Gagauziyada avgust protestları [ÇW №1]

Bütün avgust ayında Gagauziyada "Gagauz patriotların" mitingleri geçti. Onnar  ya ilgiliydi paaların kaldırılmasınnan, ya da Maya Sandu'ya karşı, ya da Rusiyaya büük sevgisi için yapıldılar. Organizatorlar sölerlär, ani topladılar bu mitingi hiçbir partiyalan ya da dış ideologiyasınnan karışması yapmadan; biz sä, onnarın dürüst laflarını kantara koyup yok nasıl şüpeli olalım ki onnar yalan sölerlär. Hem da nasıl inanmayalım Bogdan Ţırdea-ya , angısı Valkaneştä, Elena Yürçenko kafadarının onayı altında, annadarmış Satana için. Konuşmacılar çeketti kritika etmää Pravitelstvayı hem Prezidenti. Onnara görä, Günbatı devletlerinin şeytan emirini gerçekleştirmää hem genoţid yapmaa deyni, Kişinövdä geçer saklı annaşmak gagauzlara karşı. Onuştan da Kişinöv kaldırdı paalar yakacaa hem imäk mallarına. Bölä düşünüp, spikerlär buldular ani salt Putin var nicä kurtarsın bizi, ki o yaparmış indirim gaza sade prezidentlerä kim kişisel, personalca gelmiş ona diz çökmeyä. Konuşmacılar getirdilär Macariyayı örnek gibi, ama neçinsä utanıp sessiz oldular o fakt için ani Macariyadakı son alıcıları öderlär gaz hem petrol için bizimkilerdän taa da çok. Ama halizdä kim meraklanȇr?... Etkinniklerin bitkisindä, Çadırda hem Komratta işidildi gagauz patriotlarının tradiţional slogannar - Rusiyaya arkalık olmak için. Valkaneştä sä, hep bu "üüsek paalar için partiya olmayan miting"-tän sora, aktivistlerin birisi İvan Besarab  may-may kabledeceydi lobut İgor Dodona birkaç kötü laf sölediynän sora.
212

İlgili statyalar

Video: Neçin yakacaa paalar hep büüyerlär

Energetika soruşlarında agentstvosu açıkladı  haberi, angısı  baalı petrol malların paalarınnan – onnar genä var nasıl büüsünar. Moldovada paalar petrol mallarına hiç durmadan büüüyerlär.Energetika soruşlarında agentstvosunun haberlerina göra, ceviz ayın 10 -da paalar benzinın bir litarsı A-95 markasında 20 ley 70 bana kadar etişti, dizel yakacaan da eni paası 16 ley 69 ban kurdu. Agenstvonun açıklamaklarına görä, bunun sebebi — dünnä birjalarında petrol malları çıktılar paaya. «Dünnä birjasında paalar petrol mallarına, haliz benzinä, kalktılar, neçin ani dünnä uurunda durguduldu bu malların getirlmesi Amerikada fırtınanın beterenä, hem taa ondan, ani Meksikada bir vakıda durguduldu petrolun çekilmesi», — haberlener Energetika soruşlarında agentstvonun haberindä.…

Paalara hem Gagauziya Başkanına karşı miting

Büük ayın (yanvar) 30-da Komratın baş meydanında büük bir protest mitingı oldu, neredä toplandılar Gagauziyanun üç rayonundan insannar, angıları karşı kalktılar Gagauziyada hem Moldovada olan ekonomika hem politika durumuna. Başlayıp gaz hem mallar paalarından, mitingçılar geçtilär Gagauziya Başkanı İrina VLAHın “halk için bişey yapmadıına hem sade kendi cebini düşünmesinä” hem Moldova Prezidentın Maya SANDUnun “Amerikanın oyununa görä Rusiyaylan ilişkilerini koparmasına” . Mitingçılar ekonomikada paaların fırlamasında bu iki insanı kabaatlı bularak, may hepsicii baarardılar, ani Gagauziya Başkanı İrina VLAH kuvettän atılsın da yolu versin o kişilerä, kim Gagauziya için hem gagauz insannarı için halizdän çalışacek. Ani o insannar? Patretlär: nokta.md Источник…

Paalara hem Gagauziya Başkanına karşı miting

Büük ayın (yanvar) 30-da Komratın baş meydanında büük bir protest mitingı oldu, neredä toplandılar Gagauziyanun üç rayonundan insannar, angıları karşı kalktılar Gagauziyada hem Moldovada olan ekonomika hem politika durumuna. Başlayıp gaz hem mallar paalarından, mitingçılar geçtilär Gagauziya Başkanı İrina VLAHın “halk için bişey yapmadıına hem sade kendi cebini düşünmesinä” hem Moldova Prezidentın Maya SANDUnun “Amerikanın oyununa görä Rusiyaylan ilişkilerini koparmasına” . Mitingçılar ekonomikada paaların fırlamasında bu iki insanı kabaatlı bularak, may hepsicii baarardılar, ani Gagauziya Başkanı İrina VLAH kuvettän atılsın da yolu versin o kişilerä, kim Gagauziya için hem gagauz insannarı için halizdän çalışacek. Ani o insannar? Patretlär: nokta.md Источник…

Paalara hem Gagauziya Başkanına karşı miting

Büük ayın (yanvar) 30-da Komratın baş meydanında büük bir protest mitingı oldu, neredä toplandılar Gagauziyanun üç rayonundan insannar, angıları karşı kalktılar Gagauziyada hem Moldovada olan ekonomika hem politika durumuna. Başlayıp gaz hem mallar paalarından, mitingçılar geçtilär Gagauziya Başkanı İrina VLAHın “halk için bişey yapmadıına hem sade kendi cebini düşünmesinä” hem Moldova Prezidentın Maya SANDUnun “Amerikanın oyununa görä Rusiyaylan ilişkilerini koparmasına” . Mitingçılar ekonomikada paaların fırlamasında bu iki insanı kabaatlı bularak, may hepsicii baarardılar, ani Gagauziya Başkanı İrina VLAH kuvettän atılsın da yolu versin o kişilerä, kim Gagauziya için hem gagauz insannarı için halizdän çalışacek. Ani o insannar? Patretlär: nokta.md Источник…

Komratta mitingta istedilär Sandu braksın görevini hem danıştılar Rusiyaya ucuz gaz için

Gaza, şafka, imek mallarına üüsek paaların büümesinä karşı Komratta miting geçti. İki saatlık akţiya kasabanın baş sokakların birisindä karşı gitmäk örümesinnän başarıldı. Mitingın kurucuları hem yaşayannarın acı sesini haberdä siirediniz. Mitingın çeketmesindä kurucuların birisi Mihail Vlah, pay alannarına danışarkana çizgiledi, ani «Kurucuların arkasında durmȇȇr ne Rusiya, ne da politikacılar». Bu replika dooruduluydu Moldovanın prezidentin replikasına, angısı söledi, ani bıttebi Gagauziyada kimi bölüklär Rusiyaya işleerlär da bozmaa durumu regionda isteerlär. MİHAİL VLAH, vatandaş aktivisti: «Hepsi MAS medialara danışȇrım… bizim arkamızda durmȇȇr bir da politika partiyası. Kimsey da bizi kullanmȇȇr, biz aktivistlär. Duramȇȇrız bir tarafta büüyan paalarına imek mallarına hem koşullara». Komradın…