Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin sonuçları

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin sonuçları

Bakmadaan ona, ani 2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da, Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimnär Bucak küüyündän kavgadan başladı hem taa sora da çokça ufak ezmeklär hem kösteklär oldu, Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär saaselem oldu.

Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) şindilik açıklamalarına seçim bölümnerdä sonuçlar bölä:

Çadır № 7 s.b.Elena YURÇENKO seçildi;

Valkaneş № 8 s.b.Aleksandr TOPORAŞ seçildi;

Valkaneş № 9 s.b.Dimitriy TOPAL seçildi;

Avdarma № 11 s.b.Aleksandr DİNJOS seçildi;

Beşgöz № 14 s.b.İvan KARACA seçildi;

Çeşmä küüyü № 16 s.b.Leonid KÖSÄ seçildi;

Çok-Maydan № 17 s.b.Födor YANİOGLU seçildi;

Düzginca № 18 s.b.Nikolay RAYA seçildi;

Caltay № 19 s.b.Nikolay ANDRUŞOY seçildi;

Ferapontyevka № 21 s.b.Dimitriy KONSTANTİNOV seçildi;

Karbalı № 23 s.b.Vitaiy GAYDARCI seçildi;

Kazayak № 24 s.b.Aleksandr DÜLGER seçildi;

Kiriyet № 25 s.b.Mihail JELEZOGLU seçildi;

Başküüyü (Kirsova) № 26 s.b.Stepan SARİOGLU seçildi;

Kıpçak № 31 s.b.Dimitriy MANASTIRLI seçildi;

Kırlannar № 32 s.b.Nikolay ORMANCI seçildi;

Rus Köselisi № 33 s.b.İlya UZUN seçildi;

Tomay № 33 s.b.Sergey ÇİMPOYEŞ seçildi;

 

MSK bildirdi, ani 11 seçim bölümündä iki aftadan sora, Canavar ayın (oktäbri) 2-dä, ikinci turlar geçecek:

Komrat № 1 s.b. ikinci tura çıktılar Nikolay DUDOGLU (baamsız) hem İrina ZELENSKAY (baamsız);

Komrat № 4 s.b. ikinci tura çıktılar İvan DİMİTROGLU hem Stepan KARA;

Çadır № 5 s.b. ikinci tura çıktılar Nikolay İVANÇUK hem Natalya MİHALÇUK;

Çadır № 6 s.b. ikinci tura çıktılar Georgiy LEYÇU hem Aleksandr KOVRİK;

Baurçu № 12 s.b. ikinci tura çıktılar Grigoriy KADIN hem Viktor TERZİ;

Bucak № 15 s.b. ikinci tura çıktılar Vladimir KISSA hem Aleksandr KENDİGELÄN;

Ütülü küüyü № 20 s.b. ikinci tura çıktılar Mihail POPOV hem Oleg ZABUN;

Aydar № 22 s.b. ikinci tura çıktılar Vitaliy KURU hem Nikolay UZUN;

Kongazçık № 29 s.b. ikinci tura çıktılar Sergey ZAHARİYA hem Evgeniy TUKAN;

Kıpçak № 30 s.b. ikinci tura çıktılar Nikolay DRAGAN hem Valeriy MANASTIRLI;

Svetloe № 34 s.b. ikinci tura çıktılar Pötr ÇAVDAR hem Ruslan UNİLOVSKİ;

 

MSK açıkladı, ani 6 seçim bölümündä, az katılan seçimcileri beterinä, dä enidän seçimnär olacêk:

Komrat № 2 s.b. – seçimä katılannar 31,1% oldu;

Komrat № 3 s.b. – seçimä katılannar 25,3% oldu;

Valkaneş № 10 s.b. – seçimä katılannar 30,5% oldu;

Beşalma № 13 s.b. – seçimä katılannar 29,7% oldu;

Kongaz № 27 s.b. – seçimä katılannar 23,8% oldu;

