Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı ilerleer

Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı ilerleer

Gagazuiyanın İspolkomu, esaba alarak, ani bu yıl, Orak ayın (iyül) 7-dä, tamamnanacek 100 yıl büük gagauz aydınnadıcının hem yazıcının Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.). duuma günündän, 2022-ci yılı Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı olmasını açıkladı.

Bu – sıradan dışarı bir kultura olayı. Çünkü bu iş, gagauz dilinin hem literaturasının direklerindän birisi olan, Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun gagauz dilin hem kulturasının ilerlemesindä zaametlerinin, yazıcı hem bilim adamının sonsuz çalılşmalarının tanınması hem ona büük saygı.

Bir simvoldır, ani Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun razgeldi başka bir yortuya, angısını Canabisi baaşladı bizä – gagauz yazılarının 65-ci yıldönümünä. Dionis Nikolaeviç, bu yazıların alfavitını kurup,  ömür boyunca onnara izmet etti hem çalıştı.

Anılmış gagauz yazıcısının, poetını, filologiya bilgilerindä doktoru, SSRB, Moldova hem Romıniya yazıcılar Birliklerin azasını, pedagogu, “Gagauziya şannı vatandaşını” Dionis Nikolaeviç TANASOGLUyu bilerlär hem Moldova Respublikasında hem da aşırıda. Onun yaratmalarını üürenerlär üürencilär hem studentlar, o yaratmalar koyulu gagauz dilin üürenmäk kiyatlarına hem hrestomatiyalarına, çevirili başka dillerä.

Dionis TANASOGLUnun yaşaması hem biografiyası – gagauz dilin hem gagauz yazısının temelleşmesinin istoriyası, zerä Canabisi taa baştan sona kadar bu proțesın aktiv katılımcısıydı.

Pek çok kuvet hem energiya verildi gagauz alfavitın proektının hazırlanmasına.

Pedagogika hem literatura uurunda çalışmalarından kaarä, XX-ci üzyılın 60-cı yıllarında Dionis TANASOGLU pek çemrek işlärdi ilerletmää deyni ozamannar eni bir bilimi – gagauzovedeniya. Bu uurda onun bilim adamı olmasını temelleştirdi o, ani 1965-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 28-dä o korudu «Сложноподчиненное предложение в современном гагаузском языке» temasına görä filologiya bilgilerindä kandidat disertațiyasını. Disertațiyanın korunması oldu Baku kasabasındakı S. M. Kirov adına Azerbaycan devlet universitetında. Açıklanêr, ani onun bilim öndercisi oldu Azerbaycan SSRın Bilimnär Akademiyasının akademii, filologiya bilgilerindä doktor, profesor Mamedag Şirali oolu ŞİRALİEV.

Dionis TANASOGLUnun bu çalışması, 300 ekzemplär olarak, tiparlandı Kişinevda hem Gagauziyanın merkez bibliotkasında var bu onun ekzeplärı. Bizä deyni pek paalı bu kiyat, çünkü disertațiyanın adında yazılı: «Большому другу Николаю Бабоглу от  автора». 2009-cu yılda bu kiyat, başka literaturaylan bilä, Nikolay BABOGLUnun kızı Nina Nikolaevna tarafından bibliotekamıza verildi. Uzak 1965-ci yılda hazırlanan bu aaraştırma oldu Dionis TANASOGLUnun ilk büük başarısı, angısı seftä yapıldı gagauz dili uurunda. Taa ötää avtorda vardı taa çok önemni bilim, literatura hem incäzanaat çalışmaları, ani girdilär gagauz bilgiçliin hem kulturasının altın fonduna.

Eridir urgulamaa, ani büün dä, 65 yıldan sora, açan MSSRın Üüsek Soveti kabletti «О введении письменности для гагаузского языка» Zakonunu, Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun çalışması pek büük meraklık yaradêr türkologların, pedagogların, studentların hem hepsinin önündä, kim üürener gagauz dilin hem literaturasının ayaklanmasının istoriyasını.

Evgeniya LÜLENOVA

Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı ilerleer

Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı ilerleer

Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı ilerleer
Источник anasozu.com
206

İlgili statyalar

Dionis TANASOGLUnun duumasında 100 yıl

2022-ci yılın orak ayın (iyül) 7-dä tamamnanêr 100 yıl büük gagauz aydınnadıcının, yazıcının, poetın, dramaturgun, folklorcunun, muzıkacının, bilim aaraştırmacının Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.) duuma günündän. Bu yıldönümünnän ilgili olarak Gagazuianın İspolkomu 2022-ci yılı Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı olmasını açıkladı. Dionis TANASOGLU duudu 1922-ci yılın Orak ayın 7-dä Çadır rayonun Kiriyet küüyündä. Çeketmä şkolayı başardı ana küüyündä, nedän sora anası-bobası onu yolladılar üürensin Akkerman kasabasında orta şkolada (1934-1938). Bundan sora da o üürendi Romıniyanın Bırlad kasabasında liţeydä (1938-1943). II-ci dünnä cengindä romın askeri olarak cenk etti. Cenktän sora üüredici olarak işlemää başladı. İlktän Kiriyet küüyündä (1945…

