Gagauziyada aar atletikada çok sportsmen hazırlamış. Trener Mihayil Çeban için

Trenerın katkısının sportçuların hazırlamasında önemliini bilmeyän insan yok. Haliz trener esaplȇȇr nekadar lääzım hazırlansın gelecek zamanda çempion,  tutturȇr onu ruh tarafından, doorudȇr taramaya. Mihayil Çeban Komrattan Gagauziyanın tanılan trenerlerın biri. O büüttü hem hazırladı çok aar atletikacı, kim kalktı halklararası hem dünnä pyedestallarına. Onnardan biri – Olimpiya oyunnarının payalanı Elena Kılçık. Mihayil Çeban getirdi aklısına nicä Komratta başladılardı bu sport soyu hem nesoy onun terbiedilennerin yolu kurulȇr taramaklara.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Komrattakı Lion klubun sportçuşlları kikboksing çempionnarı oldular Bulgariyada

Bulgariyada kikboksing çempionatında pay aldılar Gagauziyanın Lion klubundan kardaşlan kızkardaş Margarita Parpulova hem Yaroslav Parpulov. Bütündän yarışmaklarda kendi becermeklerini gösterdilär 328 sportçu 46 klubtan. Kikboksing güreşindä trenerın Ȇduard Kösenin terbiedilenneri çempion oldular, gösterip, ani sıkı hazırlanmaklar vererlär kendi çıkışlarını. Kardaş hem kızkardaş Yaroslav Parpulov hem Margarita Parpulova kikboksing çempionatında geçirdilär ikişär güreş 42 hem 45 aarlık kategoriyasında. Kaavi güreşlerdä taradılar kendi konkurentlarını da kazandılar çempion titulunu. YAROSLAV PARPULOV, kikboksing uurunda çempion: “İlk güreşi geçirdim bulgarlan da taradım onu davacıların kararına görä. İkinci düüşü nokautlan taradım. Bän zanaatlanȇrım sportlan 6 yaşımdan. Başladıydım güreşmää bobamlan evdä. Çekettik zanaatlanmaa zerä en yakın sekţıya…

«Taramaya hazırlanmaa lääzım ii koşullarda». Beşalmada serbest güreşi için eni zalı yapaceklar

Beşalmanın genç serbest güreşçilerinä erideki kuvetlär koşulları hazırlȇȇrlar. İşlär bu afta çekedeceklär, zal yapılacek 100  m2. Paralar baş investiţyalar kanonuna görä küüyä verildi. Serbest güreşi bölük bu yıl eni üürenmäk yılından başladı çalışmaa. Nezaman proek aslıya çıkarılacek hem güreşçilär eni salona geçeceklär, Svetlana Dimitroglo üürendi. Zamandaş serbest güreşmesi-olimpiya hem sevgili sport soyuydur. Ama ona taa dooru da yaklaştıynan, var nicä sevmää. Sarı Geyorgiyi güreşmäk sporduna yakın insannarı getirdilär. «Güreşmeyä üç yıl gezerim. Bu sport benim üreemä görä. Açan burayı geleri, dinnenerim», — annadȇr sportçu. Sport güreşmesi-olimpiya spordun soyu, angısı iki sportçuyu maasuz kurallara güreştirer. Şindi Beşalma küüyündä dä bu çeşit…

GRT gözledici sovetin başı: kompaniyayi ilerletmäk için lääzım eni strategiya

Finans problemaları hem kompaniyanın ilerlemesi — bu soruşlar GRT cümnä kompaniyasının gözledici soveti baktı sıradakı oturuşunda.   Halk Topluşunun oturuşunda orak ayın 6-da GRT cümnä kompaniyasının gözledici  sovetin başı Mihail Vlah temsil etti 2019 — 2021 yılların çıkışları için, angısında o nışannadı kompaniyanın problemalarını, urgulayıp, ani GRT- nın ilerlemesinä  lääzım eni impuls verilsin. Kompaniyayi ilerletmäk strategiyası için laf gitti gözledici nasaatın oturuşunda da. Mihayil Vlah: “Biz söledik deputatlara, ani GRT – yi ilerletmäk strategiyasınını yapmaa vakıt geldi, neçin ki kompaniya lääzım ilerlesin. Lääzım nışannamaa, ani dünnä diişer, biz sä kaldık durdumuuz erdä”. GRT cümnä kompaniyasına etişmeyecek finanslar, ki uzmannara kazanç…

(Video) Kasaba hem küüyü arası avtobuslara paalar büüyüdülär

Moldovada mart ayın birindän kasaba hem küüyü arası avtobuslara paalar büüyüdülär. Eni paalara görä kasaba arası avtobuslara bilet 60 bandän 70 banä bir kilometra için paalılandı, küüyülär arası avtobuslara 60 bandän 80 banä kadar büüldü.   Komrat avtostanţiyası bu sabaa hergünkü gibi çalışardı. Reyslar işlärdilär nicä lääzım, insannar biletları alardılar. Ama insan çok yoktu. Avtostanţiyanın başı Vladimir Çeban nışannadı, ani paalar çok büümedi, ama yolcuların sayısı var nicä azalsın. VLADİMİR ÇEBAN Komrat avtostanţiyasının başı: “Kişinöv kasabasınadan bilet 57 leydän 67 -yadan büüdü. Çadır-Lungadan Komrada 22 leydı, tranzit oldu 27 ley. Reys Çadırdan Komrada ilkin 28 leya kadar kalktı, sora çorbacılar…

Çempionnara – millionnar. Nicä Halk Topluşunda bakıldı kanon sportçuları finans desteklemesi için

Gagauziya Halk Topluşu ilk okumakta «Gagauziyanın şannı sportçularını finans  desteklemesi için» kanonunu kabletti. Nicä kanon kabledilmesi proţesi  geçti, materialımızda. Gagauziya Halk Topluşu oturuşu başlamadan trener, grȇppling sport çeşitindä dünnä çempionun Alleksandr Romanovun bobası Anatoliy Romanov danıştı Bakannıık Komitetinä  hem deputatlara tekliflän kabletsinnär «Gagauziyanın  şannı  sportçularını  finans  desteklemesi  için» kanonunu. Onun bakışına  görä kanon verecek kolaylıı gagauz sportçuları  raat  sportlan zanaatlansınnar kendi Vatanında, ki  para  yoksuzluu beterinä onnar  aşırıya gitmesinnär. «Bu kanon verecek kolaylıı  bizim  sportçularımızı  devletimizdä  tutmaa, paraylan yardım etmää. Ozaman  onnar  burada  kalacȇklar. Ki gelecektä  dä,  genç  olannara  yakışsın  devlettä  zanaatlanmaa sportlan hem  Gagaziyayı  hem  Moldovayı bildirtmää  başka  halklarda.…