Gagauziyada Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä yardım için maasuz banka esabı açıldı

Gagauziyanın Başkankası İrina VLAH bildirdi, ani Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä yardım için Gagauziyada maasuz banka esabı açıldı.

Açılan esaba Gagauziya İspolkomun hem Gagauziya Halşk Topluşun zaametçileri birär çalışma gününä gelän paralarını koyaceklar.

Başkanka İrina VLAH teklif etti Gagauziyanın hepsi ii neetli insannarı hem biznesmennarı bu yardıma olduu kadar katılsınnar.

Bu paralarlan alınacek ilk lääzımnı mallar, ani yollanaceklar Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä.

Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä yardım için Gagauziya İspolkomun maasuz banka esabın rekvizitları:

Полное наименование бюджетной организации: Comitetul Executiv al Gagauziei р/с банка – 226609 Код IBAN: MD24TRPDAG144114С14494AE ф/к – 1007601000252 Министерство финансов – Государственное  казначейство TREZMD2X Юридический адрес – г. Комрат, ул. Ленина 196 Индекс – 3805

Konrakt telefonu: 0(298) 2-44-02; 0(298)2-20-34;факс: 0(298) 2-20-34.
Источник anasozu.com
166

İlgili statyalar

Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä yardım toplanêr

Türkiye Kişinev Büükelçilii açıkladı, ani büündän beeri kableder vatandaşlardan Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni kış giyimneri iyecek yardımnarını. Açıklanan lääzımnık listesindä belertili beklenän mallar: KIŞLIK RUBALARI (büüklerä hem uşaklara): palto, kurtka, çepiç-çizmä, sviter, pantolon, eldiven, garuz, kalpak, çorap, alt giisilär, termika rubaları. BAŞKA MALLAR: kışlık çadır, yatak, yastık, döşek (çadır için), yorgan, uyku tulumu, termos, tekmika yısıdıcıları. İYELİCEK KUTUSU: dayanıklı iyelicek malları – konserva. UŞAK MAMASI. UŞAK BEZİ (podguznik). GİGİENA HEM TEMİZLİK MALLARI. KARILAR GİGİENA MALLARI. Yardımı kabletmäk saatları 10:00 – 17:00. Kontakt için telefon: +37379509200. Источник anasozu.com

“Ana Sözü” da Türkiyemizä yardım elini uzattı

Türkiye Kişinev Büükelçilii Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni kış giyimneri hem iyecek malların yardımı için kendi bildirisini açıkladı gibi, Moldovadan hem Gagauziyadan acızgan cannardan orayı yardım gelmää başladı. Biz da, “Ana Sözü” gazetası olarak, Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni Türkiye Kişinev Büükelçiliinä cumaa hem cumaertesindä, iki reyslan, yardımımızı getirdik. Yardımnarımız içindä adamnan karı kurtkaları hem paltolar, kış rubaları, kombenizonnar, cat eni yorgannar hem odeyalalar, bir çadır, konservalar, uşak mamaları, pirinç, bulgur, oloy, pamperslar hem gigiyena malları. Nicä deniler: bizdän az, ama Alşlahtan çok olsun. Источник anasozu.com

Türkiyedä er tepremesindän ölü sayısı 30 bini geçti

Küçük ayın (fevral) 13 sabaası bildirildi, ani er tepremelerindän, sade Türkiyedä, ölü sayısı 30 bini geçti. Siriyada da da 3 bindän zeedä ölü sayısı belertiler. Küçük ayın (fevral) 6-da Tükiyedä biri-biri ardı olan iki er tepremeleri o zonada bulunan küüleri hem kasabaları erlän bir yaptı. Bütün dünneydä başlandı yardım toplanmaa, ani yardım etmää deyni o burlada diri kalan, ama zarar görän insannara. Bu yardımnar Moldovada hem gagauziyada da toplanêrlar da Türkiye Kişinev Büükelçiliinä getirilerlär. Oradan da, Türkiye Kişinev Büükelçilii hem TİKA personalı yardımınnan paketlenerlär dä TİRlan Türkiyeyä yollanaceklar. Türkiye Kişinev Büükelçilii bildirer, ani, aarlık olarak Türkiynin o bölgedeki insannara kış…

Gagauziya insannarından Türk halkına 2 milion ley para yardımı

Küçük ayın (fevral) 6-da Türkiyedä biri-biri ardına olan er tepremesindän zarar görän Türk halkına Gagauziyada yardım için toplanan 2 milion ley para yardımını, Baba Marta ayın 24-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTELä verildi. Türk halkına para yardımı alma sırasında pay aldılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. Yardımını alarkana, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL şükür etti gagauz soydaşlarına hem bütün Gagauziya insannarına candan gelän bu yardım için. Ayırıca Canabisi şükür etti Moldova içişleri ministerliin Üstolan Dorumnar upravleniyasının kurtarıcı komandasınnan Türkiyeyä gidän hem orada en üüsek uurda işini yapan…

Gagauziya insannarından Türk halkına 2 milion ley para yardımı

Küçük ayın (fevral) 6-da Türkiyedä biri-biri ardına olan er tepremesindän zarar görän Türk halkına Gagauziyada yardım için toplanan 2 milion ley para yardımını, Baba Marta ayın 24-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTELä verildi. Türk halkına para yardımı alma sırasında pay aldılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU. Yardımını alarkana, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL şükür etti gagauz soydaşlarına hem bütün Gagauziya insannarına candan gelän bu yardım için. Ayırıca Canabisi şükür etti Moldova içişleri ministerliin Üstolan Dorumnar upravleniyasının kurtarıcı komandasınnan Türkiyeyä gidän hem orada en üüsek uurda işini yapan…