Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin sonuçları

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin sonuçları

Bakmadaan ona, ani 2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da, Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimnär Bucak küüyündän kavgadan başladı hem taa sora da çokça ufak ezmeklär hem kösteklär oldu, Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär saaselem oldu.

Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) şindilik açıklamalarına seçim bölümnerdä sonuçlar bölä:

Çadır № 7 s.b.Elena YURÇENKO seçildi;

Valkaneş № 8 s.b.Aleksandr TOPORAŞ seçildi;

Valkaneş № 9 s.b.Dimitriy TOPAL seçildi;

Avdarma № 11 s.b.Aleksandr DİNJOS seçildi;

Beşgöz № 14 s.b.İvan KARACA seçildi;

Çeşmä küüyü № 16 s.b.Leonid KÖSÄ seçildi;

Çok-Maydan № 17 s.b.Födor YANİOGLU seçildi;

Düzginca № 18 s.b.Nikolay RAYA seçildi;

Caltay № 19 s.b.Nikolay ANDRUŞOY seçildi;

Ferapontyevka № 21 s.b.Dimitriy KONSTANTİNOV seçildi;

Karbalı № 23 s.b.Vitaiy GAYDARCI seçildi;

Kazayak № 24 s.b.Aleksandr DÜLGER seçildi;

Kiriyet № 25 s.b.Mihail JELEZOGLU seçildi;

Başküüyü (Kirsova) № 26 s.b.Stepan SARİOGLU seçildi;

Kıpçak № 31 s.b.Dimitriy MANASTIRLI seçildi;

Kırlannar № 32 s.b.Nikolay ORMANCI seçildi;

Rus Köselisi № 33 s.b.İlya UZUN seçildi;

Tomay № 33 s.b.Sergey ÇİMPOYEŞ seçildi;

 

MSK bildirdi, ani 11 seçim bölümündä iki aftadan sora, Canavar ayın (oktäbri) 2-dä, ikinci turlar geçecek:

Komrat № 1 s.b. ikinci tura çıktılar Nikolay DUDOGLU (baamsız) hem İrina ZELENSKAY (baamsız);

Komrat № 4 s.b. ikinci tura çıktılar İvan DİMİTROGLU hem Stepan KARA;

Çadır № 5 s.b. ikinci tura çıktılar Nikolay İVANÇUK hem Natalya MİHALÇUK;

Çadır № 6 s.b. ikinci tura çıktılar Georgiy LEYÇU hem Aleksandr KOVRİK;

Baurçu № 12 s.b. ikinci tura çıktılar Grigoriy KADIN hem Viktor TERZİ;

Bucak № 15 s.b. ikinci tura çıktılar Vladimir KISSA hem Aleksandr KENDİGELÄN;

Ütülü küüyü № 20 s.b. ikinci tura çıktılar Mihail POPOV hem Oleg ZABUN;

Aydar № 22 s.b. ikinci tura çıktılar Vitaliy KURU hem Nikolay UZUN;

Kongazçık № 29 s.b. ikinci tura çıktılar Sergey ZAHARİYA hem Evgeniy TUKAN;

Kıpçak № 30 s.b. ikinci tura çıktılar Nikolay DRAGAN hem Valeriy MANASTIRLI;

Svetloe № 34 s.b. ikinci tura çıktılar Pötr ÇAVDAR hem Ruslan UNİLOVSKİ;

 

MSK açıkladı, ani 6 seçim bölümündä, az katılan seçimcileri beterinä, dä enidän seçimnär olacêk:

Komrat № 2 s.b. – seçimä katılannar 31,1% oldu;

Komrat № 3 s.b. – seçimä katılannar 25,3% oldu;

Valkaneş № 10 s.b. – seçimä katılannar 30,5% oldu;

Beşalma № 13 s.b. – seçimä katılannar 29,7% oldu;

Kongaz № 27 s.b. – seçimä katılannar 23,8% oldu;

Kongaz № 28 s.b. – seçimä katılannar 30,0% oldu;
Источник anasozu.com
534

İlgili statyalar

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär bitti

Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziyada oldu 11 seçim bölümündä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu hem 6 seçim bölümündä dä eni seçimnär. Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) açıklamalarına görä bu 17 seçim bölümündän GHT deputatları ayırıldılar: Komrat № 1 s.b. Nikolay DUDOGLU; Komrat № 2 s.b. Viktor PETROV; Komrat № 3 s.b. Aleksandr TARNAVSKİY; Komrat № 4 s.b. İvan DİMİTROGLU; Çadır № 5 s.b. Nikolay İVANÇUK; Çadır № 6 s.b. Georgiy LEYÇU; Valkaneş № 10 s.b. Pötr FAZLI; Beşalma № 13 s.b. Grigoriy DÜLGER; Baurçu № 12 s.b. Grigoriy KADIN; Bucak № 15 s.b. Vladimir KISSA; Ütülü küüyü № 20…

