Gagauziyada ilk keret geçti masa tenisı Moldova Çempionatı

Gagauziyada seftä masa tenisı Moldova çempionatı geçti. “En ii tenis oyuncusu” adı için respublikanın sportsmenneri güreştilär. Yarışmalar Avdarma küüyündä kapalı tenis meydanında geçtilär.

Masa tenisı Moldova Çempionatı seftä Avdarmada geçti. Onda pay aldılar 120 veteran 8 boy kategoriyasından.

«Büün, açan devletimiz geçer soţial hem ȇkonomika krizislarından da cümnedä agresiya uuru kalkȇr, sportta birleştilär devletimizin hepsi bölgeleri: Belţı, Kaul, Tiraspol, Kişinöv, Komrat, Ungenı, Briçänı, Edineţ, Kalaraş, Valkaneş, Benderı. Şükür ederim sizi bu gözäl örnek için, sporta sevginiz için, dostluunuz için, hem biri – birinä yardım için. Bu haliz o örneklär hem insannık kaliteleri, angıları çoyu politikacılarımızda yok», — söledi Gagauziya başkanı İrina Vlah.

 

«Pek sevinerim, ani payalannarın arasında çok profesional tenis oyuncusu var. Bu gösterer, ani masa tenisı hiç yaşlanmȇȇr. Burada herzaman becerikli sportsmennär, angıları göstererlär sevgisini sporta oyunamalarınnan”, — söledi Gagauziya gençlik hem sport bakanı Sergey Stoyanoglo.

Sportsmennär eni becermekleri edindilär, çünkü çempionatta hem professionallar hem tenisı sevennär oynadılar.

«Bän tenis oynerım şansora 10 yıl. Katılȇrım türlü yarışmalara Gagauziya uurunda, şindi da istedim pay almaa respublika uurunda çempionatta», — annattı masa tenisı Moldova çempionatın payalanı İlya Stamat.

Avdarma klubun trenerı Nikolay Melintiy çempionatta beş keret taradı, bir keret tä tarattı, kazanıp 2-ci eri.

«Kendi tarafımdan örnek vereräk bän isterim üürenicilerimä göstermää, ani lääzım katılmaa yarışmalara herbir yaşta. Bän 40 yaşındayım. Bu ilk hem en genç kategoriya, ama bän şansora veteran», — söledi Nikolay Melintiy.

Tenisist Dmitriy Baeş Moldova Çempionatında seftä pay alȇr. Dmitriy vamada işleer, sport onun her günkü yaşamasını doldurȇr, paylaştı o. Çempionata Dmitriy eni bilgileri edinmää geldi.

«Bän başka da sport çeşitlerinnän zanaatlanȇrım, futbol oynȇrım. Ama tenis benim hobbim taa küçüklüümdän. Çempionata katıldım deyni başka payalannarnan tanışmaa, oynamaa», — paylaştı Dmitriy Baeş.

Tenis oynarkana güüdenin hepsi kas grupaları işleer, ne sportçuyu yapȇr taa kuvetli, onuştan tenis lääzım üüredilsin Moldovanın hepsi dolaylarında, sayȇr Moldova masa tenisı federaţiyasının başkanı İvan Sarandi.

«Hepsi uşaklar katılȇrlar yarışmalara, bukadar büüdü yarışma ruhu uşaklarda. Onuştan uşaklarımız büüdüynän bu sport soyunu ilerledeceklär», — söledi İvan Sarandi.

Gagauziyada masa tenisi edi uşak sport okulunda üüredilider, Avdarma küüyündä var tenis klubu. Bu sport soyunnan avtonomiyada büün 250 uşak zanaatlanȇr.
Источник grt.md
199

İlgili statyalar

24 09 21 GAGAUZİYANIN TENİSİSTLERİ İİ BAŞARLARI GÖSTERERLÄR (Video)

Ceviz ayın 16-dan 19-dan Ukraina devletindä Rogatin kasabasında masa tenisını dünnäarası turnirı geçirildi. Onda devletin yakın 200 sportsmeni pay aldılar. Bulundu turnirda Gagauziyadan da tenisistlär. Yarışmalarda avtonomiydan Komrat kasabasının sportiv okulun hem Avdarma küüyün sportsmenneri pay aldılar. Turnirın çıkışlarına görä onnar kazandılar ilk erleri. Komrattakı sport okulundan turnirda Viktoriya Melintiy bulundu. 2010-cu yılın kategoriyasında o 32 pay alanın arasından ilk eri aldı. Kalmadılar geeri Avdarma tenis klubun üürenicileri dä, onnar da becerdilär turnirın finalına çikmaa. «Bizim uşaklar pek ii tarafından kendilerini gösterdilär, hepsi onnardan finala çiktılar. Bütünnä pek mutluyum sportmennerin oynularınnan. Bölä kısa vakıdın içindä kirez ayından ceviz ayına kadar…