Kongaz № 28 s.b. – seçimä katılannar 30,0% oldu;
Источник anasozu.com
386

İlgili statyalar

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär bitti

Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziyada oldu 11 seçim bölümündä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu hem 6 seçim bölümündä dä eni seçimnär. Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) açıklamalarına görä bu 17 seçim bölümündän GHT deputatları ayırıldılar: Komrat № 1 s.b. Nikolay DUDOGLU; Komrat № 2 s.b. Viktor PETROV; Komrat № 3 s.b. Aleksandr TARNAVSKİY; Komrat № 4 s.b. İvan DİMİTROGLU; Çadır № 5 s.b. Nikolay İVANÇUK; Çadır № 6 s.b. Georgiy LEYÇU; Valkaneş № 10 s.b. Pötr FAZLI; Beşalma № 13 s.b. Grigoriy DÜLGER; Baurçu № 12 s.b. Grigoriy KADIN; Bucak № 15 s.b. Vladimir KISSA; Ütülü küüyü № 20…

Vakıdı taa yımırta kapuya gelincä çekti

(Kasımın 12-dä saat 10-da başlayacek Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı) Gagauziya zakonnarına görä Gagauziya Başkanı İrina VLAH Kasımın 8-dä imzaladı Kararı, ani Kasımın 12-dä Halk Topluşun kurucu toplantısını yapmaa. Nicä bilersiniz, Komrat Apeläțiya Palatası taa Canavar ayın (oktäbri) 12-dä temelleştirdi hem tanıdı GHTnın VII-ci toplumun hepsi 35 deputatın mandatlarını da Kasımın 12-si – bu son gündü, nezaman vardı nicä Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısını toplamaa. Bileräk, ani tokada kış urêr hem eşiktä eni yıl durêr da insana yardım için GHTdan çok faydalı kararlar beklener hem, bakmadaan ona, ani nekadar tez lääzım kabledilsin Gagauziyanın 2022-ci yıla bücetı, Başkanka gene dä son…

Bakalım, Gagauziyayı dooru yoluna onnar doorudabileceklär mi?

Küçük ayın (fevral) 4-dä, may üç ay buuşmaktan sora, Gagauziya Halk Topluşunda bulundu taa bir ayık oy da, son-sonunda, Gagauziyanın VII-ci dönem Halk Topluşu kendi Başını, Başın yardımcılarını, GHT komisiyaları predsedatellerini hem GHT Prezidiumun azalarını seçti. Nicä artık bildirdik, Gagauziya Halk Topluşu Başı 18 oylan seçildi Dimitriy KONSTANTİNOV (Ferapontyevka № 21 seçim bölümü). Gagauziya Halk Topluşu Başı yardımcıları 17-şär oylan seçildilär: Georgiy LEYÇU (Çadır № 6 s.b.), Nikolay ORMANCI (Kırlannar (Kotovskoe) № 32 s.b.) hem Aleksandr TARNAVSKİY (Komrat № 3 s.b.). Bundan sora GHT komisiyaları predsedatellerinin kandidaturalarını teklif etti GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Komisiya predsedatelleri oldular: Nikolay İVANÇUK (Çadır №…

Canavar ayın 1-2-dä ekonomika forumu, 3-dä dä – arda kalan GHT seçimneri

Koronovirus zapalarına bakmadaan, 2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 1-2 günnerindä Gagauziyada geçecek VII-ci Halklararası “Invest Gagauzia-2021” investiţiya forumu. Forumun arkasından da,  Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu hem I-ci turda olmayan seçimnär enidän yapılacek. “Invest Gagauzia-2021” investiţiya forumu beklener erindeki hem aşırı develtlerdän işadamnarı, Moldova öndercileri hem Moldovada bulunan diplomat misiyaların temsilcileri, başka insannar. Canavar ayın (oktäbri) 3-dä dä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu 11 seçim bölümündä (Komrat № 1 s.b., Komrat № 4 s.b., Çadır № 5 s.b., Çadır № 6 s.b., Baurçu № 12 s.b., Bucak № 15 s.b., Ütülü küüyü № 20…