Vakıdı taa yımırta kapuya gelincä çekti

(Kasımın 12-dä saat 10-da başlayacek Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı) Gagauziya zakonnarına görä Gagauziya Başkanı İrina VLAH Kasımın 8-dä imzaladı Kararı, ani Kasımın 12-dä Halk Topluşun kurucu toplantısını yapmaa. Nicä bilersiniz, Komrat Apeläțiya Palatası taa Canavar ayın (oktäbri) 12-dä temelleştirdi hem tanıdı GHTnın VII-ci toplumun hepsi 35 deputatın mandatlarını da Kasımın 12-si – bu son gündü, nezaman vardı nicä Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısını toplamaa. Bileräk, ani tokada kış urêr hem eşiktä eni yıl durêr da insana yardım için GHTdan çok faydalı kararlar beklener hem, bakmadaan ona, ani nekadar tez lääzım kabledilsin Gagauziyanın 2022-ci yıla bücetı, Başkanka gene dä son…

Erindeki seçimnärin ikinci turu oldu, ama seçimnär bitmedi

Kasımın 19-da Moldovada erindeki kuvetlerin seçimnerin ikinci turu oldu. Taa doorusu sölemää birinci turda seçilmeyän primarların seçimneri, çünkü erindeki kuvetlär ilk turda ayırıldı. Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) ön açıklamasına görä, Gagauziyanın birinci turdan kalan küülerindä hem kasabalarında prinarlar belli oldu. Sade iki küüdä, Rus Köselisindä hem Kırlannarda (Kotovskiy), seçimnär olmadı, çünkü Moldova kuvetleri bu erlerdä “Şans” partiyasının kandidatlarını iştän çıkarınca. Burada yıktu kimin arasından ayırmaa, çünkü listelerdä birär kandidat kaldı. Bu küülerdä seçimnär 2024-cü yılın baba Marta ayın 3-dä olaceklar. Gagauziyada bu primarlar ayırıldı: Avdarma – İvan KASIM (baamsız kandidat); Aydar – İlya   KÖSÄ (baamsız kandidat); Baş küüyü (Kirsova) –…

Bakalım, Gagauziyayı dooru yoluna onnar doorudabileceklär mi?

Küçük ayın (fevral) 4-dä, may üç ay buuşmaktan sora, Gagauziya Halk Topluşunda bulundu taa bir ayık oy da, son-sonunda, Gagauziyanın VII-ci dönem Halk Topluşu kendi Başını, Başın yardımcılarını, GHT komisiyaları predsedatellerini hem GHT Prezidiumun azalarını seçti. Nicä artık bildirdik, Gagauziya Halk Topluşu Başı 18 oylan seçildi Dimitriy KONSTANTİNOV (Ferapontyevka № 21 seçim bölümü). Gagauziya Halk Topluşu Başı yardımcıları 17-şär oylan seçildilär: Georgiy LEYÇU (Çadır № 6 s.b.), Nikolay ORMANCI (Kırlannar (Kotovskoe) № 32 s.b.) hem Aleksandr TARNAVSKİY (Komrat № 3 s.b.). Bundan sora GHT komisiyaları predsedatellerinin kandidaturalarını teklif etti GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Komisiya predsedatelleri oldular: Nikolay İVANÇUK (Çadır №…

Erindeki seçimnär – enseyän var, kösteklenän var, ikinci tur var

Moldova zakonnarına hem Moldova Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) kararına görä 2023-cü yılın 5 Kasım günü memlekettä erindeki kuvetlerin seçimneri oldu. Geçti onnar Gagauziyanın zakonnarına görä Gagauziyada da. Kasımın 5-dä, avşamneyin saat 21-00-dä, erindeki kuvetlerin seçimneri için açılan secim bölümneri kapandı. Moldova Merkez Seçim Komisiyasının ön açıklamasına görä seçimä 41,4 % seçimci çıktı (1 147 606 kişi). Gagauziyada bu țifra – 41,0 % (53 269 insan). Gagauziyanın 14 erindä primarlar 1-ci turdan ayırıldılar: Avdarma, Aydar, Baurçu Beşalma, Bucak, Caltay, Dizginczä, Karbalı, Kazayak, Kiriyet, Kongaz, Kongazçık, Tomay küüleri hem Çadır kasabası. Kalan erlerdä 2-ci tur olacek: Çok Maydan, Çeşmä küüyü, Beşgöz, Ferapontyevka, Kıpçak, Svetlıy, Ütülü…