 Video: Masa tenisindä Gagauziya çempionatı topladı 100-dän zeedä sportçuyu avtonomiyadan   

Gagauziyanın merkez kasabasında geçti masa tenisindä çempionat üç yaş kategoriyada çocuklar hem kızlar 18 yaşınadan hem taa büük.  Yarışmaklarda pay aldılar regionun en kaavi sportsmenneri. Kim kazandı ilk erleri, hem nesoy uurda geçtilär yarışmaklar, Zinaida Kanţırın materialında. Heryılkı çempionat masa tenisindä topladı Gagauziyadan yakın 100 sportçuyu bütün  regiondan. Açılışta Gagauziyanın gençlik hem sport baknıın başı Sergey  Stoyanoglo diledi uşaklara üüsek başarları, hem nışannadı, ani tenis nicä sport  çeşiti ilerleer, bakannık ta buna yardım eder. İki günün içindä  Komrattakı gençlik merkezin hem “Fitland” sport kurumun zallarında tenis masalarında geçti kızgın setlär, herbiri savaşardı  taramaa oyunda, ama diil hepsibaşarabildi.  Pay alannarın laflarına görä, sportsmennär kaaviydilär hem becerikiydilär.…

150-dän zeedä gencecik güreşçi gösterdi uurunu Gagauziyanın çempionatında

Serbest güreşi yarışmakları geçti Kıpçak küüyündä. Bu yarışmaklar yardım ederlär genç güreşçilerä hazırlanmaa Moldovanın serbest güreş çempionatına. Gagauziyanın serbest güreşi çempionatında Kıpçak küüyündä pay aldılar 13 yaşınadan güreşçilär bütün avtonomiyadan. Yıl-yıldan taa çok uşak havezlän geler güreşä. Yarışmaklarda pay aldılar 150 güreşçidän zeedä, güreşlär geçtilär 13 aarlık kategoriyasında. Hepsi güreşçilär gösterdilär kendilerini üüsek uurda. “Bizdä Gagauziyada 800 kişiya kadar çoçuk güreşlän zanaatlanêr, işleer 26 trener. Onuştan biz yapêrız çempionatı etaplara görä. Büün Kıpçak küüyündä, taa Kongazda yaptık, olacek Komrat kasabasında da”, — açıkladı Gagaziya sport bakannıın uzmanı Pötr Kuru. Yarışmakların davacısı Mihail Molla çizgiledi, ani bu çepmionat yardım edecek bulmaa…

Komradın genç boksörları Moldova çempionatında 4 ödül kazandılar

Kirez ayın 13 – 17 – dän Orgeev kasabasında geçti Moldova boks çempionatı  13 – 14 yaşında üürenicilerin araralarında. Yarışmalarda pay aldı 14 sportçu Komrattakı uşak  sport okulundan. Nesoy çıkışlarlan döndülär geeri avtonomiyanın boksörları, üürendi Polina Barbova. Dört günün içindä geçirildi gözäl yarışmalar çempion adını kazanmak için, hem da belli etmää Gagauziyayı Evropanın çempionatında, angısı geçecek avgust ayında Türkiya devletindä. Komrat uşak sport okulundan çempionatta pay aldılar 14 böksör, dördü angılarından getirdilär iki altın hem da iki gümüş ödülleri, haberledi  boks  trenerı  Valeriy Sırbu.  «Sergey  Zlatov kazandı ilk eri 57 kilada, İvan Arnaut kazandı ilk eri 60 kilada, Moldova  viţe…

Dizgincedä Evropa çempionatın gümüş ödülünü kazanmış Georgiy Karayi kutladılar

İtaliya devletin  Rim kasabasında  Evropa serbest  güreşmesi  çempionatı  geçti. Moldovayı  21  güreşçi tanıttı, onnarın arasında  iki sportçu  Gagauziyadan.  Komrat  muniţıpiyasının  sport  liţeyin  üürenicisi  Georgiy Kara gümüş ödülü  kabletti. Sport  yarışmaları  kavi  temel  koyȇrlar  gençlerin terbietmesindä. Yapȇr onnarı  taa amaçlı, yardım eder  bütün ürektän  korkularınnan  güreşmää  hem  üüsek  başarlara getirer. Georgiy  Kara seftä  Evropa serbest  güreşmesi Çempionatında  pay aldı. Ama  onun sport  yolu çeketti  taa  ileri. Kendi  becermeklerini o  kazandı  türlü  regional  hem  devlet  yarışmalarında. «Eni  daavaları  önümä  koydum. Örnek  gençlerä  oldum. Ötää  dooru da  sportlan zanaatlanacam. İsteerim pay  almaa başka da  yarışmalarda. Öbür  Çempionattan altın ödüllän gelecäm», — annattı sportçü.…