Gagauziya İspolkomun kurulması büün dä şüpä altında

Ceviz ayın (sentäbri) 5-dä Gagauziya Halk Topluşu toplanêr maasuz oturuşuna, neredä Gagauziya İspolkomun kurulmasınnan ilgili birkaç soruş bakılacek.

Oturuşta Gagauziya İspolkomun kurulması ön  planda bulnêr, ama, esap alarak onu, ki İspolkoma kimi kandidatlar gagauz dilini bilmeerlär, Gagauziya İspolkomun kurulması büün dä şüpä altında.

Gagauziya Halk Topluşu maasuz oturuşu saat 11:00 başlêêr.
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Ortalık patlayacek mı? Saat 11-00 Halk Topluşun maasuz oturuşu başlêêr

Harman ayın (avgust) 11-dä saat 11-00-dä başlayacek Gagauziya Halk Topluşun maasuz oturuşu, neredä Gagauziya İspolkomun kurulmasınnan ilgili 7 soruş bakılacek. Beklener, ani Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının tayfaları, GHTya baskı yapmaa deyni, genä getireceklär Gagauziya Başkannık binasının önünä türlü şorcuları da, onnarın istedkleri olmarsa, ozaman savaşaceklar ortalıı patlatmaa. Gagauziya Halk Topluşun (GHT) maasuz oturuşun gündelik işi burada: https://drive.google.com/file/d/1Lscxfd2R9kFoDKzGL0ZmYYgwdq0yQZby/view. Источник anasozu.com

Halk Topluşu diriner, Başkanka verilmeyä hazır

Harman ayın (avgust) 11-dä oldu Gagauziya Halk Topluşun maasuz oturuşu, neredä 7 soruş bakılaceydı, angıları hepsicii Gagauziya İspolkomun kurulmasınnan ilgiliydilär. Bu oturuşta da, Halk Topluşun  teklifinä görä, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının başı İlan ŞOR tarafından teklif edilän Gagauziya İspolkomun strukturasını diiştirmää deyni, Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL bunu yapmaaistämedi. Onun için Halk Topluşu kendi gündelik işindä ilerlämedi. Bu kerä dä, Harman ayın (avgust) 4-dä gibi, Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının tayfaları genä Gagauziya Başkannık binasının önünä, GHTya baskı için, insannarı getirdilär. Gagauziya Halk Topluşu oturuşun çeketmesinä bir 15 minut kaldıynan, insannara Gagauziyanın hem Moldovanın bayraklarını hem…

Bücet için Başkankanın vetosunu geçip, İspolkomun tamahlıını biraz aazalttılar

Çiçek ayın (aprel) 8-dä Gagauziya Halk Topluşu kendisinin maasuz toplantısında kabletti Gagauziyanın 2022-ci yıla bücetını, ama Gagauziya Başkankası o karara “Veto” koydu. Çiçek ayın (aprel) 29-da Gagauziya Halk Topluşu, Gagauziyanın 2022-ci yıla bücetını enidän oylamaya koyunca, Başkankanın vetosunu geçti. Bölecä halk deputatları İspolkomun tamahlıını biraz aazalttılar: https://anasozu.com/halk-toplusu-2022-ci-yilin-bucetini-kabledip-ispolkomun-tamahliini-biraz-aazaltti/ Источник anasozu.com

Ölmä eşeciim!.. Gagauz dilini üüreneceklär mi osa Halk Topluşun ensesini mi kıvradaceklar?

Harman ayın (avgust) 1-dä oldu Gagauziya Halk Topluşu lingvistika komisiyasının oturuşu geçti, neredä inceledi bir soruş: Gagauziya İspolkomun kandidat olan kişilerin gagauz dilini bilmeleri. Lingvistika komisiyasının kararına görä, teklif edilän Gagauziya İspolkomuna kandidatların  33% gagauzça bilmeer – bu 7 kişi. Onnar hepsi adadılar, ani pek tezdä üüreneceymişlär gagauz dilini. Zor inanılêr, çünkü onnarın birkaçı geçteki Başkankanın İspolkomunda işledilär hem artık adadıydılar bunu yapmaa. Ama, nicä var bir laf “Padişah (Başkanka) gitti, eşek tä (Gaguziya) may öldü”. Şindi dä bizä hemen deerlär: Ölmä eşeciim, gagauz dilini üürenecez. Gagauziya İspolkomuna kandidatlar,  Halk Topluşu komisiyalardan geçärkänä, GHTnın reglament, atanmak hem da deputatların imunitetınnan…

İspolkom genä kabledilmedi: bu kerä Başkanka yalvardı

Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Gagauziya Halk Topluşu kendi toplantısında lääzımdı Gagauziya İspolkomun temeleştirmä soruşunu incelesin, ama bu iş olmadı, çünkü Gagauziya Başkankası yalvardı soruşu ertelemää. Gagauziya Halk Topluşu toplantısı taa çekedip-çeketmäz, Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL danıştı deputatlara bir yalvarmaklan: “Saygılı deputatlar, bän yalvarêrım veräsiniz bizä taa 2 gün, aniki sizin önünüzä ölä bir aza listesi koyalım, angısı zakon tarafından istener, hem angısı sizin tarafınızdan temelleştirilecek”. Gagauziya Halk Topluşun deputatlarının 18 oyunnan bu yalvarmak kabul edildi. Источник anasozu.com