiyeyä üürenmää geler.

Türkiyenin universitetlerindä üürenmää isteyennär Türkiye Scholarships Bursları saytında maasuz elektron formasını lääzım doldursunnar.

«Türkiye Scholarships Bursları» programasının başkan yardımcısı  Sayit Yusuf habrledi, ani programaya görä  studentlerin önemni  payı türk  dilindä ayırȇr üürenmää.

Türkiyedä stipendiyayı kabletmää deyni abiturientlar var nicä türkçe bilmesinnär. Onnar var nasıl englez dilindä üürenmeyi ayırsınnar, ama TOEFL testın  sonuçlarını sayta erleştirmektän sora.

Türkiye stipendiya programası hepsi isteyennerinä verer  kolaylık parasız Türkiyenin en istenilän universitetlerindä parasız üürenmää. G. Gaydarcı adına  liţeyin başarannarı açıkladılar GRT kanalına, ani deneyeceklär kendi dokumentlerini yollamaa ki bu programaya girmää.

«Bän zanaat  kendimä  ayırmadım taa, ama yaklaştı vakıt  onu belli etmää. Türkiyedän temsilcilär islää kolaylık için bizä annattılar. Beni meraklandı bu ideyä. Bän düşünecäm. Neredä dä üürenmesäm islää olacȇydı evä geeri dömää hem  kabledilmiş bilgileri burada kullanmaa devletimizi ilerletmää deyni».

 

«Bän hep okadar birkaç aşırıda bulunan universitetlerä kendi dokumentlerimi  yollayacam. Bu sayta da  erleştirecäm kendi  dokumentlerimi. Er benim kısmedim sä  neçin gitmemää. Dünneyi görmää, eni bilgileri kabletmää».

Stipendiyä ödeer Türkiye universitetindä bütün kontraktı üürenmenin herbir yılı için; 100, 250  dollar  studentä  stipendiyä ödener hem parasız pansion. Studentlär  1  yılın süresindä türk dilini var nicä olacȇk üürensinnär. Programa  sigorta parasını da  verer.  Danışmakları türk stipendiyasını kabletmäk için bitki gün fevral ayın 20 belirlendi.

Haberin foto – simbolun kaynaa imtilak.net
Источник grt.md

İlgili statyalar

Video: GAGAUZİYANIN STUDENTLERİN ÜÜRENMESİ İÇİN GRANT PROGRAMASI GENİŞLENER

2018 — ci yıldan beeri Gagauziyada işleer studentlerä grant vermäk programası, angısına görä avtonomiyanın gençleri Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenerlär. Bu yıldan beeri programa genişlendi. Bu yıl Gagauziyanın studentlerin üürenmesi için programasının grant sayısı zeedelendi. Bu yıldan beeri üüremnäk için para yardımını var nicä kabletsinnär diil sade Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenän studentlär, ama başka universitetlerin studentleri dä. NATALYÄ  KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Eer avtonomiyanın liţeyini başaran üürenici ayırarsaydı o zanaatı, angısı pek lääzım bizä, angı universitettä dä o üürenmesä, o yakışȇr bu yardımı kabletsin.  Herbir uşak bizä var nicä danışsın da biz ona yardımcı olacȇz. Yardımın sayısı yllık kontrakt paasını kapȇȇr».…

“Turkish Airlines” adı “Turkiye Hava Yolları” olêr

Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN açıkladı, ani Türkiyenin halklararsı “Turkey” adının yazmasından “Türkiye” adına geçilmesinin kabledilmesindän sora, “Turkish Airlines” adı da artık tükçä yazılacek – “Turkiye Hava Yolları” Prezident Recep Tayyip ERDOĞAN bildirdi, ani Türkiyenin “Türk Hava Yolları” aviakompaniyasının eraplannarının güüdesindeki marka adını “Turkiye Hava Yolları” olarak yazmasına diiştirmeyä emir verer. Turkiye Hava Yolları kompaniyası 1933-cü yılın Hederlez ayın (may) 29-da, devlet aviakompaniyası olarak kuruldu. 1956-cü yılın Küçük ayın ayın (may) 20-dä da Türk Hava Yolları aviakompaniyası oldu. Источник anasozu.com

«Askerlik akademiyası girginnii terbi eder». Nicä Moldovanın tek askerlik üüsek okulun studentı olmaa

Moldovanın Aleksandr Çel Bun adına tek asker akademiyası işleer Kişinöv kasabasında. Onun baş davası hazırlamaa ofiţerları Moldovanın Milli armatasında çalışmak için. Her yıl üüretim kurumunu başarêrlar uzmannar pehotada, arteleriyada, baalantılar, sınır korumasında hem karabinerlar. Nesoy kullanmaa kolaylıı da girmää üürenmää akademiyaya, üürendi bizim çekim grupamız. Üürenmää akademiyada var kolaylık nicä genç olannarda, ölä da kızlarda. Abiturientlar lääzım göstersinnär bakalavra êkzamennerinin sertifikatını. İlk üürenmäk yıllar zor, önemli olsun dayanmak, kuvet hem becermeklär, nışannadı Akademiyanın rektoru Anatoliy Bukuç. “Aleksandru çel Bun adına Akademiyası — tek üüretim kurumu asker uurunnan. Bizdä var çok türlü zanaatlar Molodovanın gençlerinä deyni. Burada hepsi üürener parasız. Hepsi…

Komrattakı koledj dokumentleri başladı kabletmää

Mihail Çakir adına koledj Komratta aftanın çeketmesindän başladı 2022-2023 üürenmäk yılına dokumentleri abiturientlardan kabletmää. Bu yılkı eniliklär için bizim ilerki süjedımızda. Bu yıldan başarannar, kim ister komrattakı koledjda üürenmää, var nasıl dokumentlerini diil sade komisiyaya versinär gelip üüretmäk kurumuna, ama onlayn formatında da. Bu enilik o sebeplän yapılı ki dokumentlerin vermäk proţesini taa çok insana ilinnetmää, nışannadı «Gagauziya Gün Gündän» programasının süresindä Mihail Çakir adına koledjın başı Mariya Tanasoviç. Hepsi lääzımnı dokumentlerin listesi koledjın saytında var nasıl bulmaa. MARİYA TANASOVİÇ, Mihail Çakir adına koledjın başı Komratta: «Var Moldovanın vatandaşları, angıları şindi aşırıda bulunȇr, Rusiya devletindä, Ukrainadan isteyennär var, onnardan bizä…

Üüretim grantları programasının yardımınnan üürenmiş gençlär Tehnik universitetini bitirdilär

Gagauziyaya geldilär ilk uzmannar, angıları üürenmäk grantlarına görä Moldovanın Tehnik universitetindä zanaat kablettilär. Onnarlan buluştu İrina Vlah. Üürenicilerä, angıları istedilär üürenmää MD Tehnik Universitetinä, verildi finans yardımı Gagauziyanın tarafından. Bu programa işlemää başladı 2018-ci yılda. Büün ilk uzmannar şansora geeri Gagauziyaya döndülär. “Siz ilksiniz hem siz okadar bizä deyni önemliyiniz, ani biz isteeriz ki bizimnän barabar koyulmuş kuvet hem neetlär üüsek uurda gerçeklensinnär. 4 yılın süresindä pek çok kuvet koyuldu hem biz herzaman düşünärdik ne yapmaa taa, ki sizä taa meraklı üürenmää olsun”, — söledi Gagauziyanın Başkanı. İrina Vlah nışannadı, ani üürenmäk uuruna koyulan investiţiyalar büün en önemli hem gelecektä…