Gagauziyada kuytu bulan Ukraynadan kaçaklara TİKAdan yardım

Gagauziyada kuytu bulan Ukraynadan kaçaklara TİKAdan yardım

Baba Marta ayın 16-da Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) getirdi hem verdi yardım Gagauziyanın Kongaz küüyün kaçakları erleşitirilmäk merkezindä bulan Ukraynadan insannara.

Kongaz erleşitirilmäk merkezindä ukraynalı kaçaklar için Türkiyenin hem TİKAnın adından yardımı verdilär TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN.

Yardım içindä var yastık-çarşaf takımnarı hem gigiena lääzımnıkları.

Yardım vermä sırasında bulundu Gagauziyanın Başkanı da.

Nicä açıkladı “Ana Sözü” redakțiyasına TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, bu yardımnarı vermää kolaylık oldu ondan, ani  Moldovaya artık etişti Türkiyedän Ukraynadan kaçaklara deyni ikinci dalga yardımı, angısı Türkiyenin AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) TİRlarınnan yapılêr.

Öbür tarafından, Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkanı Serkan KAYALAR kendi twitindä açıkladı, ani Moldovaya ikinci etap insannık yardımı Türkiyenin kuruluşlarınnan, ani AFADlan, yan-yana meydanından yapêrlar.

Gagauziyada kuytu bulan Ukraynadan kaçaklara TİKAdan yardım

Gagauziyada kuytu bulan Ukraynadan kaçaklara TİKAdan yardım

Gagauziyada kuytu bulan Ukraynadan kaçaklara TİKAdan yardım

Gagauziyada kuytu bulan Ukraynadan kaçaklara TİKAdan yardım

Gagauziyada kuytu bulan Ukraynadan kaçaklara TİKAdan yardım
Источник anasozu.com
587

İlgili statyalar

Moldovada Ukraynadan kaçaklara TİKAdan eni yardım

TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU bildrdi “Ana Sözü” redakțiyasına, ani Moldovada Ukraynadan kaçaklara yardım katkısında bulunmaa deyni, TİKA eni bir yardımda bulundu. Nicä açıkladı Canabisi, yardım Kişinevun Moldexpo kaçakların daadılmak hem erleşitirilmäk merkezindä kabletti Kişinev primarı İon ÇEBAN, angısı urguladı, ani o yardım kardaş payı yapılacek kasabanın hepsi erleşitirilmäk erlerinä, neredä konak hem kuytu buldular Moldovada Ukraynadan zavalı kaçaklar. TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU açıkladı, ani bu yardımın içindä var 50 takım krivat, döşek, yorgan, yastık hem da bakkaliya mallarınnan tualet lääzımnıkları. Not. Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) tarafından Baba Marta ayın 3-dä verilän bir top yardım…

FOTOREPORTAJ: TİKAdan Moldovaya 2022-ci yılın Ramazanın yardımnarı

Artık birkaç  yıl sıravarda, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkannıın Kişinev TİKA programaların Koordinatorluu Moldova Respublikasının zoru olan aylelerinä Ramazan iyecek malları yardımı yapêr. Nicä bildirdi “Ana Sözü” gazetasının redakțiyasına Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, bu yıl Ramazan ayının bereketini çoklatmak üzerä, TİKA tarafından Moldova Respublikasının zoru olan aylelerinä yaklaşık 40 ton iyelicek malları içinä alan 4000 kutu hazırlandı. Bu kutular, Moldovanın poyrazında bulunan Belț  kasabasında, ortada bulunan Kişinev kasabasında hem üülen tarafında bulunan Gagauziyanın 3 kasabasıda hem 23 küüyündä, primariyaların hem Gagauziya İspolkomun aracılıklarınnan, insannara etişti. Yardım daatma sırasında, Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU başta olarak,…

DOST ZORLUKTA TANINÊR: TİKAdan medițina tertipleri yardımı

Komrat infekțiya bolnițasına yardım Çiçek ayın (aprel) 22-dä  Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı (TİKA) getirdi Gagauziyada COVID-19 hastalarına deyni maasuz hazırlanan Komrat infekțiya bolnițasına koronavirusa karşı koymak için medițina tertipleri yardımı. TİKA tarafından verilän yardımın içindä var: 500 medițina maskası hem 125 doktorlara deyni koruyucu gözlük. Hepsi bu tertiplär koruyacek medi-țina izametçilerin saalıını, eni tipkoronavirusa ulaşan hastaları ilaçlarkana. Nicä bildirdi TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU “Bu Türk halkından Gagauziyaya bu zor vakıtta bir kardaşlık hem dostluk yardımı, ani verecek kolayını eni tip koronaviruslan savaşmakta kendi saalıklarını riskä koyan vraçları hem başka medițina imetçilerini ulaşmaktan korumaa”. Moldova İçişleri Ministerliinä…

DOST ZORLUKTA TANINÊR: TİKAdan medițina tertipleri yardımı

Komrat infekțiya bolnițasına yardım Çiçek ayın (aprel) 22-dä  Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıı (TİKA) getirdi Gagauziyada COVID-19 hastalarına deyni maasuz hazırlanan Komrat infekțiya bolnițasına koronavirusa karşı koymak için medițina tertipleri yardımı. TİKA tarafından verilän yardımın içindä var: 500 medițina maskası hem 125 doktorlara deyni koruyucu gözlük. Hepsi bu tertiplär koruyacek medi-țina izametçilerin saalıını, eni tipkoronavirusa ulaşan hastaları ilaçlarkana. Nicä bildirdi TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU “Bu Türk halkından Gagauziyaya bu zor vakıtta bir kardaşlık hem dostluk yardımı, ani verecek kolayını eni tip koronaviruslan savaşmakta kendi saalıklarını riskä koyan vraçları hem başka medițina imetçilerini ulaşmaktan korumaa”. Moldova İçişleri Ministerliinä…

“ErenlerSofrası” yardımı Moldovaya hem Gagauziyaya etişti

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) açıkladıı #ErenlerSofrası programasına görä, TİKA tarafından dünneyin dört köşesindä musulmannnarın Ramazan yortusu çerçevesindä yoksul hem üüsüz insannarına iyecek malları yardımı yapılêr. Nicä bildirdi gazetamız için Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, bu yardımdan 40 ton mal Moldova için da ayırıldı, angısı erleştirildi 4 bin kutuya.  Herbir kutuda iyelicek malların yanında (bulgur, un, oloy, tuz) COVİDtan korunmak üüsek kaliteli medițina maskaları da var. Paskellä yortusuna karşı yardımın ilk payı (10 ton) Moldovanın Belț kasabasına yollandı. Sora da, ikinci etapta, 18 ton yardım Gagauziyanın 3 rayonuna (Komrat, Çadır, Valkaneş) yollandı hem oralarda Komrat Recep Tayyip…