Dionis Tanasoglunun yaradıcılıına baalı oluş geçti Komrat S.Kuroglo adına gimnaziyasında

Komrat kasabasının Stepan Kuroglo adına gimnaziyasında geçti toplantı, angısı adalıydı  yazıcının, üüredicinin, muzıkantın, dramaturgun  Dionis  Nikolaeviç Tanasoglunun 100 – cü yıldönümünä. İki ayın süresindä Komrat kasabasının Stepan Kuroglo  adına gimnaziyasında  geçiriler oluşlar, baalı peetçiya, yazıcıya,dramaturga, folklorista, gagauz dilindä  ilk yaratmanın avtoruna Dionis Tanasogluya. Hepsi onnar hazırlanȇr üürenmäk kurumun gagauz dili,  literatura, gagauz halkın adetleri üüredicisinnän Vera Arakelännan. Gimnaziyanın başlankı klasların üürenicileri  hazırladılar programayı avtorun yaratmalarına görä. Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun 100 –cü yıldönümü için üürenmäk kurumu plana koydu  geçirmää bir sıra toplantıları, angıları geçeceklär nicä erli, ölä da regioun uurunda. Источник grt.md

2022-ci yıl Gagauziyada Dionis TANASOGLU yılı açıklandı

2022-ci yılın orak ayın (iyül) 7-dä tamamnanacek 100 yıl büük gagauz aydınnadıcının, yazıcının, poetın, dramaturgun, folklorcunun, muzıkacının, bilim aaraştırmacının Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.) duuma günündän. Bu yıldönümünnän ilgili olarak Gagazuianın İspolkomu bu afta 2022-ci yılı Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı olmasını açıkladı. Alınan karara görä Dionis TANASOGLUyu hem onun zaametlerini anması için bir yılın içindä Gagauziyada tombarlak masalar, konferențiyalar hem açık uroklar yapılacek. Bundan kaarä kiyat hem patretlär sergileri düzenninecek. Dionis TANASOGLU duudu 1922-ci yılın Orak ayın 7-dä Çadır rayonun Kiriyet küüyündä. Çeketmä şkolayı başardı ana küüyündä, nedän sora anası-bobası onu yolladılar üürensin Akkerman kasabasında orta…

2022-ci yıl Gagauziyada Dionis TANASOGLU yılı açıklandı

2022-ci yılın orak ayın (iyül) 7-dä tamamnanacek 100 yıl büük gagauz aydınnadıcının, yazıcının, poetın, dramaturgun, folklorcunun, muzıkacının, bilim aaraştırmacının Prof. Dr. Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun (07.07.1922 – 23.08.2006 y.y.) duuma günündän. Bu yıldönümünnän ilgili olarak Gagazuianın İspolkomu bu afta 2022-ci yılı Gagauziyada Dionis TANASOGLUnun yılı olmasını açıkladı. Alınan karara görä Dionis TANASOGLUyu hem onun zaametlerini anması için bir yılın içindä Gagauziyada tombarlak masalar, konferențiyalar hem açık uroklar yapılacek. Bundan kaarä kiyat hem patretlär sergileri düzenninecek. Dionis TANASOGLU duudu 1922-ci yılın Orak ayın 7-dä Çadır rayonun Kiriyet küüyündä. Çeketmä şkolayı başardı ana küüyündä, nedän sora anası-bobası onu yolladılar üürensin Akkerman kasabasında orta…

Gagauziyada Dionis Tanasogluya adalı simpozium geçti. Onda laf gitti gagauz klasiin zaameti için halkına

2022-ci  yıl Gagauziyada adalı Dionis Tanasogluya. Bu yılın süresindä avtonomiyada D.Tanasoglunun duumasının 100 — cü yıldönümünä baalı 272 olay yapıldı: konferenţiyalar, açık derslär okullarda, sergilär. GRT Cümne Kompaniyası da 2022-ci  yılda yaptı hem yayınnadı bir sıra programa baalı D. Tanasogluylan. Kıran ayın 13-dä  Gagauziyada regional simpoziumu geçti, neredä  bilim  adamnar  annattılar D. Tanasoglunun yaratmak yolu hem  yaşaması için. Simpoziumu M.Maruneviç adına  Bilim-aaraştırma  merkezi  Gagauziya Kultura bakannıınnan barabar hazırladılar. Bu  yıl anılmış  gagauz yazıcısına, şayırına, filologiya doktoruna, Dionis  Tanasogluya adalı 2022-ci  yılda  geçirildi  türlü  buluşmalar, bilim konferenţıyalar açık derslär  okullarda, angıları  baalıdı  Dionis Tanasoglunun yaratmak  yolunnan hem ecelinnän.  Oluşlar derindän açıkladılar…